Overslaan en naar de inhoud gaan

21 maart 2018

Nieuws: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat goede zorg is, en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet is in gegaan op 1 januari 2016 (sommige onderdelen gaan pas later in).

Op dit moment zoekt ProVoet uit of, en zo ja, hoe deze nieuwe wet van toepassing is op de beroepsgroep pedicures. De Eerste Kamer heeft namelijk uitgesproken dat pedicures niet tot de zorgverleners behoren die het betreft. Wij zijn bezig om een genuanceerde visie daarop te formuleren, samen met een jurist gezondheidsrecht. Als we meer zekerheid hebben over de positie van de pedicure en de reikwijdte van de nieuwe wet, communiceren wij dit vanzelfsprekend naar jou. We hopen dit op korte termijn te kunnen doen.