Overslaan en naar de inhoud gaan

23 maart 2020

Financiële gevolgen: de belangrijkste noodmaatregel voor onze leden ('Tozo')

Op 17 maart presenteerde de overheid een economisch noodpakket voor ondernemers en zzp'ers die getroffen zijn door de gevolgen van het coronavirus. Sommige exacte voorwaarden worden momenteel nog uitgewerkt en we houden je uiteraard op de hoogte. Maar wat kunnen pedicures en medisch pedicures op dit moment het beste doen? Het kabinet presenteerde extra Bbz-ondersteuning ('Besluit bijstandverlening zelfstandigen') in de vorm van de Tozo: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Let op: tegen de Tozo-voorwaarde dat de ondernemer minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam moet zijn wordt momenteel bezwaar gemaakt door ProVoet, via het VNO-NCW. Onder deze uren vallen niet alleen declarabele uren, maar ook overhead, administratie, bijscholing enzovoorts. Als hierin wijzigingen plaatsvinden houden wij je uiteraard op de hoogte. 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo: extra Bbz-ondersteuning)
Vanaf heden kunnen zzp'ers een uitkering van drie maanden aanvragen voor levensonderhoud, de regels voor het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) zijn versoepeld tot extra tijdelijke ondersteuning in de vorm van de 'Tozo'. Zelfstandigen dienen zich hiervoor bij hun eigen gemeente te melden, zodat zij in ieder geval een inkomen van minimaal het bijstandsniveau hebben. Het gaat hier om een gift. De financiële situatie van de aanvrager, de zogenoemde vermogens- of partnertoets, wordt buiten beschouwing gelaten. De hoogte van de inkomensondersteuning is, afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie, maximaal ca. € 1.500 per maand (netto).

Lening voor bedrijfskapitaal
De hierboven beschreven versnelde procedure voor de aanvraag van de Tozo geldt ook voor het aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen. Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan thans in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel
 • Is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep 
  Let op: onder deze uren vallen niet alleen declarabele uren, maar ook overhead, administratie, bijscholing enzovoorts;

Vanaf wanneer geldt de nieuwe regeling?
De regeling werkt terug tot 1 maart 2020. Wanneer je vanaf 1 maart 2020 in de financiële problemen bent gekomen, als gevolg van corona-gerelateerde maatregelen, kan je bij je gemeente een aanvraag indienen. Vooralsnog kan je er vanuit gaan dat de regeling tot 1 juni 2020 blijft bestaan. Dus ook wanneer je pas in mei in de financiële problemen komt, kun je op dat moment een aanvraag indienen.

Welke informatie moet ik aanleveren?
De aanvraagprocedure kan per gemeente verschillen, maar wij verwachten dat je in ieder geval de volgende stukken dient over te dragen:

 • Kopie geldig legitimatiebewijs van zowel jezelf als je levenspartner (een rijbewijs is geen geldig legitimatiebewijs bij een uitkeringsaanvraag)
 • Bewijs inschrijving KvK
 • Een volledige maand bankafschriften van al je rekeningen, met het huidig saldo, de mutaties en de tenaamstelling duidelijk zichtbaar
 • Uitdraai boekhouding of concept jaarcijfers 2019 (als je deze beschikbaar hebt, anders je laatste btw aangifte en je winst- en verliesrekening van het laatste kwartaal)
 • Informatie over je doorlopende overige inkomsten, bijvoorbeeld betalingsspecificaties van je parttime werk en aangifte inkomstenbelasting 2019;

Let op: indien je er zelf niet uitkomt is je boekhouder de aangewezen persoon om je te adviseren over deze aanvraag bij de gemeente. Hij of zij kent jouw onderneming het beste.

Andere mogelijkheden om de financiële gevolgen op te vangen :

 • Het 'noodloket' en de bijbehorende € 4.000,-als noodvoorziening. Een belangrijke eis is dat de onderneming buiten de eigen woning moet staan. Deze eis wordt momenteel nog aangevochten door ProVoet
 • Ondernemers met personeel kunnen gebruik maken van de NOW-regeling (voorheen wtv-regeling)
 • Uitstel van betaling van belastingen
 • Leningen

Lees hier meer over de bovenstaande vier andere mogelijkheden