Overslaan en naar de inhoud gaan

10 december 2019

Wijziging notaverwerking Zilveren Kruis

Vanaf 1 januari 2020 wijzigt de notaverwerking bij Zilveren Kruis. De nota’s van verzekerden worden gecontroleerd aan de hand van de registratie in het AGB-register of deze voldoen aan de polisvoorwaarden van Zilveren Kruis. Daarnaast controleren zij of de AGB-code zorgverlener, AGB- code praktijk en de juiste prestatie/behandelcode (zie onderaan deze pagina) op de nota vermeld staat. 

Met de controle wordt de afhandeling van nota’s van de klanten sneller

Door een juiste registratie in het AGB-register van Vektis en de juiste gegevens op de nota’s wordt de afhandeling en betaling van de nota’s sneller.  

Staat de volgende informatie ook op uw nota?

Vanaf januari 2020 controleert Zilveren Kruis uw nota op:
-    Of er een actuele AGB-registratie en erkenning van een goedgekeurde beroepsvereniging staat vermeld in Vektis.
-    Of de persoonlijke AGB-code en de AGB-code praktijk op de nota vermeld staat.
-    Of de AGB-code van de werkelijke behandelaar op de nota staat. (werkt u met meerdere zorgaanbieders in een praktijk is het belangrijk te zien wie behandeld heeft) 
-    Of de prestatie/behandelcode met omschrijving (Zie hieronder) op de nota vermeldt staat. 

Klik hier voor een voorbeeldnota  verzekerde:
Voorbeeldnota

 

Klik hier voor een schematisch overzicht van de declaratieverwerking in 2020:

Declaratieverwerking 

Therapeut Prestatieomschrijving (vermelden op nota) Prestatiecode (vermelden op nota) Prestatiecodelijst (Vektis)
Pedicure Behandeling medische indicatie reumapatiёnt (Reumatoide artritis) 22000 54
Pedicure Behandeling medische indicatie reumapatiёnt (bechterew) 22001 54
Pedicure Behandeling medische indicatie reumapatiёnt (artrose) 22002 54
Pedicure Behandeling medische indicatie reumapatiёnt (fibromyalgie) 22003 54
Pedicure Behandeling medische indicatie reumapatiёnt (overige) 22004 54
Pedicure Behandeling medische indicatie herseninfarct (CVA) 22006 54
Pedicure Behandeling medische indicatie overig 22007 54
Pedicure Voetzorg vallende onder zorgprofiel 1 22015 54