Overslaan en naar de inhoud gaan

22 december 2021

Pedicurebehandelingen vanuit de Wkkgz: wat mag wel en wat niet?

Behandelingen vanuit de Wkkgz gaan gewoon door, ook indien er een lockdown geldt of er sprake is van een vervroegde sluitingstijd. Maar wat hoort nu wel bij een behandeling vanuit de Wkkgz en wat niet?

We zetten alles duidelijk op een rij. Onderstaande informatie geldt voor zowel de pedicure als medisch pedicure:

Subsidie toegekend

Hoe zit het nu precies en wat zeg ik tegen mijn cliënten?

 • Behandelingen die vallen onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) mogen wél plaatsvinden in het geval van een lockdown of na een vervroegde sluitingstijd;
 • Communiceer dus niet naar je cliënten dat je 'gewoon open bent', maar kijk kritisch naar je cliëntenbestand. Neem je verantwoordelijkheid en behandel alleen voetzorg die valt onder de Wkkgz.

Pedicurebehandelingen vanuit de Wkkgz: hoe moet ik dat zien?

 • De Z van 'Zorg' in de Wkkgz, is allesbepalend: in principe verricht je alleen medische voetzorg;
 • Behandelingen gericht op uiterlijke verzorging en wellness zijn niet toegestaan. Gezonde voeten van fitte mensen die geen hulp nodig hebben kunnen wachten;
 • Heb je ondanks de inspanningen van ProVoet niks meegekregen van de Wkkgz? Dit is het moment om je goed in te lezen! Je moet goed weten wat de Wkkgz voor jou als pedicure inhoudt en waar je aan moet voldoen. Dit is je eigen verantwoordelijkheid! Lees hier meer over de Wkkgz. Of doe de Wkkgz zelftest. Bovendien is de Wkkgz opgenomen in onze Beroepscode.
 • In de Wkkgz zelftest wordt het pedicurevak genoemd. Er staat dat je niet aan de verplichtingen uit de Wkkgz hoeft te voldoen als je uitsluitend pedicurebehandelingen verricht, voor zover er geen sprake is van een medische pedicurebehandeling.

Ingewikkeld geformuleerd. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

 • In de zelftest van de Wkkgz wordt gesproken over 'Medische pedicurebehandelingen'. Deze benaming staat volledig los van de termen pedicure en medisch pedicure die we bij ProVoet kennen. Medische pedicurebehandelingen vanuit de Wkkgz mogen dus door álle pedicures worden verricht.
  Daarnaast gaan 'medische pedicurebehandelingen' verder dan alleen 'medisch noodzakelijk'. De huidige situatie is namelijk gewijzigd ten opzichte van de lockdown van vorige winter, toen er nog niet werd behandeld vanuit de Wkkgz. We werkten toen met wegingskaders en behandelden strikt medisch noodzakelijk.

Oké. Net als tijdens vorige lockdown behandel ik dus medisch noodzakelijk, maar kennelijk mag ik door de Wkkgz meer. Hoe zit dit?

 • Je valt onder de Wkkgz als je handelingen verricht als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz). Met andere woorden: de cliënten die je behandelt krijgen voor de voetzorg een vergoeding vanuit de Wlz of de Zvw;
 • Je valt onder de Wkkgz indien je als medisch pedicure óf pedicure medische voetzorg uitvoert; 
 • Je valt onder de Wkkgz als individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen ten gevolge van de behandeling, door het gebruik van apparatuur / instrumentarium.

Dit vind ik nog te vaag, ik wil graag voorbeelden in duidelijke taal! Wat mag ik nou wel?

 • Wat wél mag: je mag behandelen als er sprake is van huid- en/of nagelaandoeningen. Bijvoorbeeld het verwijderen van overmatig eelt, likdoorns, kloven, ingroeiende nagels, traumanagels en/of hypertrofische nagels. Specialistische technieken zijn gedurende de lockdown toegestaan als ze tot bevordering van genezing dienen (en dus niet als ze worden ingezet voor uiterlijke verzorging);
 • Uiteraard zijn behandelingen van risicovoeten* (door een medisch pedicure) toegestaan. Ook pedicurebehandelingen bij personen met risicovoeten met een Wlz (of Wmo)-indicatie mogen plaatsvinden;
 • Gecontracteerde voetzorg.

En wat mag zeker niet tijdens de lockdown?

 • Behandelingen gericht op uiterlijke verzorging en wellness, zoals bijvoorbeeld het gebruik van gel- en/of nagellak, massage, scrub en/of voetmaskers, vallen niet onder de Wkkgz;
 • Behandelingen van gezonde voeten van fitte mensen die geen hulp nodig hebben.

Voorbeelden

Voorbeeld Anamnese Behandelen ja of nee?
Mevrouw Janssen Geen achterliggende aandoening wel pijnlijke likdoorns en kloven. Ja
Mevrouw de Wit Geen achterliggende aandoening, komt om gezonde nagels te laten knippen. Nee
Meneer Bakker Neurologische aandoening, verdikte nagels. Ja

Mevrouw Pietersen

Diabetes mellitus, één kleine eeltplek. Ja
Meneer de Groot Geen achterliggende aandoening, droog eelt op de hielen dat geen problemen geeft.  Nee

*Risicovoeten
Kom je de zogenaamde risicovoeten tegen bij het behandelen van medische voetzorg? De behandeling van risicovoeten behoort niet tot de competenties van de pedicure, maar gebeurt door een medisch pedicure. Dat was ook voor de coronacrisis al het geval en is terug te lezen in de beroepscompetentieprofielen.

We spreken van risicovoeten indien er op het moment dat de pedicurebehandeling wordt gegeven, sprake is van:

 • wondgenezingsproblematiek
 • en/of bloedstollingsstoornis
 • en/of een verstoorde immuniteit
 • en/of een onderliggende aandoening/ziekte

waardoor er gevoelsstoornissen en/of complicaties aan de huid, nagels, en stand van de voeten aanwezig zijn, of er en verhoogd risico is op het ontstaan hiervan.