09 juli 2021

ProCERT-koppeling KRP met AGB-register

ProCERT koppelt haar Kwaliteitsregister voor Pedicures automatisch met het AGB-register van Vektis. Met de koppeling wordt doorlopend gecontroleerd of de AGB-code bij Vektis gekoppeld is aan een actuele inschrijving bij ProCERT. Is dat niet het geval, dan beëindigt Vektis de erkenning in het AGB-register. Zorgverzekeraars kijken in het AGB-register (niet in het KRP). Het is daarbij belangrijk dat gegevens actueel zijn. Daar zijn pedicures zelf verantwoordelijk voor. 

Dat geldt voor alle plekken waar jouw gegevens opgeslagen staan. Pedicures die ingeschreven staan in het kwaliteitsregister van ProCERT zijn daarom verzocht om hun gegevens te controleren. Voor het AGB-register van Vektis is via hun website informatie te vinden. Voor ProCERT kunnen de registreerden inloggen met hun eigen inlogcodes in het KRP.