Overslaan en naar de inhoud gaan

26 maart 2018

Nieuws: Voortgang Proefprocedure BTW

In het kader van de door Provoet aangespannen proefprocedure vragen wij graag uw aandacht voor het volgende. Het traject om te komen tot een echte proefprocedure - het procederen namens één partij waarbij een aantal anderen aanhaken voor wat betreft de uitkomst van de procedure - is administratief bewerkelijk en kost wat tijd. Dit leidt soms tot verwarring omdat sommige inspecteurs in Nederland nog niet op de hoogte zijn van het feit dat deze formele proefprocedure er aan zit te komen. Sommige inspecteurs reageren wat ongeduldig met vragenbrieven en een termijn waarbinnen geantwoord moet worden. Tot het moment van bekendmaking en publicatie (door ProVoet) van het definitieve document kan het volgende - in overleg met de coördinerende inspecteur afgestemde - antwoord gegeven worden.

In antwoord op vragen van de inspecteur - dat kan een vragenbrief zijn of een verzoek tot motivatie van het bezwaarschrift of andere vragen - moet u aangeven dat aangehaakt wordt bij een proefprocedure die is aangemeld bij de coördinerend inspecteur van de Belastingdienst Amersfoort projectgroep coördinatie bezwaren en medische vrijstellingen. Daarbij kan aangegeven worden dat deze inspectie inmiddels aan alle inspecteurs al heeft aangegeven dat de proefprocedure er aan zit te komen en dat officiële aanmelding weldra zal plaatsvinden. Binnenkort tref je op onze site verdere instructies met betrekking tot het daadwerkelijke aanhaken aan.

Wij hopen hiermee veel onzekerheid te hebben weggenomen. Mocht je nog vragen hebben dan horen wij deze graag.