Overslaan en naar de inhoud gaan

22 januari 2021

Extra informatie: wegingskader voor pedicures

Eerder deze week brachten wij het nieuws naar buiten dat niet alleen medisch pedicures, maar ook pedicures 'medisch noodzakelijke voetzorg' mogen behandelen. Uitsluitend volgens het wegingskader en strikt volgens de Covid-19 protocollen. Daarbij is onduidelijkheid ontstaan over wat wel en wat niet bij een medisch noodzakelijke behandeling door een pedicure thuishoort. Hieronder lichten wij de situatie voor pedicures uitgebreid toe.

Let op: wij willen nogmaals iedereen, pedicures en medisch pedicures, dringend verzoeken om alleen medisch noodzakelijke voetzorg te behandelen volgens het wegingskader. Onze branche is gesloten, met uitzondering van medisch noodzakelijke voetzorg. Je brengt de branche in diskrediet als je je hier niet aan houdt. Bovendien riskeer je een boete en bestaat het gevaar dat je helemaal geen voetzorg meer mag verlenen tijdens de lockdown.

 

Risicovoeten
Kom je de zogenaamde risicovoeten tegen bij het behandelen van medisch noodzakelijke voetzorg? De behandeling van risicovoeten behoort niet tot de competenties van de pedicure. Dat was ook voor de coronacrisis al het geval en is terug te lezen in de beroepscompetentieprofielen.

We spreken van risicovoeten indien er op het moment dat de pedicurebehandeling wordt gegeven, sprake is van:

 • wondgenezingsproblematiek,
 • en/of bloedstollingsstoornis,
 • en/of een verstoorde immuniteit,
 • en/of een onderliggende aandoening/ziekte,

waardoor er gevoelsstoornissen en/of complicaties aan de huid, nagels, en stand van de voeten aanwezig zijn, of er en verhoogd risico is op het ontstaan hiervan.

Wat ook niet onder de competenties van de pedicure valt

 • Gecontracteerde voetzorg 
 • Pedicurebehandelingen bij personen met een WLZ- (of WMO) indicatie die risicovoeten hebben.
 • Specialistische technieken

Er is sprake van medisch noodzakelijke voetzorg die behoort tot de competenties van de pedicure bij:

 • Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 • Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 • Eelt en kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 • Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 

Algemene uitgangspunten wegingskader

 • De pedicurebehandeling van personen met risicovoeten behoort niet tot het vakgebied / competenties van de pedicure.  
 • Indien er sprake is van een ontsteking aan de voet / tenen, een ingegroeide nagel of andere risicovolle situatie, dan is dit een contra-indicatie. Een ingegroeide nagel mag dan na verwijzing van de behandelend arts behandeld worden.
 • De pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging of een instrumentele behandeling van de genoemde huid- en of nagelaandoeningen medisch noodzakelijk is. 
 • Als een instrumentele behandeling niet medisch noodzakelijk is geeft de pedicure telefonisch advies aan de cliënt.
 • Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar. 
 • Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd.
 • Indien de pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de coronacrisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een collega pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Cliëntgerelateerde factoren

 • Als de cliënt niet in staat om zelfzorg toe te passen, zoals bijvoorbeeld het dagelijks inspecteren van de voeten.
 • Als de cliënt niet in staat is om complicaties aan de voeten te herkennen en tijdig contact op te nemen met pedicure.
 • Is er verhoogd risico dat de cliënt besmet kan raken met het COVID-19 virus? Bijvoorbeeld bij ouderen en personen met risicovoeten ten gevolge van ziekten en aandoeningen. Overleg dan met de arts of hoofdbehandelaar.

Het belangrijkste uitgangspunt van het wegingskader is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.