Overslaan en naar de inhoud gaan

02 augustus 2021

Update tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is gestart met het klaarzetten van de vaststellingsverzoeken Tegemoetkoming Vaste lasten voor ondernemers inzake het 1e kwartaal van 2021. Hoe eerder het RVO over de juiste gegevens beschikt, hoe eerder zij uitbetalen. 

De laatste informatie hierover namens het RVO vind je hieronder:

Wat is de vaststelling?

Bij de vaststelling bepalen we het definitieve subsidiebedrag waar een ondernemer recht op heeft. We gebruiken hiervoor de werkelijke omzetcijfers van het eerste kwartaal van 2021. 

  • Is het omzetverlies gelijk aan de schatting in de aanvraag? Dan krijgt de ondernemer na het eerdere voorschot van 80 procent, nu ook de resterende 20%. 
  • Was het omzetverlies van de ondernemer meer dan hij/zij had opgegeven, dan krijgt de ondernemer nog meer dan 20% nabetaald. 
  • Bij een lager omzetverlies krijgt de ondernemer minder dan 20% nabetaald of moet hij/zij (een deel van) het voorschot terugbetalen. Dat hangt af van de hoogte van het omzetverlies. 

Wat is de deadline?

Ondernemers moeten de werkelijke omzet van het eerste kwartaal 2021 vóór 1 oktober 2021 doorgeven. 

Welke gegevens hebben we nodig?

Wat we in ieder geval willen weten van ondernemers is hun werkelijke omzet zónder btw. We gebruiken gegevens die we van de Belastingdienst krijgen. Vaak hebben wij het formulier al grotendeels voor de ondernemers ingevuld. Ze hoeven dan alleen nog akkoord te geven op het vaststellingsverzoek. 

Zelf omzet doorgeven

Soms moeten de werkelijke omzetgegevens nog worden ingevuld, of vragen we om aanvullende informatie. Bijvoorbeeld omdat we geen gegevens van de Belastingdienst hebben gekregen, of omdat de ondernemer vindt dat ze niet kloppen. 
Hiervoor een aantal tips voor uw leden: 
Geef inkomsten door zonder btw. Voeg bijlagen toe als bewijs. Als we om ontbrekend bewijs moeten vragen, duurt het langer voordat we de definitieve subsidie kunnen berekenen. Dat betekent dat uw leden langer op hun geld moeten wachten.
De volgende stukken zijn bewijs van de omzet:

  • btw-aangiftes van de subsidieperiode (en de referentieperiode als de omzet verschilde van de aanvraag), of
  • een duidelijke uitdraai uit het boekhoudprogramma van de omzet: bedrijfsnaam, het bedrag van de omzet en de periodes moeten goed zichtbaar zijn, of
  • een goedgekeurde en gedeponeerde jaarrekening.

Meer weten na uw aanvraag?
 

Aanvragen boven de €125.000 (mkb en grote ondernemingen)

Bij een TVL-subsidie van €125.000 of meer is extra controle nodig. Met een accountantsproduct bevestigt de accountant of accountants-administratieconsulent dat de opgegeven omzet klopt en dat de TVL-aanvraag aan de subsidievoorwaarden voldoet. We controleren zo of de gehele onderneming niet boven het maximale steunbedrag uitkomt. Dit geldt vanaf deze TVL-periode ook voor mkb-ondernemingen. 
 
Half augustus is het accountantsproduct voor de vaststelling beschikbaar. Ook zonder het accountantsproduct kunnen ondernemers al een vaststellingsverzoek indienen. Zij kunnen het accountantsproduct dan later toevoegen. 
Wij sturen de ondernemers een bericht wanneer deze het accountantsproduct kunnen indienen. In dit bericht staat dat zij hiervoor twee weken de tijd hebben. Als dit niet lukt, kunnen zij dit bij ons aangeven. Wij kunnen de termijn dan verlengen. De ondernemer krijgt om de twee weken een bericht ter herinnering. 
Belangrijk: wij kunnen de aanvraag pas in behandeling nemen op het moment dat deze compleet is, dus inclusief het accountantsproduct.  

Maximale bedrag COVID-19 steun

Een onderneming mag in totaal niet meer dan € 1.800.000 aan overheidssteun ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector (maximaal € 270.000) en de primaire productie van landbouwproducten (maximaal € 225.000). Als het bedrijf onderdeel uitmaakt van een groep, geldt dit maximumbedrag voor de héle groep samen. Als ondernemers tijdens de vaststelling de staatssteungrens bereiken, stellen we de subsidie naar beneden bij tot het maximaal toegestane bedrag.
 

Vaststelling kwartaal 4 2020 uiterlijk 1 september

Omdat we merkten dat meerdere ondernemers hun vaststelling van Q4 nog niet hebben afgerond, hebben we deze week een aanmoedigingsmail gestuurd. We zien namelijk dat een flink deel van deze 20.000 ondernemers nog geld krijgt. Bij navraag vertelden ondernemers ons dat ze het na de versoepelingen van de coronamaatregelen te druk hebben met ondernemen, of de deadline van 1 september 2021 ver weg vinden. In de mail leggen we alles nog een keer uit. Ook wijzen we op ruime terugbetalingsmaatregelen zonder rente voor ondernemers die te veel subsidie hebben ontvangen.