Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Stichting Bravo vanaf 1 januari actief

Het Centrum voor Ambachtseconomie (CvAE) houdt per 1 januari definitief op te bestaan. De borging van de branchediploma’s pedicure en medisch pedicure wordt dan overgenomen door Stichting Branchediplomering Voetzorg (kortweg: Stichting Bravo). Stichting Bravo is door ProVoet in het leven geroepen vanwege het belang van de branchediploma’s. Zij zorgt ervoor dat het opleiden, examineren en diplomeren voor de branchediploma’s zo efficiënt mogelijk gebeurt en dat de kwaliteit op een hoog niveau blijft. Stichting Examenkamer is de nieuwe toezichthouder op de examinering. Zij gaat aangekondigde en onaangekondigde bezoeken brengen aan examens.

Diplomaregister
De branchediploma’s pedicure en medisch pedicure krijgen een nieuw uiterlijk. Daarnaast komt er een diplomaregister waarin alle branchediploma’s geregistreerd worden. Op die manier kan altijd de echtheid van een diploma gecheckt worden.

NLQF
Goed nieuws is dat het Nationaal Coördinatiepunt NLQF inmiddels de validiteitsaanvraag van Bravo akkoord heeft verklaard. Dat betekent dat de eerdere inschaling onder het CvAE, van het branchediploma pedicure op niveau 3 en van het branchediploma medisch pedicure op niveau 4 ook nu onder Stichting Bravo van kracht blijft. Lees meer over wat deze inschaling betekent.

Kwaliteit opleiders
Bravo gaat zich meer bezig houden met de kwaliteit van opleiden voor het branchediploma dan haar voorgangers. Het doel van de stichting is een gedegen opleiding voor de diploma’s. Hiervoor wordt een intentieverklaring aangegaan met de opleiders, met daarin een aantal kwaliteitscriteria, gekoppeld aan een vierjaarlijkse audit van de opleiders

Subsidie
Bravo heeft een eenmalige subsidie ontvangen van ProVoet en het CvAE voor het opzetten van een aantal zaken zoals een website, een logo, een bestuur en de stichting. Onder het CvAE werd het proces rond de beide branchediploma’s betaald door resterende gelden van het HBA. Deze kwam voort uit de heffingen die werkende pedicures in het verleden moesten afdragen. Deze financiering bestaat in de nieuwe situatie niet meer, wat betekent dat de inkomsten om de organisatie kostendekkend te maken via andere wegen moeten worden geborgd. De stichting is in onderhandeling met de exameninstellingen over de bekostiging.

Meer informatie vind je op www.stichtingbravo.nl.