16 juni 2023

Visitaties: open jouw praktijkdeuren en bezoek je collega's

Eindelijk is het zover: we gaan starten met de langverwachte ‘visitaties’. Voordat we dit landelijk uitrollen, testen wij het proces uitgebreid. Vanzelfsprekend hebben we daar deelnemers voor nodig: pedicures die het een leuke uitdaging vinden om collega’s een kijkje in hun keuken te geven. En daarna ook op bezoek te gaan bij collega-pedicures.

Let op: visitatie is voor alle leden: pedicures, medisch pedicures, werkzaam in eigen praktijkruimte, op een andere locatie of ambulant.

Visitaties: hoe zit dat nou precies?
Het visitatieproces is geheel interactief: voor én door onze leden. Ben jij eenmaal gevisiteerd? Als tegenprestatie voer je samen met een andere gevisiteerde collega twee nieuwe visitaties uit. Ter voorbereiding op het visiteren van collega’s volg je een (gratis) e-learning. Met deze tegenprestatie houden we het project laagdrempelig én geheel gratis.

Certificaat en accreditatiepunten 
Aan het einde van het visitatieproces ontvangt de gevisiteerde pedicure een certificaat. Een KRP-geregistreerde pedicure ontvangt daarnaast vier accreditatiepunten: twee in het domein reflectie en twee in het domein ondernemerschap. Omdat de tegenprestatie waarschijnlijk niet in het najaar van 2023 plaatsvindt, worden de punten na 1 januari 2024, in de nieuwe accreditatieperiode, toegekend.

Een visitatiebezoek wordt altijd door twee pedicures afgenomen. Ter voorbereiding op het visitatiebezoek vul je een vragenlijst in. Dat is een uitgebreide vragenlijst met o.a. vragen over je praktijkpresentatie, veiligheid en hygiëne, ondernemerszaken en professionalisering. Invullen duurt ongeveer anderhalf uur. De ingevulde vragenlijst wordt door de visitatoren vooraf doorgenomen en op inhoudelijke onderwerpen gescand.

Een visitatiebezoek duurt maximaal 1,5 uur en daarbij komen de onderwerpen uit de vragenlijst aan de orde. Er wordt niet meegekeken tijdens een instrumentele behandeling. Er is dan ook geen cliënt aanwezig tijdens de visitatie.
Na het visitatiebezoek vullen de visitatoren het visitatieverslag in. Dit is een formulier waarop de visitatoren verschillende opties kunnen aanvinken. Ook is er ruimte voor complimenten en adviezen.

De proefperiode. Help jij ons mee testen?
Zoals eerder gezegd: we starten in het najaar van 2023 met een pilot. Tijdens deze testperiode kunnen maximaal twintig leden bezocht worden voor een visitatie. Dit vindt plaats in de maanden september, oktober en november 2023.
 
Tijdens de pilotperiode zijn er in de volgende regio’s visitatieteams aan het werk:

  • rond Zwolle, Hoogeveen, Assen, Emmen, Hardenberg
  • rond Amersfoort: Bussum - Putten - Barneveld
  • tussen Eindhoven, Den Bosch en Roosendaal, met uitloop naar Zeeland
  • het gebied tussen Sneek, Leeuwarden, Drachten, Heerenveen

Na de pilot evalueren we de gekozen werkwijze en vinden er zo nodig aanpassingen plaats.

Woon je in een van de aangegeven regio’s? Doe dan mee met deze pilot en meld je voor 9 juli 2023 aan via provoet@provoet.nl. Vermeld daarbij in het onderwerp van jouw mailtje dat het gaat om 'visitaties'.