Overslaan en naar de inhoud gaan

21 november 2019

Update: btw-vrijstelling Wet langdurige zorg (Wlz)

BTW

Zoals we eerder deze maand al berichtten is er momenteel enige onduidelijkheid gaande onder onze leden, over een specifieke btw-vrijstelling. Het gaat om pedicures en medisch pedicures die cliënten zorg verlenen in opdracht van verzorgings- en verpleeginstellingen. Dit betreft persoonlijke voetverzorging (dus geen medische voetzorg, maar ook geen cosmetische voetzorg) aan personen zowel binnen als buiten de instelling. De btw-vrijstelling zou van kracht moeten gaan, wanneer cliënten een Wlz-indiciatie hebben.

Lees het complete bericht

Nieuwe ontwikkelingen

In dit bericht houden we je op de hoogte over de meest recente ontwikkelingen. Wij hebben enige tijd geleden een afstemmingsverzoek neergelegd bij de Belastingdienst. In dit afstemmingsverzoek is verzocht om goed te keuren dat de diensten door pedicures in het kader van zowel intramurale- (zorg binnen een verzorgings- en verpleeghuis) als extramurale Wlz-zorg (thuiszorg) btw-vrijgesteld zijn. Dit afstemmingsverzoek is ingebracht in een overleg bij de Belastingdienst. De eerste geluiden die wij naar aanleiding van dit overleg hebben gehoord, zijn positief. De verwachting is dat wij hier begin 2020 uitsluitsel over krijgen.

Let op: in de tussenliggende periode is het aan de leden zelf om de vrijstelling al dan niet toe te passen. Totdat wij een reactie hebben ontvangen van de Belastingdienst bestaat er geen zekerheid over toepassing van de vrijstelling.