Overslaan en naar de inhoud gaan

02 september 2022

Uitbreiding basisverzekerde voetzorg: mogelijk nieuwe contracten met podotherapeuten

Op 30 augustus 2022 ontvingen wij bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit, dat de eerder gecommuniceerde uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg* per 1 januari 2023 ingaat. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid in de komende periode. De mogelijkheid bestaat dat zorgverzekeraars deze zorg inkopen bij podotherapeuten en pedicures nieuwe contractvoorstellen krijgen. ProVoet lobbyt al enige tijd voor een vernieuwd declaratiemodel, waarbij zorgverzekeraars medische voetzorg direct bij pedicures inkopen.

let op

Afgelopen 22 juni communiceerden wij over het standpunt van Zorginstituut Nederland. Zij opperden dat de basisverzekerde, preventieve voetzorg breder is dan alleen de diabetische voet. ProVoet schreef hierop een alarmerende brief richting (onder andere) Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS, met de volgende boodschap: er dreigt een tekort aan medische voetzorg, omdat wij verwachten dat steeds meer pedicures niet zomaar (nieuwe) contracten met de podotherapeut aangaan.

ProVoet wil nieuw declaratiemodel

ProVoet pleitte in diezelfde brief voor de ontwikkeling van een nieuw declaratiemodel. Medisch pedicures zijn in staat om medische voetzorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraars te declareren, zonder daarbij een (nieuw) contract aan te gaan met de podotherapeut. Dit leidt tot eerlijke tarieven voor pedicures, minder financiële lasten voor de verzekeraar en een betere geldverdeling die direct ten goede komt van de daadwerkelijke voetzorg.

Wat als zorgverzekeraars de zorg inkopen bij podotherapeuten?

ProVoet heeft de NVvP om duidelijkheid gevraagd. We zijn in afwachting van hun reactie. Want: hoe zullen podotherapeuten met deze ontwikkeling omgaan? Wat betekent dit voor bestaande en mogelijk nieuwe contracten met podotherapeuten? Veel van de cliënten die onder deze uitbreiding van de verzekerde voetzorg vallen, zijn in de praktijk al onder behandeling van een pedicure.

Advies aan onze leden

ProVoet doet een beroep op haar leden en komt met het volgende advies: start vroegtijdig het gesprek met de podotherapeut indien je belangstelling hebt voor uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg in je bestaande contract. En bedenk als pedicure heel goed wat je wel en niet wilt. Teken geen contract waar je ongelukkig van wordt.

*Volgens Zorginstituut Nederland is de basisverzekerde preventieve voetzorg breder dan alleen diabetes mellitus. Preventieve voetzorg voor mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van voetulcera (vanwege verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten), verminderde doorbloeding van de voeten, een kwetsbare huid of verhoogde druk op de huid door een andere aandoening dan diabetes mellitus óf door een medische behandeling moet ook worden aangemerkt als basisverzekerde voetzorg uit de Zorgverzekeringswet.