Overslaan en naar de inhoud gaan

19 maart 2018

Regeerakkoord 2017-2021, wat ons is opgevallen

Het regeerakkoord Vertrouwen in de toekomst is vorige week gepresenteerd door het kabinet Rutte. VNO-NCW heeft een eerste snelle scan uitgevoerd in het regeerakkoord en uitgewerkt wat de belangrijkste aandachtspunten voor ondernemers zijn. Wij hebben op onze beurt weer gekeken naar het document van VNO-NCW en een aantal items opgesomd die interessant zijn voor pedicures en medisch pedicures:
 

 • MKB-Toets: De MKB-toets biedt de mogelijkheid om wet- en regelgeving te testen aan de praktijk van de ondernemer. Volgens onze informatie wordt dit een digitale tool (p. 9).
 • Loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers tot 25 werknemers wordt verkort van twee naar één jaar (p. 11)
 • Modelovereenkomsten uit de Wet DBA maken plaats voor een nieuw systeem om opdrachtgevers en opdrachtnemers meer duidelijkheid te verschaffen. Tariefgrenzen, de duur van de opdracht en reguliere bedrijfsactiviteiten vormen de kern (p. 13)
  • Werkenden met een lange opdracht (langer dan drie maanden) en lage tarieven (lager dan 125% minimumloon) hebben een arbeidsovereenkomst.
  • Boven een bepaald tarief (75 euro) wordt aangenomen dat er sprake is van een overeenkomst tot opdracht, zodat er geen inhoudings‐ en premieplicht is.
  • Tussen deze grenzen kunnen opdrachtgevers via een webmodule vooraf bepalen of ze een zelfstandige inhuren voor een opdracht. Belangrijk wordt welke set aan criteria er nu gebruikt gaat worden om te bepalen of iets nu wel of niet een echte opdracht is, waarbij de opdrachtgever gevrijwaard kan worden van werkgeversverplichtingen.
 • Het kabinet gaat studeren op de mogelijkheid van een ondernemersovereenkomst om definitief de positie van zzp‐ers en werknemers te regelen.
 • Het kabinet kondigt aan dat het begrip ‘gezagsverhouding’ in het arbeidsrecht wordt verduidelijkt.
 • Er komt geen verplichte verzekering voor arbeidsongeschiktheid. Het kabinet gaat wel in gesprek met verzekeraars over goedkopere verzekeringen voor zelfstandigen.
 • Er komt geen aanpassing van de zelfstandigenaftrek en verplichte pensioenopbouw.
 • De vennootschapsbelasting en de IB‐tarieven gaan omlaag.
 • Het verlaagde btw-tarief gaat op 1 januari 2019 van 6% naar 9%. Deze verhoging geldt voor alle producten en diensten die onder het verlaagde tarief vallen. Daar blijven we kritisch over, omdat de omzet en werkgelegenheid in verschillende sectoren worden geraakt.
 • Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek wordt verlaagd doordat deze aftrekpost vanaf 2020 af te bouwen tot het tarief van de eerste schijf (36,93%).
 • Hoofdlijnenakkoord zorg 2019-2021:
  • Ingezet wordt op een beweging van meer zorg van de tweede naar de eerste lijn en voorkomen van onnodige zorg.
  • Niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit moet centraal staan bij de zorginkoop. Zorgaanbieders en verzekeraars gaan verzekerden laagdrempeliger inzicht geven in de kwaliteit van het zorgaanbod en de ingekochte zorg per polis. Het (meerjarig) contract tussen zorgaanbieders en verzekeraars is de basis voor afspraken over prijs, kwaliteit en zorgverlening. “Samen beslissen” moet een plek krijgen in de medische richtlijnen.
 • Appreciatie:
  • Ook is positief dat in de Zorgverzekeringswet meer werk wordt gemaakt van inzicht in de kwaliteit (waaronder: uitkomsten) van de geleverde zorg en verplaatsen van zorg op de juiste plek. Dat is plezierig voor de patiënt en kan bijdragen aan een beheerste ontwikkeling van de kosten van de zorg, zoals in de zorgvisie van de ondernemersorganisaties is uitgewerkt. Dat geldt ook voor de inzet van digitaal ondersteunende zorg en eHealth in de ouderenzorg.
  • Het kabinet doet dit alles binnen het huidige stelsel. Dat is positief. Het is goed dat het kabinet wil overleggen met de initiatiefnemers van het Wetsvoorstel Verbod Winstuitkering in de Zorg. Het aantrekken van vreemd vermogen in de gehele zorgsector is en blijft belangrijk voor investeringen in de transformatie van de gezondheidszorg. Ook is het positief dat het kabinet inzet op meerjarige contractering met zorgaanbieders, waardoor het administratieve gedoe rondom aanbestedingen en verantwoording afneemt. Dat kan overigens niet alleen in de relatie met zorgverzekeraars, maar ook met gemeenten en zorgkantoren.

Bekijk het volledige document van VNO-NCW via: https://www.vno-ncw.nl/brieven-en-commentaren/regeerakkoord-2017-2021