19 maart 2018

Persbericht - ProVoet richt nieuwe stichting op voor borging branchediploma’s

Persbericht

ProVoet richt nieuwe stichting op voor borging branchediploma’s

Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) stopt per 1 januari 2018 met het borgen van het branchediploma. De eigenaar van de branchekwalificaties pedicure en medisch pedicure, moet haar activiteiten stoppen omdat de financiële middelen die hiervoor beschikbaar waren gesteld zijn uitgeput. ProVoet hecht veel waarde aan de branchediploma’s en aan de borging van de kwaliteit van deze diploma’s. Daarom richt de brancheorganisatie een nieuwe stichting op die het eigenaarschap van de kwalificaties van het CvAE overneemt. De naam van deze nieuwe stichting is Stichting Branchediplomering Voetzorg, kortweg stichting Bravo. Bravo kent een eigen bestuur, met als voorzitter Kees Boonman.

Bravo gaat zich bezighouden met de kwaliteit rond de examinering van de branchediploma’s en heeft hiervoor de stichting Examenkamer ingehuurd als toezichthouder. Ook gaat Bravo zich nadrukkelijk mengen in het proces van opleiden. De doelstelling van Bravo is de kwaliteit van beide branchediploma’s pedicure en medisch pedicure te consolideren en waar mogelijk te verbeteren. Bravo is per 1 november aanstaande operationeel. Kees Boonman is sinds 2009 werkzaam bij eXplain, waar hij onder andere als operationeel manager verantwoordelijk is geweest voor het VCA examenstelsel, met een grote hoeveelheid aan stakeholders en meer dan 200.000 examenkandidaten op jaarbasis. Met zijn bedrijfskundige achtergrond en werkervaring als ondernemer/manager, richt hij zich specifiek op de balans tussen de doelstelling en examenprocessen. Naast het voorzitterschap van de Stichting Bravo, vervult hij een voorzittersrol in de Werkgroep Fraude van de Nederlandse Vereniging voor Examens.

Het merendeel van de leden van ProVoet heeft een branchediploma. Op vakinhoud is het branchediploma gelijk aan het door de minister erkende diploma, maar het kent niet de verplichte vakken van het mbo, zoals rekenen, talen en loopbaan oriëntatie. Hiermee komt het tegemoet aan de wens van de instroom in de branche. Dertigplussers die al verschillende vooropleidingen hebben genoten en op efficiënte wijze het pedicure en medisch pedicure vak willen leren.

Over ProVoet
ProVoet is de landelijke brancheorganisatie voor de pedicure en behartigt de belangen van ruim 13.000 (aspirant) leden. ProVoet bevordert de kwaliteit en professionalisering van voetverzorging en het beroep pedicure in Nederland. De pedicures en medisch pedicures die bij ProVoet zijn aangesloten, staan voor kwaliteit en hygiëne. Deze pedicures zijn te herkennen aan het ProVoet-logo.

Veenendaal, 12 juli 2017

Einde persbericht