22 juli 2021

STAP-budget vervangt fiscale aftrek voor scholing

Per 29 maart 2022 wordt de Subsidieregeling stimulering arbeidsmarktpositie (STAP-budget) ingevoerd. Met het STAP-budget kan iedere werkzame pedicure en medisch pedicure in Nederland subsidie aanvragen voor scholing. Het STAP-budget bedraagt maximaal 1.000 euro per jaar per persoon. Naar verwachting kunnen op jaarbasis 200.000 tot 300.000 personen een scholingsactiviteit volgen. Het STAP-budget vervangt de huidige fiscale aftrek voor scholingsuitgaven, die per 1 januari 2022 wordt afgeschaft. 

STAP-budget uitgevoerd door UWV en DUO

Het STAP-budget zal onder de verantwoordelijkheid van de minister van Sociale Zaken en Wekgelegenheid, in samenwerking met de minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, worden uitgevoerd door UWV en DUO. UWV ontwikkelt op dit moment een STAP-portaal, waarmee eenvoudig en digitaal het STAP-budget kan worden aangevraagd. DUO werkt aan een scholingsregister waarin scholingsactiviteiten, die in aanmerking komen voor subsidiëring, worden opgenomen.
Vanaf 1 maart 2022 kan STAP aangevraagd worden. Burgers hebben bij het aanvragen van het STAP-budget een STAP-aanmeldingsbewijs nodig. Het STAP-aanmeldingsbewijs wordt verstrekt door de opleider en vindt plaats binnen het inschrijvingsproces.

Hoe verloopt de aanvraag van de STAP-subsidie?

  • De student oriënteert zich op een opleiding die zij wil volgen. Dit wordt op het voorportaal van STAP gefaciliteerd. 
  • De student meldt zich bij de opleider aan en geeft aan welke erkende opleiding zij wil volgen en hiervoor een STAP-subsidie te willen aanvragen. De opleider verstrekt het STAP-aanmeldingsbewijs aan de student. 
  • De student logt met DigiD in op het STAP-burgerportaal en start de aanvraag. Daar moet zij het STAP-aanmeldingsbewijs (PDF) uploaden. 
  • De student selecteert een scholingsactiviteit uit het STAP-scholingsregister. Hiervoor krijgt zij een aantal zoekfilters aangeboden om de juiste keuze te maken. 

Meer informatie over het STAP-portaal van UWV en het inschrijvingsproces volgt via deze website.