Overslaan en naar de inhoud gaan

12 januari 2021

Lockdown verlengd: pedicures blijven gesloten

Waar het al even naar uitzag is waarheid geworden: de lockdown is verlengd met drie weken. Dat maakten Rutte en De Jonge op dinsdagavond 12 januari bekend tijdens een persconferentie. Voor de pedicurebranche blijft de situatie gedurende deze drie weken ongewijzigd. Dat betekent dat 'medisch noodzakelijke voetzorg' wel mag worden verleend.

Let op, hieronder vatten wij nogmaals de situatie samen:

  • Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn verboden.
  • Pedicures die behandelen vanuit de Wlz en de Zorgverzekeringswet mogen voetzorg verlenen. (Te lezen op deze pagina, ondanks dat het pedicureberoep niet genoemd wordt. De overheid heeft ProVoet laten weten dat de hier genoemde contactberoepen niet uitputtend zijn en slechts ter illustratie gelden.)
  • Medisch pedicures en KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV mogen 'medisch noodzakelijke voetzorg' verlenen.

Bovenstaande punten zijn tot stand gekomen vanuit direct overleg met de overheid. 

Belangrijk:

De overheid maakt dus ook tijdens deze lockdown een uitzondering voor 'medisch noodzakelijke voetzorg'. Deze uitzondering staat hier vermeld op de website van de Rijksoverheid. Let op: er wordt gesproken over 'een pedicure'. De website van de Rijksoverheid is bedoeld voor burgerinformatie en termen als 'medisch pedicure' en 'DV/RV' worden hier niet gebruikt. Wij willen nogmaals benadrukken dat alleen medisch pedicures en KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/ RV medisch noodzakelijke voetzorg mogen verlenen.

medisch noodzakelijke voetzorg: hoe bepaal je dat?

Financieel steunpakket
Kom je financieel in de problemen? Het derde steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober 2020 ingegaan en blijft zich aanscherpen. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. ProVoet voert achter de schermen een lobby en vraagt (in samenwerking met andere brancheverenigingen als de ANBOS) aandacht voor de economische positie van pedicures. Zo vinden wij:

  • dat de partnertoets van Tozo-3 verwijderd moet worden. Net als tijdens de eerste lockdown al het geval was, is ook de urengrens meegenomen in de lobby. Op dit punt lijkt de kans van slagen echter nihil, maar wij laten het niet na om duidelijk aan de overheid kenbaar te maken dat de urengrens zeer beperkend is voor veel van onze leden. 
  • dat pedicures recht hebben op een eenmalige tegemoetkoming ter compensatie van gederfde inkomsten.
  • dat de vaste lasten eis van de TVL omlaag moet. De eis van 3.000 euro (over drie maanden) is voor onze leden te hoog.

Meer weten over de Tozo-3, de tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor mkb'ers, de NOW-regeling voor loonkosten of de langere tijd voor het aflossen van een belastingschuld?

Ga naar de steunpakketten 

Lobby voor de hele branche
ProVoet heeft in de maanden voor de nieuwe lockdown flink gelobbyd voor de positie van pedicures en medisch pedicures en blijft benadrukken wat het belang van voetzorg in crisistijden is, om zo de druk op de eerste- en tweedelijnszorg te doen afnemen. Op het gebied van 'veilig werken' hebben onze pedicures vergaand beschermd gehandeld, ten opzichte van andere contactberoepen en zelfs zorgberoepen. Iets dat ook voor de coronacrisis al de norm was. Daarom betreuren wij het dat niet-medische noodzakelijke voetzorg niet geleverd mag worden.