Overslaan en naar de inhoud gaan

06 april 2020

Doorverwijzing huisarts niet in alle gevallen noodzakelijk

Medisch noodzakelijke voetzorg wordt ook in tijden van corona uitgevoerd. Sinds het kabinet dit besluit nam, is er onduidelijkheid bij medisch pedicures én bij huisartspraktijken over de indicatiestelling van ‘medisch noodzakelijke voetzorg’. Na overleg tussen ProVoet, de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en de overheid brengen wij een nuance aan op de eerder gevormde werkwijze: niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg mag door de medisch pedicure zélf geïndiceerd worden, daar waar dat voor de coronacrisis ook al het geval was. Er is hiervoor géén (schriftelijke) doorverwijzing van de huisarts meer nodig.*
Hanteer strikt de hygiënevoorschriften in je praktijk

Hanteer strikt de hygiënevoorschriften tijdens ambulant werk

Juridisch gezien valt de medisch pedicure niet onder de zorgberoepen. Eerder in de coronacrisis werd gesteld dat een medisch pedicure óók in het geval van een niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetbehandeling een schriftelijke doorverwijzing nodig heeft van huisarts, podotherapeut of specialist. Vanwege de enorme druk op de huisartsen resulteerde dit voor onnodige extra belasting. Vandaar dat in het overleg met de LHV en de overheid een meer praktische werksituatie is besloten.

De overheid zegt inmiddels in haar ‘model noodverordening’ het volgende over onze beroepsgroep:

Model noodverordening vanuit Ministerie van Justitie en Veiligheid
Het verrichten van uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg door medisch pedicures valt niet onder ‘inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend’ (artikel 2.3 lid 1 onder g), noch onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4). Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt volgens het tweede lid niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

In tijden van corona is een (schriftelijke) doorverwijzing van de huisarts dus niet langer in alle gevallen noodzakelijk: er wordt een beroep gedaan op de expertise van de medisch pedicure om zélf te bepalen of behandeling van niet van corona verdachte cliënten momenteel medisch noodzakelijk is. Nogmaals: dit geldt nadrukkelijk alleen voor die noodzakelijke voetzorg waar in de reguliere situatie ook geen verwijzing voor nodig is. 

Gecontracteerde zorg met podotherapeuten
De werkwijze met podotherapeuten blijft voor de medisch pedicure ongewijzigd: voor wat betreft de gecontracteerde zorg hanteert de medisch pedicure de overeengekomen afspraak met de podotherapeut en is er voor iedere cliënt een schriftelijke doorverwijzing van de podotherapeut noodzakelijk.

*Let op!
Overkoepelend geldt dat je tot 20 mei 2020 zo min mogelijk contact met cliënten dient te hebben om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Medisch pedicures verrichten alléén voetzorg die strikt medisch noodzakelijk is en stellen in het geval van niet-gecontracteerde voetzorg zélf de indicatie.

Behandel alleen als:
•    er onomkeerbare complicaties optreden als er nú geen voetzorg plaatsvindt.
•    achterliggende aandoeningen en bijbehorende gezondheidsaspecten van de cliënt van invloed zijn op het ontstaan van complicaties op korte termijn.
•    er bijvoorbeeld sprake is van ingroeiende nagels die zonder behandeling op korte termijn een ontsteking veroorzaken.
•    N.B. Indien er sprake is van een contra-indicatie is schriftelijke doorverwijzing van huisarts wél altijd noodzakelijk.

We spreken in bovenstaand artikel over de medisch pedicure. Dit bericht geldt echter óók voor andere KRP-geregistreerden, dus ook pedicures met een aantekening DV/RV in het geval van behandeling van cliënten met diabetes en/of reuma.