21 december 2022

Nog altijd veel onduidelijkheid over gewonnen btw-rechtszaak

Graag hadden we jullie nog dit jaar duidelijkheid gegeven over de gewonnen btw-rechtszaak en de gevolgen daarvan. De Belastingdienst heeft helaas nog steeds geen uitspraken gedaan. Zo weten wij nog altijd niet wélke voetzorg exact wordt vrijgesteld van btw. Ons, en daarmee jullie, geduld wordt behoorlijk op de proef gesteld.

Wel is het zeer waarschijnlijk dat vanaf 1 januari 2023 ook de overige basisverzekerde zorg wordt vrijgesteld van btw. Zoals gezegd heeft De Belastingdienst dit helaas nog niet bevestigd, maar het lijkt zeer waarschijnlijk dat alle zorg die valt onder de Zorgverzekeringswet wordt vrijgesteld van btw. ProVoet vindt dat de uitspraak van de rechter van toepassing is op meer dan alleen ‘medisch pedicures die gecontracteerde diabetische voetzorg verlenen’. 

Uiteraard hopen we in het nieuwe jaar spoedig met nieuwe informatie te komen. We willen graag zo snel mogelijk weten voor wie de uitspraak precies geldt en voor welke voetzorg. Maar daarvoor moeten we echt de uitspraak van De Belastingdienst afwachten.