Overslaan en naar de inhoud gaan

17 oktober 2018

Voorbereiding facturatie lidmaatschap 2019

Kwaliteitscriteria

Op het ProVoet stafbureau zijn we inmiddels al weer druk bezig met voorbereidingen voor de jaarlijkse facturatie. In januari 2019 ontvangen onze leden facturen voor de contributie, de Podopost en de lopende verzekeringen. Wij willen iedereen oproepen om de gegevens op www.provoet.nl onder Mijn ProVoet te checken en waar nodig aan te vullen of te corrigeren.

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn op 26 mei 2018 de contributiebedragen voor het ProVoet lidmaatschap voor 2019 vastgesteld. Volgend jaar betalen leden € 112,50 en aspirant-leden € 45,- lidmaatschapscontributie (exclusief btw, bijdrage Podopost en verzekeringspremies). Dit is een verhoging van respectievelijk € 2,50, en €1,25 na een periode van vier jaar waarin de contributie gelijk bleef. De verhoging hangt geheel samen met een inflatiecorrectie en helpt ons de hogere kosten te kunnen opvangen.

Wijzigingen die van invloed zijn op uw lidmaatschap dienen voor 1 november 2018 bij ons bekend te zijn.