Overslaan en naar de inhoud gaan

01 mei 2020

Contactberoepen uiterlijke verzorging in wachtstand

“Waarom mogen zij al werken en wij nog niet?” De ledenservice van ProVoet wordt overspoeld met vragen van bezorgde leden die staan te trappelen om hun praktijk te openen. Zeer begrijpelijk natuurlijk! Zeker als fysiotherapeuten, tandartsen en nu ook podotherapeuten hun werkzaamheden langzaam hervatten. Toch blijft er een belangrijk verschil bestaan, waardoor wij nog geduld moeten hebben: juridisch gezien valt onze gehele branche onder de contactberoepen gericht op uiterlijke verzorging, daar waar bovenstaande beroepen van (para)medische aard zijn.

Wel legde ProVoet vorige week de vraag bij de overheid neer of, in eerste instantie medisch, pedicures hun werkzaamheden vervroegd mogen hervatten indien zij zich houden aan de ingediende protocollen. Wij wachten nog altijd op een antwoord.

Zowel pedicures als medisch pedicures werkten al voor de crisis met beschermingsmiddelen, vandaar dat ProVoet hier ruimte ziet voor vroegere openstelling dan 20 mei. Aangezien de overheid momenteel logischerwijs voorrang verleent aan de zorg en inmiddels spreekt over ‘contactberoepen van medische aard’, heeft ProVoet deze vraag in eerste instantie voor de medisch pedicure neergelegd. Bij een positieve uitspraak over medisch pedicures is de vervolgstap naar vervroegde openstelling voor pedicures makkelijker te zetten. Daarnaast onderzoekt de overheid momenteel de mogelijkheid om álle contactberoepen eerder te laten starten. Tot op heden blijft de situatie echter onveranderd.

ProVoet vecht al jaren voor een sterkere positie in de zorg en probeerde in het verleden al meerdere malen BIG-registratie af te dwingen. Er zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen voorwaarts gezet en ook met het nieuwe beleidsplan 2020 – 2025 gaan wij wederom een professionaliseringsslag maken. Voor nu, in tijde van corona, is het helaas niet reëel om ons beroep direct te vergelijken met de (para)medische beroepsgroepen uit de (acute) zorg.

Kortom, voor pedicures en medisch pedicures geldt nog altijd het volgende:

Pedicures: mogen geen werkzaamheden verrichten tot 20 mei 2020.
Pedicures met aantekening DV/RV: mogen alléén niet-gecontracteerde, medisch noodzakelijke voetzorg verrichten bij cliënten met DM en/of RV, conform het wegingskader en triage. Voor alle overige cliënten is de praktijk gesloten. Bij gecontracteerde zorg DM vindt de behandeling plaats op doorverwijzing van en in overleg met de podotherapeut.
Medisch pedicures: mogen niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg verrichten bij cliënten, conform het wegingskader en triage. Voor alle overige cliënten is de praktijk gesloten. Bij gecontracteerde zorg vindt de behandeling plaats op doorverwijzing van en in overleg met de podotherapeut.
Wat is ook alweer medisch noodzakelijke voetzorg?