02 september 2022

Uitbreiding basisverzekerde voetzorg: mogelijk nieuwe contracten met podotherapeuten

Op 30 augustus 2022 ontvingen wij bericht van de Nederlandse Zorgautoriteit, dat de eerder gecommuniceerde uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg* per 1 januari 2023 ingaat. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid in de komende periode. De mogelijkheid bestaat dat zorgverzekeraars deze zorg inkopen bij podotherapeuten en pedicures nieuwe contractvoorstellen krijgen. ProVoet lobbyt al enige tijd voor een vernieuwd declaratiemodel, waarbij zorgverzekeraars medische voetzorg direct bij pedicures inkopen.

Afgelopen 22 juni communiceerden wij over het standpunt van Zorginstituut Nederland. Zij opperden dat de basisverzekerde, preventieve voetzorg breder is dan alleen de diabetische voet. ProVoet schreef hierop een alarmerende brief richting (onder andere) Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS, met de volgende boodschap: er dreigt een tekort aan medische voetzorg, omdat wij verwachten dat steeds meer pedicures niet zomaar (nieuwe) contracten met de podotherapeut aangaan.

ProVoet wil nieuw declaratiemodel

ProVoet pleitte in diezelfde brief voor de ontwikkeling van een nieuw declaratiemodel. Medisch pedicures zijn in staat om medische voetzorg rechtstreeks bij de zorgverzekeraars te declareren, zonder daarbij een (nieuw) contract aan te gaan met de podotherapeut. Dit leidt tot eerlijke tarieven voor pedicures, minder financiële lasten voor de verzekeraar en een betere geldverdeling die direct ten goede komt van de daadwerkelijke voetzorg.

Wat als zorgverzekeraars de zorg inkopen bij podotherapeuten?

ProVoet heeft de NVvP om duidelijkheid gevraagd. We zijn in afwachting van hun reactie. Want: hoe zullen podotherapeuten met deze ontwikkeling omgaan? Wat betekent dit voor bestaande en mogelijk nieuwe contracten met podotherapeuten? Veel van de cliënten die onder deze uitbreiding van de verzekerde voetzorg vallen, zijn in de praktijk al onder behandeling van een pedicure.

Advies aan onze leden

ProVoet doet een beroep op haar leden en komt met het volgende advies: start vroegtijdig het gesprek met de podotherapeut indien je belangstelling hebt voor uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg in je bestaande contract. En bedenk als pedicure heel goed wat je wel en niet wilt. Teken geen contract waar je ongelukkig van wordt.

*Volgens Zorginstituut Nederland is de basisverzekerde preventieve voetzorg breder dan alleen diabetes mellitus. Preventieve voetzorg voor mensen met een verhoogd risico op het ontstaan van voetulcera (vanwege verlies van protectieve sensibiliteit van de voeten), verminderde doorbloeding van de voeten, een kwetsbare huid of verhoogde druk op de huid door een andere aandoening dan diabetes mellitus óf door een medische behandeling moet ook worden aangemerkt als basisverzekerde voetzorg uit de Zorgverzekeringswet.    

F.J. Pronk-Dammer zaterdag, september 3, 2022 - 15:01

Heb zojuist mijn overeenkomst met Groninger Huisartsen Coöperatie, op gezegd, dit idd omdat de podotherapeut er nog weer bij tussen komt. Vergoeding € 27.90 en dit ex btw

A.I. Ungureanu maandag, september 5, 2022 - 09:33

Krijgt u € 33,75 incl. BTW of € 27,90 incl. BTW?

A.I. Ungureanu maandag, september 5, 2022 - 09:32

krijgt u inderdaad € 33,75 incl. BTW of was de vergoeding € 27,90 incl. BTW?

P.M. Heemskerk zaterdag, september 10, 2022 - 11:00

"Advies aan onze leden
ProVoet doet een beroep op haar leden en komt met het volgende advies: start vroegtijdig het gesprek met de podotherapeut indien je belangstelling hebt voor uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg in je bestaande contract. En bedenk als pedicure heel goed wat je wel en niet wilt. Teken geen contract waar je ongelukkig van wordt."
Hoi ProVoet, wat kan ik verwachten dat de PT voorstelt? Op dit moment wordt alleen DM vergoed en wordt ik elke kwartaal uitbetaald. Ik heb elke jaar een nieuw contract met 1 maand opzeg termijn. Kunt u mij adviseren wat ik moet doen? Alvast hartelijk bedankt voor jullie fantastisch lobby werk. Top. Gr, Pam Heemskerk

A.R.C. Van Boven dinsdag, september 13, 2022 - 19:15

ik kreeg in het begin ook 1x p3mnd uitbetaald maar de laatste 2-3 jr elke maand 2 wk na indienen van de declaraties.

merijn.meivoge… woensdag, september 14, 2022 - 13:17

We willen jullie in een vroegtijdig stadium meenemen in de ontwikkelingen en hebben zelf ook nog een boel vragen. Van de NVvP hebben we nog niet gehoord hoe de podotherapeuten hiermee omgaan. Ook van de zorgverzekeraars weten we nog niet hoe ze hiermee omgaan. Mogelijk krijg je te zijner een tijd een contractvoorstel van de podotherapeut, dat zou breder kunnen zijn dan alleen de diabetes voetzorg. 

C.E. Stil maandag, september 19, 2022 - 22:01

Is het mogelijk dat provoet hier een info dag/avond over kan houden. Wellicht kunnen we met een aantal pedicures iets organiseren betreft contract bespreking met de podotherapeut en

merijn.meivoge… vrijdag, september 23, 2022 - 14:39

Misschien is dit ook iets? Webinar onderhandelingen.

 

E.M.S. de Wit zaterdag, oktober 1, 2022 - 15:39

Bij ons wordt het contract digitaal opgestuurd en zijn onderhandelingen bij mijn weten niet mogelijk.
We hebben 10 oktober een bijeenkomst van gecontracteerde pedicures met de podotherapeuten (H&H en Rondom) in Gorinchem. Dus misschien dat dat een moment om ook kunnen gebruiken om het contract te bespreken. Alleen weet ik niet wie welke pedicures zijn uitgenodigd voor die bijeenkomst. Misschien kunnen we als pedicures die ook naar deze bijeenkomst komen voor 10 oktober bij elkaar komen of via teams(?)/online om een en ander te bespreken. Dan staan we sterker. Mijn email: edewit62@gmail.com.