Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Medisch noodzakelijke behandelingen

ProVoet vertaalt de landelijk genomen maatregelen vanuit het kabinet naar de (juridische) gevolgen voor onze leden. Wat mag wel en wat mag niet in tijden van de coronacrisis? ProVoet stelt dat pedicures momenteel de werkzaamheden tot en met 28 april 2020 stop moeten zetten, met uitzondering van medisch noodzakelijke spoedbehandelingen van niet van corona verdachte patiënten. Hieronder volgen de meest gestelde vragen over behandelingen die momenteel tóch door een medisch pedicure plaatsvinden.

Wat als ik een cliënt wil behandelen, terwijl deze niet binnen de door ProVoet gestelde voorwaarden van 'medisch noodzakelijke behandelingen' valt?

Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaat ProVoet het volgende: instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Overige medische behandelingen dienen in overleg met podotherapeut, huisarts of specialist plaats te vinden en mogen in het geval van spoed óók door een medisch pedicure worden uitgevoerd. Wel is er in alle gevallen een doorverwijzing noodzakelijk. 

Mag ik alleen cliënten met zorgprofiel 4 behandelen ?

Nee, je mag in bepaalde situaties ook cliënten met een lager zorgprofiel of zonder diabetes mellitus behandelen. Wel zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen.
De cliënt in kwestie moet een probleem hebben aan de voeten dat zonder behandeling tot een onomkeerbare complicatie zou leiden. Er moet dus sprake zijn van het ontstaan van ernstige complicaties als er geen behandeling zou plaatsvinden
Pijn door eelt of een likdoorn valt hier niet per definitie onder. Een likdoorn die tekenen van ontsteking heeft, valt hier wel onder.  Idem voor een nagelprobleem, zonder aanleiding tot complicaties is behandeling niet direct noodzakelijk. 
Je kan dit controleren door de cliënt in kwestie te vragen om een foto van de probleemsituatie te sturen. Indien jij als behandelaar van mening bent dat er een spoedbehandeling nodig is, dan vraag je bij de hoofdbehandelaar (podotherapeut, huisarts of specialist) een specifieke verwijzing aan. Hierin moet beschreven zijn dat medische voetzorg door de medisch pedicure op dit moment noodzakelijk is. 
Houd er rekening mee dat voor gecontracteerde voetzorg alleen de medische voetzorg mag worden uitgevoerd. Je mag geen aparte bijdrage vragen voor cosmetische voetzorg. 
 

Is er altijd een doorverwijzing nodig voor een medisch noodzakelijke behandeling?

Ja. Het beroep pedicure en medisch pedicure valt wettelijk gezien onder de uiterlijke verzorging. De regering heeft een verplichte sluiting opgelegd aan onze beroepsgroep. 
Juridisch gezien mogen pedicures/medisch pedicures op dit moment geen indicatie geven voor de noodzaak van voetzorg en is een verwijzing van de behandelend arts of podotherapeut noodzakelijk.  Aangezien niet alle patiënten onder behandeling zijn bij een podotherapeut zal in sommige situaties de verwijzing bij de behandelend arts worden aangevraagd. 

Hoe regel ik een doorverwijzing, zonder daarbij de zorg onnodig te belasten?

Om de eerstelijnszorg (en tweedelijnszorg) niet onnodig te belasten adviseren wij je om eerst telefonisch te overleggen met jouw cliënt. Je kunt nu, aan de hand van bijvoorbeeld een gevraagde foto, bepalen of op dit moment voetzorg medisch noodzakelijk is. Vraag vervolgens zélf een verwijzing bij de behandelend arts of podotherapeut aan en laat de cliënt dit niet zelf doen bij de huisarts of podotherapeut. 
 

Waar moet een medisch pedicure nu extra op letten tijdens het behandelen van spoedgevallen in de praktijk?

Vanzelfsprekend is het momenteel erg belangrijk om uiterst zorgvuldig te werk te gaan, indien je tóch behandelingen uitvoert in je pedicurepraktijk. Hierbij een artikel met belangrijke aandachtspunten.

Waar moet een medisch pedicure nu extra op letten tijdens het ambulant behandelen van spoedgevallen?

Vanzelfsprekend is het momenteel erg belangrijk om uiterst zorgvuldig te werk te gaan, indien je tóch ambulante behandelingen uitvoert. Hierbij een artikel met belangrijke aandachtspunten.

Welke freesmotor mag ik gebruiken en waar moet ik op letten?

Het advies is om momenteel zo veel mogelijk handmatig te werken. Indien je toch gebruik moet maken van je freesmotor, bijvoorbeeld bij een hele diepe clavus, en je beschikt niet over een pedicuremotor met stofafzuiging, dan adviseren wij je om de verneveling minimaal aan te zetten. 
Pedicuremotoren met aerosolen (nattechniek) hebben een risico op snelle verspreiding van het virus via de verneveling.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen gevaar is bij het gebruik van stofafzuiging. Ook bij stofafzuiging kunnen er virusdeeltjes door de lucht verspreid worden en moet derhalve ook het frezen met de droogtechniek zo veel mogelijk worden vermeden. Na de behandeling dient het stofzakje te worden verwijderd en te worden verpakt in een disposable zakje waarna het kan worden weggegooid. Draag tijdens deze handeling handschoenen, een beschermbril, mondmasker en schort. Deponeer ook deze disposables na verwijdering in een afgesloten prullenbak.  Het stofzakje mag niet worden hergebruikt. 

Heb je gebruik gemaakt van de sprayfunctie? Spoel de leiding dan na gebruik door met een voor dit doel geschikte reinigingsvloeistof. Het reservoir dient te worden geleegd. Draag tijdens deze handelingen handschoenen, een beschermbril, mondmasker en schort. Deponeer deze disposables na gebruik in een afgesloten prullenbak. Leeg je prullenbak na de behandeling(en) en zorg dat de vuilniszak goed is afgesloten. 
 

Is het zinvol om een plastic scherm te plaatsen tussen mij en de cliënt?

Het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure (voorheen Code van het Voetverzorgingsbedrijf) schrijft niets voor over een plastic scherm tussen behandelaar en cliënt.  In een normale werksituatie is een dergelijke scherm niet nodig. Het is de vraag of een plastic scherm/gordijn of plexiglasscherm in deze situatie afdoende is. Virusdeeltjes verspreiden zich door de lucht en zullen niet achter het scherm blijven. Het risico dat eventuele virusdeeltjes over, onder of langs de zijkanten van het scherm gaan is aanwezig. Daarnaast kunt u een dergelijke scherm niet afdoende reinigen en desinfecteren. Een hangend scherm beweegt namelijk en u kunt hier geen druk op uitoefenen.