Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Coronacrisis algemeen - lockdown voorjaar 2020

De hieronder veel voorkomende vragen hebben betrekking op het coronavirus en de gevolgen hiervan voor de pedicure en medisch pedicure.

Indicatiestelling gecontracteerde diabetische voetzorg: hoe gaat dit vanaf 11 mei 2020

Binnen de gecontracteerde diabetische voetzorg wordt er op dit moment op verschillende wijze invulling gegeven hoe om te gaan met de indicatiestelling vanaf 11 mei 2020. Zorggroepen geven over het algemeen aan dat er behandeld kan worden volgens de bestaande afspraken van vóór de corona-crisis. Ook vele podotherapeuten hanteren dit als uitgangspunt. Er zijn echter ook podotherapeuten die nog de tijdelijke afspraak willen verlengen. Overleg bij onduidelijkheden met je podotherapeut of de zorgroep in kwestie en maak eventueel aanvullende afspraken.

Ik vind de coronacrisis verwarrend voor onze beroepsgroep: wié mag nu wát doen?

Pedicures en medisch pedicures vallen wettelijk gezien onder de 'contactberoepen uiterlijke verzorging' en niet onder de (para)medische zorg. Toch mogen medisch pedicures momenteel nog incidenteel medisch noodzakelijke voetzorg verrichten. Lees de exacte informatie hierover in deze FAQ en op ons corona-platform, maar begin met dit uitgangspunt:

Pedicures: mogen geen werkzaamheden verrichten t/m 10 mei 2020.
Pedicures met aantekening DV/RV: mogen alléén niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg verrichten bij cliënten met DM en/of RV, conform het wegingskader en triage. Voor alle overige cliënten is de praktijk gesloten. Bij gecontracteerde zorg DM vindt de behandeling plaats op doorverwijzing van en in overleg met de podotherapeut.
Medisch pedicures: mogen niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg verrichten bij cliënten, conform het wegingskader en triage. Voor alle overige cliënten is de praktijk gesloten. Bij gecontracteerde zorg vindt de behandeling plaats op doorverwijzing van en in overleg met de podotherapeut.

Hoe luidt het volledige advies van ProVoet en de overheid betreft het voortzetten van onze werkzaamheden?

Gecontracteerde medisch noodzakelijke voetbehandelingen, (schriftelijk) doorverwezen vanuit podotherapeut of specialist, mogen t/m 10 mei 2020 worden uitgevoerd door een medisch pedicure. Belangrijk hierbij is om je strikt aan de hygiënevoorwaarden te houden.

Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaat ProVoet het volgende: instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Overige medische, gecontracteerde behandelingen dienen in overleg met podotherapeut of specialist plaats te vinden en mogen in het geval van spoed en medische noodzaak óók door een medisch pedicure worden uitgevoerd. In beide gevallen is er een (schriftelijke) doorverwijzing noodzakelijk van podotherapeut of specialist. 

ProVoet heeft bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicures niet langer doorverwijzing van de huisarts nodig hebben. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke voetzorg van niet-gecontracteerde voetzorg bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure. Dit houdt in dat de medisch pedicure vanuit haar professionaliteit, visie en competenties kan bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is. Lees hier verder. Kijk hier voor het wegingskader om te bepalen of voetzorg medisch noodzakelijk is.

Indien de medisch pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een andere medisch pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Voetbehandelingen die onder uiterlijke verzorging vallen zijn t/m 10 mei bij de wet verboden.

Hoe weet ik zeker dat ik te maken heb met een 'medisch noodzakelijke voetbehandelingen'? Hoe ga ik vervolgens te werk?

Een medisch pedicure mag alléén voeten behandelen als dat strikt medisch noodzakelijk is, omdat zonder behandeling het risico op ernstige complicaties aanwezig is.  Een pedicure met aantekening DV/RV mag deze spoedzorg alleen uitvoeren bij personen met DM en/of reumatische aandoeningen. 

Bij gecontracteerde voetzorg: als je als behandelaar van mening bent dat jouw cliënt voetzorg nodig heeft omdat er anders onomkeerbare complicaties ontstaan, dan dien je voorafgaande aan de behandeling toestemming te vragen aan de hoofdbehandelaar. Dit is meestal de podotherapeut. Deze dient een schriftelijke verwijzing te geven. Zonder deze schriftelijke verwijzing raden wij je aan om niet te behandelen. 

Bij niet-gecontracteerde voetzorg: een schriftelijke doorverwijzing van de huisarts is niet langer noodzakelijk in alle gevallen. Medisch pedicures hanteren het wegingskader om zélf te bepalen of voetzorg medisch noodzakelijk is en nu uitgevoerd moet worden.

Als je een behandeling gaat uitvoeren dan dien je van te voren bij de desbetreffende cliënt te hebben geïnformeerd of deze niet verkouden is, hoest, niest en/of koorts heeft. Is dit wel het geval, dan dien je geen behandeling uit te voeren. Ook als de desbetreffende cliënt in besmet gebied is geweest en/of in aanraking is geweest met een persoon met corona, dien je de behandeling te annuleren. Dit is eveneens van toepassing op eventuele huisgenoten van de cliënt. 

Verder dien je alle hygiënische maatregelen zoals deze zijn beschreven op deze website in acht te nemen. Dit geldt ook voor ambulante werkzaamheden. De juiste hygiëne voorafgaande aan de behandeling en na de behandeling is momenteel noodzakelijk. 
 

Waarom is de ledenservice van ProVoet telefonisch niet meer bereikbaar vanaf 23 maart 2020?

In verband met het coronavirus en de veiligheid van de medewerkers is de ledenservice van ProVoet vanaf maandag 23 maart 2020 telefonisch niet bereikbaar, tot en met in ieder geval 20 mei 2020. Wel kun je je vraag per e-mail blijven stellen, naar info@provoet.nl. Je krijgt dan zo spoedig mogelijk antwoord. Dit is slechts een organisatorische oplossing, voor onze leden verandert er niks! Iedereen werkt vanuit huis en de belangen van de leden worden net zo goed behartigd als altijd. We hopen op je begrip.

Kennisactiviteiten zijn nu geannuleerd en mijn accreditatieperiode loopt binnenkort af. Wat nu?

Pedicures die in het KRP geregistreerd staan in de beleidsperiode 2015-2017 moeten binnenkort een nieuwe accreditatieperiode starten.

Als je in deze beleidsperiode zit en vragen hebt over je registratie in relatie tot het coronavirus dan kun je contact opnemen met ProCERT door een e-mail te sturen naar info@procert.nl
Denk er aan ook je KRP-nummer te vermelden.
 

Waarom wordt het beroep pedicure nergens genoemd in de media en persconferenties?

Ook ProVoet stoort zich er aan dat tijdens persconferenties het pedicureberoep niet genoemd wordt en bijvoorbeeld wel de nagelsalons. Het bestuur van ProVoet heeft in een directe brief aan de overheid te kennen gegeven dat zoiets gevoelig ligt bij onze ruim 12.000 leden en het verzoek ingediend om het ook over pedicures te hebben. Uiteraard hebben we geen invloed op deze zaken en moeten we beseffen dat er nog honderden beroepen zijn die niet bij naam- en toenaam genoemd worden. Overigens is het niet het geval dat media onze beroepsgroep volledig negeren.
Update 7 mei 2020: de lobby activiteiten hebben hun doel gediend. Steeds meer media pikken het pedicurevakgebied op en ook Rutte sprak in de persconferentie van 6 mei over pedicures.
 

Waarom zet ProVoet zich alleen maar in voor medisch pedicure en niet voor pedicures?

Dit is niet het geval, niet tijdens de crisis en niet vóór de crisis. In sommige gevallen begrijpen wij dat dit beeld kan ontstaan. Als wij lobbyen voor de medisch pedicure om eerder open te mogen, dan doen wij dit niet om verdeeldheid onder onze leden te zaaien. Dit doen wij omdat wij de agenda’s van de overheid kennen, zien dat zij logischerwijs voorrang verlenen aan de zorgberoepen momenteel en daarop inspringen door de positie van de medisch pedicure binnen het zorgveld te benadrukken.
ProVoet heeft de afgelopen jaren flink ingezet op de veranderende vraag binnen de voetzorg, de overgang van pedicure naar medisch pedicure flink gepromoot en het nut / de noodzaak hiervan gecommuniceerd. Het staat iedereen vrij om mee te veranderen of de situatie ongewijzigd te laten, maar op het moment dat wij het onderscheid kunnen maken om zo onze doelstellingen beter en makkelijker te bereiken laten wij dit niet na. We beseffen dat er ook vandaag de dag een grijs gebied van overlap blijft bestaan tussen behandelingen die een pedicure en een medisch pedicure uitvoert, maar we kijken in dit geval vooral naar de behoefte van de overheid en het zorgveld. Alle contactberoepen gericht op uiterlijke verzorging, waar zowel de pedicure als medisch pedicure onder valt, zijn momenteel verboden om uit te voeren. Als de overheid al een ingang ziet om contactberoepen eerder aan het werk te laten dan heeft dit direct te maken met het verlenen van medische zorg. Het is dus logisch om dan de mogelijkheid naar voren te schuiven die hier direct op aansluit: de medisch pedicure. Vanuit die positie creëren we ook weer meer draagvlak voor de positie van de pedicure.
 

Waarom mogen tandartsen en fysiotherapeuten wel werken?

Tandartsen en fysiotherapeuten zijn BIG-geregistreerd en vallen onder de (para)medische zorg. Zij hebben oorspronkelijk al nooit een wettelijke sluiting opgelegd gekregen, hun brancheorganisaties hebben dit zelf geïnitieerd. Het pedicurevak valt onder de contactberoepen gericht op uiterlijke verzorging en is net als kappers en schoonheidssalons momenteel wettelijk verboden om uit te voeren.
 

Waarom zoekt ProVoet niet de media? De ANKO doet dit bijvoorbeeld wel.

ProVoet heeft gedurende de coronacrisis al meerdere malen persberichten verstuurd richting (landelijke) media. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot een televisie-item bij Radar en een interview op de website van Radar. Verder is ProVoet te zien tijdens de gratis STER-zendtijd die brancheorganisaties ten tijde van corona krijgen. Wij beseffen ons dat met name een ANKO vaker in de media komt dan ProVoet. De uitleg hiervan is vrij eenvoudig: het kappersberoep spreekt meer tot de verbeelding. Iedere Nederlander laat zijn haar knippen, helaas lang niet iedereen gaat naar een pedicure of medisch pedicure. Voor media is het dus veel interessanter om in te zoomen op beroepsgroepen waar iedereen zich mee kan identificeren. Daarbij kan je de inzet en het aantal beschikbare FTE’s van brancheorganisaties niet één op één met elkaar vergelijken. De ANKO heeft meer personele en financiële middelen dan Provoet. Tot slot: ProVoet geeft prioriteit aan juiste en volledige informatievoorziening richting leden en haar cliënten. Het is natuurlijk prachtig om jouw beroepsgroep in de media te zien, zo voel je je gehoord. Maar onderaan de streep zijn kappers en pedicures beide contactberoepen gericht op uiterlijke verzorging en zijn we ‘net zo ver’ in de lobby bij de overheid om weer veilig aan het werk te mogen.