Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Opleidersbijeenkomst: eerste opleiders erkend

Een aantal keer per jaar nodigt ProVoet haar opleiders uit voor overleg in Veenendaal. Alle opleiders voor het branchediploma die meewerken aan het kwaliteitstraject zijn dan welkom. Tijdens zo’n bijeenkomst worden ontwikkelingen binnen de branche en op het gebied van opleiden en examineren besproken. 1 Februari jl. was er weer zo’n opleidersbijeenkomst.

Eerste opleiders erkend
Vijf jaar geleden hebben ProVoet en een aantal opleiders de handen ineen geslagen om de kwaliteit van opleiden naar een hoger plan te tillen. Deze periode sluiten we nu af met audits, waarbij wordt gekeken of de kwaliteit op het afgesproken niveau is. Tijdens de scholenbijeenkomst werden de eerste vier opleiders die de audit succesvol hebben afgerond in het zonnetje gezet: Voetcentrum Verweij, Amice, Dangremond en Aangenaam leren. De verwachting is dat op korte termijn meer opleiders de audit succesvol zullen afronden. Zodra dit het geval is zullen we hier uiteraard over berichten.

Nieuwe intentieverklaring 2018-2020
Binnenkort worden er ook nieuwe kwaliteitscriteria opgesteld voor de periode 2018-2020. ProVoet heeft de opleiders inmiddels uitgenodigd om hierover mee te denken.

Overgang van CvAE naar stichting Bravo
Voorzitter van Stichting Bravo, Kees Boonman lichtte tijdens de opleidersbijeenkomst toe hoe de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure vanaf nu door Bravo worden geborgd. Bravo heeft deze taak op zich genomen vanwege het wegvallen van het CvAE, die tot1 januari 2018, deze taak uitvoerde. Bravo ziet toe op de kwaliteit van opleiden en examineren en borgt op die manier de kwaliteit van de diploma’s. Hierbij wordt actief toezicht gehouden door de stichting Examenkamer, welke door Bravo is ingehuurd als toezichthouder. De Examenkamer zal onaangekondigd en steekproefsgewijs examens bijwonen en bekijken hoe het gaat.