Overslaan en naar de inhoud gaan

21 maart 2018

Nieuws: Terugblik ALV

Afgelopen zaterdag vond de ALV plaats. De bijeenkomst was drukbezocht, de sfeer was prettig en ook de lunch viel in de smaak. Vooral het feit dat het beleidsplan 2015-2020 unaniem werd aangenomen, was een bevestiging dat de ingeslagen weg aansluit bij de behoefte van onze leden. Ook de waardering voor het werk van aftredend bestuurslid vakbekwaamheid Margreet van Putten was hartverwarmend. Linda Jonkers werd benoemd als bestuurslid Algemene zaken.

Tijdens de behandeling van het beleidsplan is over enkele thema’s verder gediscussieerd. Later deze week volgt nadere informatie en zullen we voor een aantal van onderstaande thema’s duidelijk ons standpunt laten horen.

  • Traject ProVoet voor pedicure DV en/of RV om diploma medisch pedicure te halen: ervaring waarderen + opleiding op maat
  • Positie en profilering van pedicure in de zorg
  • Borging kwaliteit pedicure niveau 3
  • Samenwerking met podotherapeut: knelpunten en advies
  • Lidmaatschap ProVoet en vakblad
  • Status pedicure DV en/of RV
  • Status diploma’s voetenbranche

Alle aanwezigen hadden van te voren het concept beleidsplan toegestuurd gekregen. Het vastgestelde beleidsplan wordt binnenkort op onze website geplaatst. Op dit moment worden de notulen uitgewerkt, deze zullen rond of direct na het zomerreces ook gepubliceerd worden op de website.

Geef hiyw mening over de ALV 

Op de website vind u de presentatie over platvoeten bij kinderen en de presentatie van de ALV.