Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Coronacrisis algemeen

De hieronder veel voorkomende vragen hebben betrekking op het coronavirus, het bijbehorende advies van ProVoet en de gevolgen hiervan voor de pedicure en medisch pedicure.

Hoe luidt het advies van ProVoet en de overheid betreft het voortzetten van onze werkzaamheden?

Medisch noodzakelijke voetbehandelingen doorverwezen vanuit podotherapeut, huisarts of specialist mogen tot en met 28 april 2020 wél worden uitgevoerd door een medisch pedicure. Belangrijk hierbij is om je strikt aan de hygiënevoorwaarden te houden.
Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaat ProVoet het volgende: instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Overige medische behandelingen dienen in overleg met podotherapeut, huisarts of specialist plaats te vinden en mogen in het geval van spoed óók door een medisch pedicure worden uitgevoerd. In beide gevallen is er een doorverwijzing noodzakelijk van huisarts, podotherapeut of specialist. Ook kan het gaan om reeds gecontracteerde voetzorg.

Als een medisch pedicure om persoonlijke redenen besluit om geen medisch noodzakelijke voetzorg en/of spoedzorg uit te voeren dan dient dit indien van toepassing in overleg te gaan met de gecontracteerde podotherapeut en/of zorggroep.

Voetbehandelingen die onder uiterlijke verzorging vallen zijn tot en met 28 april bij de wet verboden.

Hoe weet ik zeker dat ik te maken heb met een 'medisch noodzakelijke voetbehandelingen'? Hoe ga ik vervolgens te werk?

Een voetbehandeling mag alleen plaatsvinden als deze strikt noodzakelijk is, omdat zonder behandeling het risico op ernstige complicaties aanwezig is. Dit is de enige reden waarom een medisch pedicure behandelingen mag uitvoeren. Dit is van toepassing voor zorgprofiel 4 en bij andere medisch noodzakelijke behandelingen. Een pedicure met aantekening DV/RV mag deze spoedzorg alleen uitvoeren bij personen met DM en/of reumatische aandoeningen. Als je als behandelaar van mening bent dat jouw cliënt voetzorg nodig heeft omdat er anders onomkeerbare complicaties ontstaan, dan dien je voorafgaande aan de behandeling toestemming te vragen aan de hoofdbehandelaar. Dat kan de podotherapeut, huisarts of specialist zijn. Deze dient een schriftelijke verwijzing te geven. Zonder deze schriftelijke verwijzing raden wij je aan om niet te behandelen. 

Als je een behandeling gaat uitvoeren dan dien je van te voren bij de desbetreffende cliënt te hebben geïnformeerd of deze niet verkouden is, hoest, niest en/of koorts heeft. Is dit wel het geval, dan dien je geen behandeling uit te voeren. Ook als de desbetreffende cliënt in besmet gebied is geweest en/of in aanraking is geweest met een persoon met corona, dien je de behandeling te annuleren. Dit is eveneens van toepassing op eventuele huisgenoten van de cliënt. 

Verder dien je alle hygiënische maatregelen zoals deze zijn beschreven op deze website in acht te nemen. Dit geldt ook voor ambulante werkzaamheden. De juiste hygiëne voorafgaande aan de behandeling en na de behandeling is momenteel noodzakelijk. 
 

Waarom is de ledenservice van ProVoet telefonisch niet meer bereikbaar vanaf 23 maart 2020?

In verband met het coronavirus en de veiligheid van de medewerkers is de ledenservice van ProVoet vanaf maandag 23 maart 2020 telefonisch niet bereikbaar, tot en met in ieder geval 28 april 2020. Wel kun je je vraag per e-mail blijven stellen, naar info@provoet.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Dit is slechts een organisatorische oplossing, voor onze leden verandert er niks! Iedereen werkt vanuit huis en de belangen van de leden worden net zo goed behartigd als altijd. We hopen op je begrip.