Overslaan en naar de inhoud gaan

FAQ - Werkprotocollen, pedicures in de 1,5 meter samenleving

ProVoet ontwikkelde twee werkprotocollen: één voor in de pedicurepraktijk en één voor ambulante werkzaamheden. Deze geven weer hoe een pedicure en medisch pedicure dienen te handelen in de '1,5 meter samenleving', vanaf het moment dat zij hun werkzaamheden mogen hervatten. Let op: de protocollen zijn nog onder constructie en worden waar nodig aangevuld. Er staan vragen uit bij het RIVM. Verder zijn de protocollen ingediend bij de overheid en gelden ze als sectorplan.
Hieronder de meest gestelde vragen over, of ter aanvulling op, de protocollen:

Waar kan ik de protocollen vinden?

Je vindt de meest recente versie van de protocollen op deze pagina. Log eerst in.

Waarom zijn de covid-19 protocollen van ProVoet zo streng, is dit niet veel te overdreven?

De covid-19 protcollen van ProVoet zijn tot stand gekomen naar aanleiding van het nieuwe Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure (voorheen: de Code van het Voetverzorgingsbedrijf), aangevuld met inzichten vanuit het RIVM en aanwezige kennis en ervaring uit onze branche. Veel onderdelen van de protocollen waren ook vóór de coronacrisis al een feit. Qua persoonlijke bescherming is er in dat opzicht niet heel veel anders dan hoe gewerkt dient te worden voor de coronacrisis. Wel liggen de protocollen momenteel ter beoordeling bij de overheid en het RIVM en worden ze waar nodig nog aangepast.
 

Ben ik straks strafbaar als ik niet volgens de covid-19 protocollen werk?

Nee. Net als bij het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure zijn de protocollen richtlijnen vanuit ProVoet. Indien de overheid deze covid-19 protocollen goedkeurt om straks in de 1,5 meter samenleving de werkzaamheden te kunnen hervatten, zou het kunnen dat ze ze ook als verplichting opleggen en dat er gehandhaafd wordt ten tijde van corona. In dat geval zou het op termijn strafbaar kunnen worden. Dit is op het moment van schrijven nog niet van toepassing en onbekend of dat het verplicht gaat worden.
 

Er wordt in het protocol van de praktijk gesproken over luchtreinigers. Waar moet ik op letten?

Luchtreinigers: filters en ionisatie  
Een goede luchtreiniger werkt met filters en/of door middel van ionisatie.

Filters
Filters kunnen stof, fijnstof, schimmelsporen, micro-organismen (bacteriën, virussen), pollen en geuren bestrijden. 
Bepaalde filters van luchtreinigers nemen micro-organismen (bacteriën en virussen) op, maar er is nooit 100% zekerheid te bieden. 
Voorwaarde om het algemene risico te verkleinen en voor de levensduur van elk filter is:

  • Periodiek onderhoud volgens afspraken met de leverancier en de wettelijke normen 
  • Tijdig vervangen van de filters

Let op: hoewel 100% zekerheid nooit geboden kan worden, is de installatie van een airco-installatie met een buitendeel en een binnendeel aan de wand, of een hooggeplaatste (>1.50 m) mobiele airco met een geschikt filter de meest verantwoorde keuze en hoeft er in dat geval geen aparte luchtreiniger te worden gebruikt.  

Fotokatalytisch filter 
Voor o.a. dampen en geuren van rook, micro-organismen.
 
HEPA filter (high-efficiency particulate air)
Dit kan meerdere luchtfilters bevatten, zoals een voorfilter voor het verwijderen van grove stofdeeltjes, een antibacterieel filter en een geurfilter.

Geurfilter 
Dit kan een koolstoffilter zijn die geuren absorbeert of een filter met een andere technologie voor ontgeuring.

Ionisatie
Algemene beschrijving: negatieve ionen worden verspreid in de lucht. Door ionisatie krijgen vuildeeltjes in de lucht zoals fijnstof, pollen en bestanddelen van rook een negatieve elektrische lading (negatieve ionen). Deze slaan neer en/of worden aangetrokken door de positief geladen collector van de ionisator en blijven achter op de luchtfilters of op de vuilcollector van het apparaat. 
Het probleem van de meeste luchtreinigers op basis van ionisatie is dat ze dermate veel ozon produceren om bacteriën en virussen te doden, zodat deze hoeveelheid ook direct schadelijk is voor de gezondheid. 
Ozon is een toxische verbinding. Het is ongezond om langdurig ozon in te ademen, ook in lage concentraties. Indien een ionisator weinig ozon produceert zal het ook weinig effect hebben op het onschadelijk maken van bacteriën en virussen.
 

Is het wetenschappelijk bewezen dat luchtreinigers ook zuiveren tegen het coronavirus?

Nee, op moment van het schrijven van de protocollen nog niet. Vandaar dat wij ook als optie opgeven om de ruimte 15 minuten te luchten tussen de behandelingen. Zoals in de bijgevoegde informatie van het covid-10 protocol voor de pedicurepraktijk te lezen valt werkt een goede luchtreiniger met filters en/of door middel van ionisatie. Filters kunnen stof, fijnstof, schimmelsporen, micro-organismen (bacteriën, virussen), pollen en geuren bestrijden.
Bepaalde filters van luchtreinigers nemen micro-organismen (bacteriën en virussen) op, maar er is nooit 100% zekerheid te bieden.

Voorwaarde om het algemene risico te verkleinen en voor de levensduur van elk filter is:

  • Periodiek onderhoud volgens afspraken met de leverancier en de wettelijke normen
  • Tijdig vervangen van de filters

Let op: hoewel 100% zekerheid nooit geboden kan worden, is de installatie van een airco-installatie met een buitendeel en een binnendeel aan de wand, of een hooggeplaatste (>1.50 m) mobiele airco met een geschikt filter de meest verantwoorde keuze en hoeft er in dat geval geen aparte luchtreiniger te worden gebruikt.
 

Waarom adviseert ProVoet niet over bepaalde merken en types, als het gaat om bijvoorbeeld de aanschaf van een luchtreiniger?

Net als bij bijvoorbeeld de aanschaf van een pedicuremotor, bemoeit ProVoet zich ook bij de aanschaf van andere zaken niet met merken en bijbehorende leveranciers. ProVoet is onafhankelijk, biedt waar nodig informatie over de technieken áchter de producten (zie bijvoorbeeld de informatie over luchtreinigers in de protocollen), maar houdt zich niet bezig met merkvoorkeuren.
 

Kan ik de airco nog veilig gebruiken in mijn praktijk?

Virussen kunnen zich verplaatsen door de lucht, maar m.b.t. het coronavirus is in geen enkele studie nog aangetoond dat airco-installaties bijdragen aan het verspreiden door de lucht. Voorzichtigheid is wel geboden. Hoewel nooit 100% zekerheid te bieden is, is een airco-installatie met een buiten deel en een binnendeel aan de wand, of een hooggeplaatste (>1.50 m) mobiele airco met een geschikt filter de meest verantwoorde keuze en hoeft er in dat geval geen aparte luchtreiniger te worden gebruikt.  

Bepaalde filters nemen micro-organismen (bacteriën en virussen) op, maar er is nooit 100% zekerheid te bieden. Dit geldt overigens ook voor een luchtreiniger. 

Voorwaarde om het algemene risico te verkleinen en voor de levensduur van elk filter is:

  • Periodiek onderhoud volgens afspraken met de leverancier en de wettelijke normen.
  • Tijdig vervangen van de filters.

Aanvullende Informatie  RIVM:
Door hoesten komt het coronavirus uit neus, keel of longen naar buiten. Via kleine druppeltjes komt het virus zo in de lucht en kan het worden overgedragen. Vandaar de afstand van 1.50 m tussen personen. De druppels dalen neer en hebben buiten het lichaam, op de grond nauwelijks overlevingskans en gaan dood.

•    Bij airco-installaties met een buitendeel en een binnendeel, waarbij het binnendeel van de airco hoog aan de wand (hoger dan 1.50 m) is bevestigd, is de kans dat er druppels in de airco terecht komen nauwelijks aanwezig. 
•    Bij een mobiele airco die op de vloer staat is het risico van verspreiding wel aanwezig, want deze staat dan in de neerdalende lijn van de druppels. Zet een dergelijke installatie daarom hoger dan 1.50 m.
 

Kan ik de stoomreiniger nog veilig gebruiken in mijn praktijk?

Het gebruik van een stoomreiniger heeft invloed op het verspreiden van het coronavirus. Het gebruik van een stoomreiniger is zelfs sterk af te raden. Reinigen met stoom is niet nodig wanneer op de juiste manier wordt gereinigd en gedesinfecteerd. 
Druppels hebben een neerdalende lijn, maar stoom heeft een opgaande lijn. Dat betekent dat bij het gebruik van een stoomreiniger in combinatie met een in werking zijnde airco er juist wel risico bestaat op verspreiding via de installatie. In het geval van een binnendeel van een airco aan het plafond (en boven de stoom- / dampwolk) zelfs nog meer dan bij een wandbevestiging.  Zodra stoom gaat neerslaan als waterdruppels, geldt dit ook bij een mobiele airco die  lager dan 1.50 m geplaatst staat en zonder het juiste filter.
Bron: RIVM

Is een disposable handdoek verplicht?

Het gebruik van handdoeken is niet hygiënisch. Het Bedrijfshandboek schrijft voor dat je altijd disposable handdoeken dient te gebruiken.

Als ik geen mondmaskers of andere beschermingsmiddelen kan verkrijgen mag ik dan werken?

Indien je je niet kunt beschermen volgens de richtlijnen van de Covid-19 protocollen van ProVoet raden wij je af om behandelingen uit te voeren.

Beschermt een plexiglas scherm voldoende?

In de ProVoet covid-19 protocollen is het gebruik van plexiglas tussen behandelaar en cliënt niet meegenomen. Op het moment dat de cliënt uit de behandelstoel opstaat is de bescherming van het plexiglas scherm verdwenen. Wel ligt deze vraag nog ter beoordeling bij het RIVM. Voor nu: wij stellen het gebruik van mondmaskers voor zowel de cliënt als behandelaar alsmede het gebruik van een veiligheidsbril boven het gebruik van plexiglas.

Waarom moet de cliënt zijn of haar handen desinfecteren?

Onderweg naar de praktijk heeft de cliënt in aanraking kunnen komen met het coronavirus en kunnen er virusdeeltjes aan de handen aanwezig zijn. Door de handen te desinfecteren voorkom je dat deze virusdeeltjes zich verspreiden in je praktijk. 

Het protocol raadt aan om de praktijk te luchten, wat als dit niet kan doordat de ramen dicht moeten blijven vanwege de aanwezige airco/klimaatbeheersing?

Hoewel 100% zekerheid nooit geboden kan worden, is de installatie van een airco-installatie met een buitendeel en een binnendeel aan de wand, of een hooggeplaatste (>1.50 m) mobiele airco met een geschikt filter de meest verantwoorde keuze en hoeft er in dat geval geen aparte luchtreiniger te worden gebruikt nog hoeft de praktijk tussen de behandelingen in gelucht te worden. Het soort filter bepaalt of de lucht van micro organismen gezuiverd wordt, bijvoorbeeld een HEPA of fotokatalytisch filter.
Neem voor de zekerheid contact op met de leverancier van je airconditioning / klimaatbeheersingssysteem om na te vragen wat de functie van de installatie is: alleen koelen, of ook lucht reinigen.
Eventueel is het ook nog een optie om de airconditioning / het klimaatbeheersingssysteem tijdelijk uit te zetten op de momenten dat je aanvullend lucht met de ramen open. 
 

Moet ik een cliënt echt laten liggen in de behandelstoel? Dit kun je van ouderen niet verwachten.

Je kan de behandelstoel iets kantelen waardoor je ook meer afstand tussen neus/mond cliënt en neus/mond behandelaar kan bewerkstelligen.

Waarom mag een ambulante pedicure niet uit de koffer werken?

Omdat dan alle spullen uit de koffer moeten worden gereinigd en gedesinfecteerd. Door de materialen en instrumenten die worden gebruikt uit de koffer te halen en de koffer te sluiten blijven de achtergebleven spullen schoon en kunnen zij niet bevuild worden met eventuele virusdeeltjes. 

Ik heb een leren stoel die niet gedesinfecteerd kan worden, mag ik dan een stoelhoes gebruiken?

Nee, een stoelhoes mag al jaren niet gebruikt worden conform de Code van het Voetverzorgingsbedrijf en de herziene versie hiervan, het Bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure. 
Je kan bijvoorbeeld wel een papierrol ter bescherming over de stoel plaatsen. 
 

Mag ik nattechniek gebruiken ten tijde van corona / pedicurebehandelingen in de 1,5 meter samenleving?

Wij raden aan om zo min mogelijk met nattechniek te werken. In sommige gevallen is het werken zonder spraymotor niet haalbaar en adviseren wij om de spraymotor op de laagste stand te zetten.
 

Mag een hulphond in de praktijk?

In principe zijn huisdieren niet toegestaan in de praktijk maar voor een hulphond kan je een uitzondering maken.