12 mei 2023

Update btw-vrijstelling: een nieuw gesprek met de Belastingdienst

Op 10 mei 2023 heeft opnieuw een positief gesprek tussen ProVoet en de Belastingdienst plaatsgevonden over de gewonnen btw-rechtszaak. De aankomende weken starten wij een directe samenwerking met de Belastingdienst waarin we uitwerken hoe de teruggave van onrechtmatig betaalde btw in zijn werk gaat.
De verwachting is dat onze leden vanaf medio juli 2023 zélf kunnen starten met het terugvragen van btw op basis van een met de Belastingdienst afgestemd standaard formulier. De Belastingdienst geeft aan een controle uit te voeren: alleen leden die zich vanaf 2015 bij ons hebben aangemeld (en officieel bezwaar hebben gemaakt) komen in aanmerking voor teruggave. De btw-vrijstelling geldt zeer waarschijnlijk niet alleen voor gecontracteerde diabetische voetzorg, maar voor álle voetzorg die onder de Wkkgz valt. Cosmetische voetzorg valt niet onder de vrijstelling.

Hieronder werken we bovenstaande informatie gedetailleerder uit:

Wie kunnen vanaf juli 2023 met terugwerkende kracht btw terugvragen?

De Belastingdienst heeft in het gesprek aangegeven dat alleen pedicures die vanaf 2015 (of later) bezwaar hebben gemaakt, en zich via ProVoet hebben gemeld voor de procedure, in aanmerking komen voor btw-vrijstelling met terugwerkende kracht. Dus ben jij medisch pedicure of pedicure met aantekening DV/RV, sta je in het KRP geregistreerd en heb je destijds gehoor gegeven aan de oproep van ProVoet om deel te nemen aan de btw-bezwaarprocedure? Dan kun je vanaf medio juli 2023 met terugwerkende kracht onrechtmatig betaalde btw terugvragen.

Heb je destijds geen bezwaar gemaakt, maar wil je toch een poging wagen? De Belastingdienst geeft op dit moment aan dat zij een controle zullen uitvoeren en bekijken of ze daadwerkelijk een bezwaar hebben ontvangen. Uiteraard staat het je vrij om toch een poging te wagen. Wij garanderen niet dat deze succesvol zal zijn.

Voor wélke voetzorg kun je straks met terugwerkende kracht btw terugvragen?

De gezondheidskundige diensten van een medisch pedicure zijn vrijgesteld van btw. De vrijstelling geldt voor meer dan alleen ‘gecontracteerde diabetische voetzorg’, waar de rechtszaak aanvankelijk over gevoerd werd. Waar trek je nu de scheidslijn tussen medische- en cosmetische voetzorg? Ons advies aan de Belastingdienst luidde om hierbij pedicurebehandelingen vanuit de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) aan te houden. Dit hebben we eerder succesvol afgesproken met de overheid, namelijk tijdens de coronaperiode. Toen moest worden bepaald welke voetzorg wél mocht worden uitgevoerd tijdens lockdowns. 

Hoe komt de procedure van btw-teruggave met terugwerkende kracht er uit te zien?

Ook over dit onderwerp is uitgebreid gesproken. In de komende weken heeft ProVoet nader overleg met de Belastingdienst. Daarbij hanteren we de zaak van één pedicure als testcase om zo tot een werkwijze voor álle pedicures te komen, zodat alle pedicures die daarvoor in aanmerking komen vanaf medio juli 2023 de btw kunnen gaan terugvragen. 
Zoals het er nu naar uitziet gaat in ieder geval de volgende regeling gelden: je kunt onrechtmatig betaalde btw terugvragen vanaf het tijdvak (kwartaal) dat je je eerste bezwaar hebt gemaakt en je bij ProVoet hebt aangemeld. Je hebt vervolgens recht op btw-teruggave voor de daaropvolgende tijdvakken tot aan de dag van vandaag.

Hoe nu verder?

Zoals gezegd: de Belastingdienst verwacht medio juli 2023 te communiceren of ons voorstel over de wijze van terugvragen uitvoerbaar is. Ook weten we dan of we inderdaad de Wkkgz kunnen aanhouden om te bepalen voor welke voetzorg dit geldt. De uitgesproken verwachtingen in dit artikel zijn dus zeker nog geen feiten. 
Houd ook vooral onze website en nieuwsbrieven in de gaten. Wij stellen in de aankomende periode een vernieuwde FAQ* op, in nauwe samenwerking met de Belastingdienst. 

Tot slot

Tot medio juli 2023 geldt nog steeds ons advies om alleen btw-vrijstelling te hanteren bij basisverzekerde (gecontracteerde) voetzorg en bij Wlz-zorg. Dit kan al vanaf het 3e kwartaal 2022 en geldt uiteraard voor ál onze leden (en dus niet alleen voor leden die vanaf 2015 via ons bezwaar hebben gemaakt).

*In deze FAQ gaan we ook in op mogelijke consequenties voor de kleine ondernemersregeling (KOR). De Belastingdienst heeft toegezegd de KOR van toepassing te laten zijn, ondanks dat hier geen beroep op gedaan is (zoals de huidige wetgeving voorschrijft). Pedicures die naast de (medische) voetzorg een geringe omzet aan cosmetische behandelingen hebben verricht, kunnen op die geringe omzet ook nog eens de KOR toepassen. In dat geval kunnen zij alle door hen voldane btw terugvragen. Wij verwachten daarmee dat velen alle, in het verleden, betaalde btw kunnen terugvragen.