Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Medisch noodzakelijke behandelingen

ProVoet vertaalt de landelijk genomen maatregelen vanuit het kabinet naar de (juridische) gevolgen voor onze leden. Wat mag wel en wat mag niet ten tijde van de coronacrisis? ProVoet stelt dat pedicures momenteel de werkzaamheden t/m 10 mei 2020 stop moeten zetten, met uitzondering van medisch noodzakelijke spoedbehandelingen van niet van corona verdachte patiënten. Hieronder volgen de meest gestelde vragen over behandelingen die momenteel door een medisch pedicure plaatsvinden.

Wat als ik een cliënt wil behandelen, terwijl deze niet binnen de door ProVoet gestelde voorwaarden van 'medisch noodzakelijke behandelingen' valt?

Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaat ProVoet het volgende: instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Medisch noodzakelijke behandelingen dienen in overleg met podotherapeut of specialist plaats te vinden. Schriftelijke doorverwijzing van de podotherapeut of specialist is noodzakelijk om te mogen behandelen. Blijf in contact met de podotherapeut.

In het geval van niet-gecontracteerde, medisch noodzakelijke voetzorg is er bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure geen doorverwijzing meer nodig van een huisarts. Uitgangspunt om zélf te bepalen of de gevraagde voetzorg medisch noodzakelijk is: door nu te behandelen kunnen complicaties bij de cliënt worden voorkomen. Gebruik verder het wegingskader

Alle andere voetbehandelingen zijn tot 20 mei 2020 bij de wet verboden. Toch behandelen kan leiden tot boetes.

Gecontracteerde voetzorg: mag ik alleen cliënten met zorgprofiel 4 behandelen?

Nee, je mag in bepaalde situaties ook cliënten met een lager zorgprofiel of zonder diabetes mellitus behandelen. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.
De cliënt in kwestie moet een probleem hebben aan de voeten dat zonder behandeling tot een onomkeerbare complicatie zou leiden. Er moet dus sprake zijn van het ontstaan van ernstige complicaties als er geen behandeling zou plaatsvinden
Pijn door eelt of een likdoorn valt hier niet per definitie onder. Een likdoorn die tekenen van ontsteking heeft, valt hier wel onder.  Idem voor een nagelprobleem, zonder aanleiding tot complicaties is behandeling niet direct noodzakelijk. 
Je kan dit controleren door de cliënt in kwestie te vragen om een foto van de probleemsituatie te sturen. Indien jij als behandelaar van mening bent dat er een spoedbehandeling nodig is, dan vraag je bij de hoofdbehandelaar (podotherapeut of specialist) een schriftelijke doorverwijzing aan. Hierin moet beschreven zijn dat medische voetzorg door de medisch pedicure op dit moment noodzakelijk is. 
Houd er rekening mee dat voor gecontracteerde voetzorg alleen de medische voetzorg mag worden uitgevoerd. Je mag dus geen aparte bijdrage vragen voor cosmetische voetzorg. 
 

Is er altijd een doorverwijzing nodig voor een medisch noodzakelijke voetbehandeling?

Nee. ProVoet heeft bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicures geen verwijzing van de huisarts nodig hebben. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke voetzorg van niet-gecontracteerde voetzorg bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure. Lees hier verder en gebruik het wegingskader om te bepalen of een voetbehandeling medisch noodzakelijk is.

De werkwijze bij gecontracteerde zorg, met podotherapeuten, blijft voor de medisch pedicure ongewijzigd: de medisch pedicure hanteert de overeengekomen afspraak met de podotherapeut en voor iedere cliënt is een schriftelijke doorverwijzing van de podotherapeut noodzakelijk.

Niet-gecontracteerde voetzorg: hoe bepaal ik nou of iets 'medisch noodzakelijk' is?

ProVoet heeft bevestiging van de overheid en de Landelijke Vereniging van Huisartsen (LHV) dat medisch pedicures geen verwijzing van de huisarts nodig hebben. Dit geldt alleen voor medisch noodzakelijke voetzorg van niet-gecontracteerde voetzorg bij cliënten die voor de coronacrisis al onder behandeling waren bij de medisch pedicure. Dit houdt in dat de medisch pedicure vanuit haar professionaliteit, visie en competenties kan bepalen of, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet, voetzorg medisch noodzakelijk is.

Let op! Gebruik hiervoor het wegingskader en het stappenplan triage, opgesteld door ProVoet.

Hoe kan ik op afstand inschatten of de klacht van de cliënt onder 'medische noodzaak' valt?

Wij adviseren om eerst telefonisch te overleggen met jouw cliënt. Je kunt nu, aan de hand van bijvoorbeeld een gevraagde foto, bepalen of op dit moment voetzorg medisch noodzakelijk is. Overleg in het geval van gecontracteerde voetzorg zélf met de podotherapeut of specialist en vraag een doorverwijzing aan. Bij niet-gecontracteerde voetzorg is schriftelijke doorverwijzing van de huisarts niet langer noodzakelijk. Medisch noodzakelijke voetzorg mag door de medisch pedicure zélf geïndiceerd worden, daar waar dat voor de coronacrisis ook al het geval was.

Waar moet een medisch pedicure nu extra op letten tijdens het behandelen van spoedgevallen in de praktijk?

Vanzelfsprekend is het momenteel erg belangrijk om uiterst zorgvuldig te werk te gaan, indien je tóch behandelingen uitvoert in je pedicurepraktijk. Hierbij een artikel met belangrijke aandachtspunten.

Waar moet een medisch pedicure nu extra op letten tijdens het ambulant behandelen van spoedgevallen?

Vanzelfsprekend is het momenteel erg belangrijk om uiterst zorgvuldig te werk te gaan, indien je tóch ambulante behandelingen uitvoert. Hierbij een artikel met belangrijke aandachtspunten.

Welke freesmotor mag ik gebruiken en waar moet ik op letten?

Het advies is om momenteel zo veel mogelijk handmatig te werken. Indien je toch gebruik moet maken van je freesmotor, bijvoorbeeld bij een hele diepe clavus, en je beschikt niet over een pedicuremotor met stofafzuiging, dan adviseren wij je om de verneveling minimaal aan te zetten. 
Pedicuremotoren met aerosolen (nattechniek) hebben een risico op snelle verspreiding van het virus via de verneveling.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen gevaar is bij het gebruik van stofafzuiging. Ook bij stofafzuiging kunnen er virusdeeltjes door de lucht verspreid worden en moet derhalve ook het frezen met de droogtechniek zo veel mogelijk worden vermeden. Na de behandeling dient het stofzakje te worden verwijderd en te worden verpakt in een disposable zakje waarna het kan worden weggegooid. Draag tijdens deze handeling handschoenen, een beschermbril, mondmasker en schort. Deponeer ook deze disposables na verwijdering in een afgesloten prullenbak.  Het stofzakje mag niet worden hergebruikt. 

Heb je gebruik gemaakt van de sprayfunctie? Spoel de leiding dan na gebruik door met een voor dit doel geschikte reinigingsvloeistof. Het reservoir dient te worden geleegd. Draag tijdens deze handelingen handschoenen, een beschermbril, mondmasker en schort. Deponeer deze disposables na gebruik in een afgesloten prullenbak. Leeg je prullenbak na de behandeling(en) en zorg dat de vuilniszak goed is afgesloten. 
 

Is het zinvol om een plastic of plexiglas scherm te plaatsen tussen mij en de cliënt?

Het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure (voorheen Code van het Voetverzorgingsbedrijf) meldt niets over een plastic scherm tussen behandelaar en cliënt.  In een normale werksituatie is een dergelijke scherm niet nodig. Het is de vraag of een plastic scherm/gordijn of plexiglasscherm in deze situatie afdoende is. Virusdeeltjes verspreiden zich door de lucht en zullen niet achter het scherm blijven. Het risico dat eventuele virusdeeltjes over, onder of langs de zijkanten van het scherm gaan is aanwezig. Daarnaast kunt je een dergelijke scherm niet afdoende reinigen en desinfecteren. Een hangend scherm beweegt namelijk en je kunt hier geen druk op uitoefenen. 

In de pedicurebranche is het zinvoller om de cliënt eventueel een mondmasker te laten dragen.

Overweeg je toch een scherm? Denk dan ook eens aan een scherm op een standaard. Deze is makkelijker te reinigen en voor de cliënt is het nu makkelijker om in de behandelstoel te komen.

Kunnen mondmaskers uit de pedicurebranche worden hergebruikt?

Een chirurgisch mondmasker type IIR is de beste keuze voor onze branche. Een dergelijk mondmasker mag voor maximaal vier cliënten worden gebruikt. Daarna moet het worden weggegooid. 

Een FFP2 mondmasker is een ademhalingsmasker en wordt door artsen en verpleegkundigen gebruikt bij het verplegen van corona-patiënten. Aangezien een pedicure geen corona patiënten behandelt is een dergelijke mondmasker in onze branche niet nodig. 

RIVM deed onderzoek naar het hergebruik van FFP2 maskers. Of het type IIR ook kan worden gesteriliseerd is nog onduidelijk.

Waarom mag een pedicure DV/RV alleen de medisch noodzakelijke voetzorg bij DV en RV uitvoeren, normaal doe ik deze behandelingen ook bij een niet DV-cliënt

Dat heeft te maken met diploma’s. Ondanks dat een pedicure met aantekening veel ervaring heeft opgedaan, heeft zij niet hetzelfde diploma als een medisch pedicure. Zij heeft een diploma op niveau 3 terwijl de medisch pedicure een diploma heeft op niveau 4.  
De handelingen die zij mag uitvoeren staan beschreven in het beroepscompetentieprofiel. Voor de pedicure is dat anders dan voor de medisch pedicure. Zij heeft wel een aantekening DV/RV, maar dat is geen diploma. Ze is dus officieel een pedicure met een diploma op niveau 3 daar waar de medisch pedicure een hoger niveau heeft. 
Pedicures en medisch pedicures hebben een wettelijke sluiting opgelegd gekregen. ProVoet heeft kunnen bewerkstelligen dat er voor behandelingen bij personen met DM en/of reumatische aandoeningen een uitzondering kan worden gemaakt en dat de pedicure met aantekening bij deze personen medisch noodzakelijke voetzorg mag uitvoeren. 
Echter voor medisch noodzakelijke voetzorg bij alle andere cliënten moet zij zich houden aan de opgelegde sluiting. Voor medisch pedicures is dit anders omdat zij een ander diploma hebben. 
ProVoet waarschuwt al jaren dat er vanuit de zorg een hardere vraag zal komen om medisch pedicures en dat het voor pedicures met aantekening belangrijk is om door te scholen als zij zorg gerelateerde behandelingen willen uitvoeren.  Nu met COVID-19 komt dit duidelijk naar voren omdat de regering voor medisch pedicures een uitzondering heeft gemaakt.
 

Ik ben verzorgende in dienst van een zorginstelling en óók pedicure. Mag ik de niet medisch noodzakelijke voetzorg uitvoeren in opdracht van de zorginstelling?

Nee, momenteel mag alleen de medisch noodzakelijke voetzorg worden uitgevoerd door een medisch pedicure. Pedicures met de aantekening DV/RV die geregistreerd staan in het KRP, mogen alleen bij personen met diabetes mellitus of reumatische aandoeningen medisch noodzakelijke behandelingen uitvoeren. 
Indien je een contract hebt met een zorginstelling: op dit moment geldt de noodverordening van de overheid en zijn alle andere behandelingen dan medisch noodzakelijke voetzorg wettelijk verboden. Gebruik het wegingskader van ProVoet om te bepalen wat medisch noodzakelijke voetzorg is. De medisch pedicure is zélf verantwoordelijk om te indiceren en dient dit kenbaar te maken aan de zorginstelling.

 

Ons advies is dat een medisch pedicure in deze tijd niet bij voorbaat moet zeggen dat het onveilig is te behandelen. Als je een positie in de zorgsector wil uitdragen is dat geen vruchtbare insteek. Wel valt onze gehele branche onder de contactberoepen uiterlijke verzorging, die momenteel met uitzondering van medisch noodzakelijk voetzorg, wettelijk gezien géén werkzaamheden mogen verrichten.

Ons advies is dat een medisch pedicure in deze tijd niet bij voorbaat moet zeggen dat het onveilig is te behandelen. Als je een positie in de zorgsector wil uitdragen is dat geen vruchtbare insteek. Wel valt onze gehele branche onder de contactberoepen uiterlijke verzorging, die momenteel met uitzondering van medisch noodzakelijk voetzorg, wettelijk gezien géén werkzaamheden mogen verrichten.

 

Ben ik verplicht om in een zorginstelling te gaan werken als ze dit vragen?

Een medisch pedicure doet er goed aan om in deze tijd niet bij voorbaat ‘nee’ te zeggen tegen medisch noodzakelijke voetzorg. Wij willen al jaren een betere positie in de zorgsector, het ontlopen van jouw werkzaamheden draagt hier niet aan bij. Wel valt onze gehele branche onder de contactberoepen uiterlijke verzorging, die momenteel met uitzondering van medisch noodzakelijk voetzorg, wettelijk gezien géén werkzaamheden mogen verrichten.
 

Een medisch pedicure dient in een zorginstelling zelf de lead nemen en indiceert zelf of iets medisch noodzakelijk is. Alleen deze behandelingen voer je uit. Uiteraard alleen bij niet van corona verdachte cliënten. Heb je een contract met de zorginstelling? Momenteel staat de wettelijke onthouding van op uiterlijk gerichte contactberoepen vanuit het kabinet boven dit contract. Vanuit de noodverordening vindt er alleen medisch noodzakelijke voetzorg plaats. Bepaal aan de hand van ons wegingskader of een voetbehandeling medisch noodzakelijk is en kijk in het covid-19 protocol voor ambulante werkzaamheden of deze zorginstelling de gewenste veiligheid kan bieden.

Een medisch pedicure dient in een zorginstelling zelf de lead nemen en indiceert zelf of iets medisch noodzakelijk is. Alleen deze behandelingen voer je uit. Uiteraard alleen bij niet van corona verdachte cliënten. Heb je een contract met de zorginstelling? Momenteel staat de wettelijke onthouding van op uiterlijk gerichte contactberoepen vanuit het kabinet boven dit contract. Vanuit de noodverordening vindt er alleen medisch noodzakelijke voetzorg plaats. Bepaal aan de hand van ons wegingskader of een voetbehandeling medisch noodzakelijk is en kijk in het covid-19 protocol voor ambulante werkzaamheden of deze zorginstelling de gewenste veiligheid kan bieden.

Moet ik op grond van een verwijsbrief van de huisarts behandelen terwijl ik het niet medisch noodzakelijk vind?

Nee! Koppel dit terug naar de huisarts in kwestie. De medisch pedicure indiceert zelf en indien zij de voetzorg niet medisch noodzakelijk acht, vindt er geen behandeling plaats.
 

Mag ik als medisch pedicure cliënten behandelen die vóór de coronacrisis niet bij de medisch pedicure kwamen, maar nu via de huisarts worden gestuurd?

Als de huisarts een verwijzing heeft uitgeschreven en je bent van mening dat het inderdaad medisch noodzakelijke voetzorg betreft, dan mag dat.