19 maart 2018

Stichting Bravo borgt branchediploma samen met exameninstellingen

Op donderdag 18 januari hebben de nieuwe Stichting Branchediplomering voetzorg (Bravo) en exameninstellingen TCI en Exuive, een overeenkomst getekend voor borging van de kwaliteit van de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure.

Stichting Bravo is 1 januari gestart. Bravo richt zich op het borgen en optimaliseren van de kwaliteit van opleiden en examineren en geeft de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure af. Als onderdeel hiervan heeft Bravo een beoordelingsrichtlijn opgesteld voor exameninstellingen. Hierin staat beschreven waaraan zij moeten voldoen. Een externe onafhankelijke toezichthouder ziet toe op het naleven hiervan, namelijk Stichting De Examenkamer.

Exameninstellingen TCI en Exuive hebben in een uitgebreide audit laten zien dat ze aan de beoordelingsrichtlijn voldoen. Zij worden vanaf nu dan ook erkend door Bravo voor de examinering van de branchediploma’s. Dit betekent dat de kwaliteit van het examen bij deze partijen goed is geborgd. Er kan met een gerust hart een diploma verstrekt worden aan kandidaten die bij deze instellingen zijn geslaagd.

Met het tekenen van de samenwerkingsovereenkomst is er weer een stap gezet in de verdere professionalisering van de pedicure en de medisch pedicure.