Overslaan en naar de inhoud gaan

22 november 2019

Regiodag Drachten: de verplichte ProVoet sessie

Regiodag

In navolging op de acht ProVoet in the Picture-sessies, waarbij we verspreid door het hele land input bij de leden ophaalden ten behoeven van het nieuwe beleidsplan 2020 - 2025, deden we het tijdens de regiodagen in Den Bosch en Drachten nog eens dunnetjes over. De verplichte ProVoet sessies van de goed bezochte regiodagen stonden volledig in het teken van het nieuwe beleidsplan. In tegenstelling tot de sessies van ProVoet in the Picture hadden de aanwezige bestuursleden slechts een half uur de tijd om aan de hand van vier vragen de nodige informatie op te halen. Ook was er de gelegenheid om overige input te geven. Hier volgen per vraag de belangrijkste uitkomsten, vanuit de regiodag Drachten:

Vraag 1:

In de ledenenquête zien we dat jullie je zorgen maken over de uitoefening van het beroep pedicure en medisch pedicure. Die zorgen komen o.a. voort uit wat jullie om je heen signaleren, zoals slechte zorg, slechte hygiëne, weinig kennis van nieuwe ontwikkelingen en gedrag op social media. Vinden jullie dat ProVoet hier actie in moet ondernemen, of is dit iets voor individuele pedicures? 

 • Visitatie is een belangrijk instrument, dit vooral inzetten.
 • Bij TV-reclame duidelijker de consument aanspreken. En ingaan op de verschillen tussen de pedicures.
 • Social media meer inzetten om zaken te verhelderen.
 • Verplichte opfriscursussen organiseren.
 • Er heerste een dilemma tussen controleren en verplicht stellen: vrijheid wordt gewaardeerd, maar erkenning is welkom en fijn.

Vraag 2:

Er zijn ProVoet-leden die zich, herhaaldelijk, niet gedragen als een goede, professionele beroepsbeoefenaar. Hoe kan ProVoet hier het beste mee omgaan?

 • ProVoet is geen politie!
 • Kwaliteit gaat van mond tot mond, op bijvoorbeeld verjaardagsfeestjes.
 • Checks in de eigen praktijk organiseren.
 • Dit vooral niet negatief benaderen. Kwaliteit en professionaliteit winnen het altijd.
 • Dit is een goed thema voor regionale groepen (binnenkort mogelijk d.m.v. ProVoet Regionetwerken)

Vraag 3:

Stel dat ProVoet ervoor kiest om jaarlijks een geaccrediteerde bijscholing te ontwikkelen voor haar leden. Wat zou jij dan het belangrijkst vinden om terug te laten komen?

 • Er moet meer variatie en diepgang in het cursusaanbod komen.
 • De communicatie met huisartsen en andere ketenpartners.
 • Collegiale consultatie en visitatie in de regio.
 • Stages voor starters.
 • Wat als ik door overmacht een tijdje niet aan de verplichtingen kan voldoen?
 • E-learning is fijn en helpt! Wellicht aanvullen met praktijkbijeenkomsten?
 • Wondzorg is alleen 'afplakken en doorsturen'. Als dat alles is? Laat dan maar.
 • Aandacht voor EHBO en reanimatie.
 • Hoe om te gaan met mensen met hersenletsel, verstandelijke beperkingen of autisme. Het leren van grenzen stellen.

Vraag 4:

Als je één aanpassing zou mogen doen aan het lidmaatschap, wat zou dat dan zijn?

 • Podopost heeft een opvallend groot publiek. Het is fijn dat het er is.  Ook digitaal beschikbaar stellen graag!
 • De ALV is altijd ver weg, terwijl men er best eens heen zou willen. Wellicht meerdere ALV's organiseren. Een in het noorden en één in het zuiden van het land.