17 maart 2023

Pedicures mogen niet gezamenlijk onderhandelen 

Een artikel in de landelijke media over het al dan niet samen optrekken van ZZP’ers in strijd voor een betere beloning leidde tot vragen aan ProVoet. Want hoe vertaalt dit zich nu precies naar de situatie van pedicures? In het artikel stond dat sommige zelfstandigen voortaan mogen samenwerken als zij onderhandelen over betere tarieven. We besloten juridisch advies in te winnen over de positie van pedicures tijdens de contractering met podotherapeuten. Hieronder de uitspraak:

Onze vraag luidde: Heeft deze zogenaamde ‘leidraad tariefafspraken ZZP’er’s’ tot gevolg dat onze leden bij het sluiten van contracten met podotherapeuten gezamenlijk mogen onderhandelen over de tarieven?

Het antwoord op deze vraag is: nee. 

Pedicures mogen niet gezamenlijk onderhandelen over tarieven, zonder dat ze daarbij het concurrentiebeding overtreden. De in het artikel genoemde uitzondering op de leidraad is bedoeld voor bepaalde groepen ZZP’ers met een slechte onderhandelingspositie, die zich vooral aan de onderkant van de arbeidsmarkt bevinden en werken onder het sociaal minimum.

In het geval van de pedicures wordt niet voldaan aan de vier voorwaarden om gezamenlijk te mogen onderhandelen over beloning en arbeidsvoorwaarden zónder de concurrentieregels te overtreden. Bovendien is er in de situatie van pedicures ook geen sprake van schijnzelfstandigheid (een ZZP’er die gekwalificeerd kan worden als werknemer).

 

Link naar het landelijke artikel.