Overslaan en naar de inhoud gaan

11 oktober 2019

Vertraging uitrol Zorgmodule

De afgelopen periode hebben we minder gecommuniceerd over de Zorgmodule dan je misschien verwacht had. Dat heeft te maken met een onduidelijkheid over de precieze invulling van Sims 1 zorgprofiel 2. De tekst hiervan wordt verschillend gelezen en begrepen, wat voor verwarring zorgt onder zorgverleners, zorgverzekeraars en uiteindelijk ook patiënten. Deze onduidelijkheid willen we oplossen voordat we de Zorgmodule breed gaan verspreiden.

Om duidelijkheid te verkrijgen is er daarom een brief uitgestuurd naar meelezende experts van de DiHaG (kaderhuisartsen) en de NIV (internisten). Zij hebben inmiddels gereageerd en hun standpunt is dat de zorgprofielen moeten aansluiten bij de Sims classificatie zoals beschreven in de Richtlijn diabetische voet 2017. Ook vinden zij dat de indeling gebaseerd moet zijn op wat wetenschappelijk bewezen is (evidence based medicine).

Vanuit het veld met zorgverleners wordt gepleit voor een bredere classificering van preventieve diabetische voetzorg, gebaseerd op ‘evidence based practice’. Deze visie richt zich meer op bewijs vanuit de praktijken en minder op hetgeen ook wetenschappelijk onderbouwd is. In dat geval is juist het zorgprofiel leidend voor de zorgzwaarte en de financiering.

Omdat zowel ProVoet als de NVvP het belangrijk vinden dat de zorgmodule door alle partijen gedragen wordt, staat er een nieuwe bijeenkomst op de planning met verschillende inhoudsdeskundigen, de betrokken partijen en de meelezende experts. De verwachting is dat deze bijeenkomst medio november plaatsvindt.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.