16 november 2022

Zorgmodule en modelovereenkomst 2023

Afgelopen september werden wij geïnformeerd door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) over het feit dat de NVvP werkt aan een nieuwe Zorgmodule, waarin de uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg wordt opgenomen. ProVoet zocht direct contact met de NVvP en kreeg te horen dat andere partijen pas halverwege november mee mogen praten over de inhoud van deze Zorgmodule die naar verwachting einde 2022 gereed zal zijn. Hoe ga je als medisch pedicure om met de nieuwe modelovereenkomst 2023, waarin de nieuwe  Zorgmodule al wel staat opgenomen?

ProVoet adviseert medisch pedicures

Ook de nieuwe modelovereenkomst werd door de NVvP eenzijdig opgesteld. Wel heeft ProVoet de mogelijkheid gekregen hierop te reageren. Een aantal belangrijke opmerkingen zijn hierin verwerkt, toch willen wij jullie over twee punten uit de modelovereenkomst 2023 adviseren:

  1. Teken een eventuele modelovereenkomst alleen voorzien van een expliciete aantekening, waarin vermeld wordt dat hiermee nog niet getekend is voor de nieuwe Zorgmodule (Preventie Voetulcera 2022), omdat je deze nog niet kent. Zodra de Zorgmodule bij ProVoet bekend is, komen wij hier apart op terug.
     
  2. De NVvP heeft in artikel 10.2 opgenomen dat de opdrachtnemer zich moet schikken naar de arbeidstijden van de opdrachtgever. Ons voorstel was om dit te wijzigen, zodat beide partijen rekening houden met elkaars arbeidstijden. ProVoet adviseert om aanvullende afspraken met de podotherapeut te maken over wat dit concreet voor jou betekent.

Let op: in de praktijk is het mogelijk dat de podotherapeut jou een modelovereenkomst overhandigt die afwijkt van de modelovereenkomst zoals deze nu bij ons bekend is. Controleer dus goed of bovenstaande twee punten hierin staan opgenomen.
Voor de pedicures met aantekening DV en/of RV is het belangrijk om alleen een contract af te sluiten voor de cliëntgroep waarvoor je een aantekening hebt.

Teleurstelling en zorgen

ProVoet heeft de NVvP laten weten teleurgesteld te zijn over de werkwijze. Vervolgens hebben wij alle belanghebbenden (zorgverzekeraars, ministeries etc.) geïnformeerd over bovenstaande gang van zaken rond de uitbreiding van de basisverzekerde voetzorg, waarbij wij nogmaals onze zorgen hebben geuit. 
Mogelijk ontstaat er een tekort aan gecontracteerde medisch pedicures, met als gevolg dat de continuïteit van de voetzorg in gevaar komt. Daarnaast is onze verwachting dat de kosten van voetzorg vanwege bovenstaande constructie onnodig extra zullen stijgen.

Beleidsregel ‘overige geneeskundige zorg’ 2023

De beleidsregel waarin de uitbreiding van de basisverzekerde zorg is opgenomen, is gereed. Het gaat niet meer alleen om preventie bij mensen met diabetes, maar het betreft alle mensen met een chronische aandoening en een verhoogd risico op ontstaan van voetulcera. In de beleidsregel vind je dit bij artikel 5, punt 2 onder preventieve voetzorgModelovereenkomstBeleidsregel