Overslaan en naar de inhoud gaan

29 april 2022

Steeds meer erkenning voor oncologische voetzorg

Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF heeft de nieuwe specialisatie ‘Medisch Pedicure Oncologie’ ingeschaald op niveau 5. Niet eerder werd een specialisatie voor een pedicure op dit niveau ingeschaald. Veel oncologische patiënten krijgen, door kanker zelf of door de behandeling, last van pijn of huid- en nagelproblemen aan de voeten. Kwalitatief hoogwaardige voetzorg is voor deze doelgroep van groot belang, omdat een medisch pedicure oncologie een belangrijke bijdrage levert aan het welzijnsniveau van de patiënt.

steeds meer erkenning

Ingrid Harenberg, beleidsmedewerker bij ProVoet, vertelt over deze specialisatie en het belang van NLQF-niveau 5. “In Nederland krijgt zo’n één op de drie personen een bepaalde vorm van kanker. Jaarlijks gaat het om ongeveer 100.000 nieuwe gevallen. Dit brengt problemen aan de voeten met zich mee. Goede voetzorg resulteert in vermindering van pijnklachten, waardoor er voldoende lichaamsbeweging kan blijven plaatsvinden. Dit verhoogt de overlevingskansen en zorgt er ook voor dat de kans tot standsverandering van de voet, met mogelijke knie-, heup- en rugklachten als gevolg,
kleiner is. Vandaar dat de specialisatie ‘Medisch Pedicure Oncologie’ zo belangrijk is. We zijn enorm blij met dit hoge inschalingsniveau! Momenteel leidt één opleider op voor MPO met NLQF 5 (Mischa Nagel), hopelijk volgen er meer opleiders. 

ProVoet en Stichting Bravo zijn al vanaf 2019 bezig met deze specialisatie, waarbij vele branche- en oncologische kennisgebieden betrokken zijn. Voorafgaand is door een werkgroep onder voorzitterschap van Karlien Bongers het Branchekwalificatiedossier Medisch Pedicure Oncologie tot stand gekomen. Hier hebben ook de exameninstellingen TCI en Exuive aan bijgedragen.

De beoordeling heeft plaatsgevonden op basis van de aangeleverde informatie van Stichting Bravo. Op grond van het toetsingskader zijn drie onderwerpen positief beoordeeld, te weten: descriptoren, substantiële kwalificatie/arbeidsmarktrelevantie en examinering. De Programmaraad van NLQF heeft vastgesteld dat in het advies van de Commissie Inschaling rechtmatig is gemotiveerd op welke gronden de commissie tot haar positieve oordeel over deze aanvraag is gekomen.

Stichting Bravo is een stichting zonder winstoogmerk die de examinering binnen de branche voetverzorging borgt. Het branchediploma pedicure is door NLQF ingeschaald op niveau 3. Het is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-3 diploma Pedicure. Het branchediploma medisch pedicure is ingeschaald op niveau 4 en is daarmee qua niveau gelijk aan het mbo-4 diploma Medisch pedicure. De beschrijvingen van het NLQF-niveau 5 voor Medisch Pedicure Oncologie wordt opgenomen in de brieven van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.