Overslaan en naar de inhoud gaan

07 mei 2020

Continuïteitsbijdrage-regeling Zorgverzekeraars Nederland

De uitwerking van het bijzondere steunpakket voor zorgaanbieders, de ‘continuïteitsbijdrage-regeling van Zorgverzekeraars Nederland’ (ZN), is vastgesteld. Zorgaanbieders kunnen een continuïteitsbijdrage aanvragen voor omzetdaling vanuit de basisverzekering en/of aanvullende verzekering door COVID-19. ProVoet verwacht dat deze regeling slechts voor een klein deel van haar leden interessant is. Schakel eventueel jouw boekhouder in om te kijken of je van deze regeling gebruik kunt maken, of dat een andere door het kabinet gesteld noodmaatregel zinvoller is.

Medisch pedicures hebben voor de basisverzekering geen rechtstreeks declaratierelatie met de zorgverzekeraars. De betaling verloopt via zorggroepen en podotherapeuten. Voor vergoede zorg uit de aanvullende verzekeringen ligt dit anders. Hier kan de medisch pedicure wel rechtstreeks bij de verzekeraar declareren.
ProVoet heeft ZN om uitleg gevraagd voor onze leden. Zijn er bijvoorbeeld afspraken gemaakt met zorggroepen en podotherapeuten over hoe zij een deel van de door hen ontvangen continuïteitsbijdrage doorbetalen aan de medisch pedicures? ZN heeft gereageerd en gaat de situatie onderzoeken. Meer informatie volgt.

N.B. ProVoet heeft bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) aangegeven dat de covid-19 maatregelen extra behandeltijd en dus meerkosten met zich meebrengt. Aangezien de continuïteitsbijdrage alleen wordt uitbetaald aan de door de verzekeraars gecontracteerde partijen, hebben wij aangeven het belangrijk te vinden dat een deel van de door hen ontvangen continuïteitsbijdrage doorbetaald wordt aan de medisch pedicures. Uit berichten van de podotherapeuten maken wij op dat deze bereidheid er is, maar dat er op dit moment nog geen overleggen hierover plaatsvinden met zorgverzekeraars, omdat deze momenteel nog heel druk zijn met andere kwesties.

Vanaf 15 mei 2020 kunnen zorgaanbieders, die zorg leveren die vergoed wordt vanuit de basisverzekering of een aanvullende verzekering, de maandelijkse continuïteitsbijdrage aanvragen. Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van de onderneming. Hiervoor is een aansluiting bij VECOZO nodig en een persoonlijk certificaat met autorisatie voor de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal.
Ben je als zorgaanbieder nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel aanmelding en autorisatie dan zo snel mogelijk op deze website. Zo voorkom je extra doorlooptijd voor de aansluiting en autorisatie bij het aanvragen van de continuïteitsbijdrage.

ProVoet deed op 25 maart jl. samen met alle andere zorgverleners werkzaam binnen de Voetzorg een dringend beroep op de zorgverzekeraars. Hierbij werd gevraagd om passende noodmaatregelen die het mogelijk maken om de voetzorg nu en in de toekomst overeind te houden.

Aanmelden ZN-regeling

Uitleg van de ZN-regeliNG 

FAQ over de ZN-regeling