Overslaan en naar de inhoud gaan

15 november 2019

Vragen over de kleineondernemersregeling (KOR)

Eerder dit jaar berichtten wij al enkele keren over de wijziging van de kleineondernemersregeling (KOR) naar de omzetgerelateerde vrijstelling van omzetbelasting (OVOB), die per 1 januari 2020 ingaat. We merken dat er nog steeds de nodige vragen over gesteld worden door onze leden. In samenwerking met onze adviseur doken we in een aantal praktijkvoorbeelden, die we graag met onze leden willen delen. Een soort 'meest gestelde vragen over de KOR' dus.

Eerdere berichtgeving

Update bericht

Vraag 1:

Als pedicure heb ik een contract met een podotherapeut. Ik mag om de 3 maanden mijn uren declareren tegen een vast uurtarief. Uit het contact blijkt dat het vaste uurtarief bestaat uit een vergoeding inclusief btw. Ik kan gebruik maken van de nieuwe KOR per 1 januari 2020 aangezien ik onder de omzetdrempel van € 20.000 blijf. Wat zijn de gevolgen als ik gebruik maak van de nieuwe KOR? Blijft het contract met de podotherapeut doorlopen? Kan ik nog steeds declareren en zo ja, voor welk bedrag?

Antwoord 1:

De nieuwe KOR is een vrijstelling. Voor zover u voorheen btw moest berekenen over uw diensten, is dat onder de nieuwe KOR niet meer het geval en mag er op de verkoopfacturen geen btw meer vermeld worden.

Het contract met de podotherapeut loopt normaal gesproken gewoon door, daar verandert de nieuwe KOR niets aan. Het blijft dan ook mogelijk om te declareren. Voor welk bedrag? Zie hierna een voorbeeld:

Stel: vóór toepassing van de nieuwe KOR werd er door u € 121 (inclusief € 21 btw) gefactureerd. De nieuwe KOR is een vrijstelling. Aangezien een vergoeding inclusief btw is afgesproken kunt u nog steeds € 121 factureren. Hierbij is wel van belang of de podotherapeut de btw in aftrek kan brengen. Heeft de podotherapeut geen btw-aftrek dan was zijn kostprijs namelijk € 121 en blijft zijn kostprijs € 121. Het is dus goed om hierover te overleggen met de podotherapeut.

De verkoopfacturatie verandert dan dus enkel in die zin dat er geen btw op de verkoopfactuur vermeld mag worden.

Vraag 2:

Mijn declaraties bij de podotherapeut worden inclusief btw aan mij uitbetaald. Als ik gebruik maak van de nieuwe KOR per 1 januari 2020 ben ik geen btw meer verschuldigd. Mijn boekhouder geeft nu aan dat ik het btw-bedrag dan elke keer moet terugboeken naar de podotherapeut maar dit is voor mij in de praktijk niet goed werkbaar. Hoe moet ik hier mee om gaan?

Antwoord 2:

Dit is afhankelijk van de vraag of er in het contract met de podotherapeut een vergoeding inclusief of exclusief btw is overeengekomen.

Gaat het om een vergoeding exclusief btw (stel € 100) dan moet de uitbetaling van de declaraties vanaf 1 januari 2020 aangepast worden op het moment dat de declarant de nieuwe KOR toepast, zodat geen btw meer uitbetaald wordt. Hierbij is wel van belang of de podotherapeut de btw in aftrek kan brengen. Heeft de podotherapeut geen btw-aftrek dan is zijn kostprijs namelijk € 121. Wij adviseren in dat geval om met de podotherapeut te overleggen of de vergoeding exclusief btw aangepast kan worden naar € 121. In dat geval blijft het bedrag van de uitbetaling namelijk gelijk aan voorheen (alleen zonder btw) en is er dus geen verplichting om een bedrag terug te boeken naar de podotherapeut.

Gaat het om een vergoeding inclusief btw dan is de podotherapeut altijd hetzelfde bedrag verschuldigd ook al wijzigt er iets in een btw-tarief of toepassing van een btw-vrijstelling. Bij een prijsafspraak op basis van een vergoeding inclusief btw zien wij dus geen verplichting om de btw terug te boeken naar de podotherapeut. Wij adviseren daarentegen om hierover, in het kader van de samenwerking, met de podotherapeut te overleggen. Op het moment dat de podotherapeut geen btw-aftrek heeft zal dit voor hem geen probleem zijn aangezien zijn kostprijs in dat geval € 121 was en € 121 blijft.

Let op: bij toepassing van de nieuwe KOR mag op de factuur/declaratie geen btw meer vermeld worden.

Vraag 3:

Ik overweeg gebruik te maken van de nieuwe KOR. Ik mag dan geen btw meer rekenen en ook niet op de facturen vermelden. Ik heb met twee podotherapeuten een contract. De declaraties die ik bij hen inlever zijn vastgestelde formulieren waar alles al op is ingevuld, zo ook de btw. Het is niet mogelijk om dit zelf in het formulier aan te passen. Hoe kan dit opgelost worden?

Antwoord 3:

Een declaratieformulier is in beginsel geen factuur tenzij op het declaratieformulier aan alle factuurvereisten wordt voldaan. Kan het declaratieformulier dienen als factuur dan moet de btw ook juist op het formulier vermeld worden. In dat geval mag vanaf 1 januari 2020 voor de pedicures die onder de nieuwe KOR vallen geen btw meer vermeld worden op het declaratieformulier. Wij adviseren om hierover met de podotherapeuten in overleg te treden.

Vraag 4:

Ik ben voornemens om mij aan te melden bij zorgketens en ik ga declaraties indienen bij zorgverzekeraars of ik dien momenteel reeds declaraties in bij zorgverzekeraars waarbij btw op de factuur wordt vermeld. Nu ben ik voornemens om vanaf 1 januari 2020 gebruik te maken van de nieuwe KOR. Kan ik dan ook zonder btw-vermelding bij zorgverzekeraars declareren?

Antwoord 4:

Voor zover een prestatie die verricht wordt onder een btw-vrijstelling valt (omdat de nieuwe KOR wordt toegepast) is geen btw verschuldigd. In dat geval is het gewoon mogelijk om zonder vermelding van btw te declareren bij de zorgverzekeraars. U heeft namelijk een dienst verricht die niet belast is met btw.