Overslaan en naar de inhoud gaan

20 maart 2018

Van branchediploma naar mbo-diploma

We ontvangen vragen van pedicures met een branchediploma over de mogelijkheden om een mbo-diploma (Crebo) te halen. Daarom zetten we hierbij wat belangrijke informatie op een rij.

Branche en mbo-diploma
In de pedicurebranche bestaan twee diploma’s voor de (medisch) pedicure: het branchediploma en het mbo-diploma. Voor wat betreft de vakinhoud zijn deze twee diploma’s gelijk aan elkaar. Het enige verschil zit hem in de algemene vakken zoals rekenen, Nederlands, Engels en burgerschap.

Aanvullende examens mbo-diploma
Wanneer u in het bezit bent van een branchediploma en u wilt ook graag het mbo-diploma behalen dan zult u daarvoor een aantal examens moeten afleggen en (mogelijk op onderdelen) een opleiding volgen. De aanvullende examens zijn noodzakelijk omdat een mbo-opleiding valt onder de ‘Wet educatie en beroepsonderwijs’ (WEB). Deze wet schrijft voor dat een mbo-opleiding niet alleen gericht is op het ontwikkelen van vakmanschap, maar ook gericht is op het kunnen meedoen in de maatschappij en toegang biedt tot een vervolgopleiding op een hoger niveau. Dit wordt de drievoudige kwalificering van het mbo genoemd (opleiden tot een beroep, opleiden tot burgers die volwaardig deelnemen aan de maatschappij en doorstromen naar een hoger onderwijsniveau). Daarom bevat het mbo-diploma naast de vakvaardigheden de onderdelen: taal (Nederlands en voor de medisch pedicure ook Engels), rekenvaardigheden, loopbaan en burgerschap en beroepspraktijkvorming (bpv).

Traject van branchediploma naar mbo-diploma
In het document in de bijlage hebben we voor u het traject van branchediploma naar mbo-diploma in kaart gebracht. Daarna staan ook links naar de opleidingsinstellingen die dit traject aanbieden. De opleidingsinstellingen maken binnen de kaders van de WEB een traject op maat, afhankelijk van uw wensen en werkervaring.

klik hier voor het overzicht op de website van ProVoet.