Overslaan en naar de inhoud gaan

24 maart 2020

Ministerie VWS: ‘medisch noodzakelijke voetzorg gaat door’

Let op: onderstaand bericht is ingehaald door de actualiteit. Ga naar:

Doorverwijzing huisarts niet in alle gevallen noodzakelijk

en:

Wegingskader medisch noodzakelijke voetzorg

ProVoet ontving op dinsdag 24 maart bericht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat zorgt voor de gewenste duidelijkheid in pedicureland: medisch noodzakelijke voetbehandelingen doorverwezen vanuit podotherapeut, huisarts of specialist mogen tot en met 20 mei 2020 wél worden uitgevoerd door een medisch pedicure*. Belangrijk hierbij is om je strikt aan de hygiënevoorwaarden te houden.

hygiënevoorwaarden praktijk

Hygiënevoorwaarden ambulant werk

Als een medisch pedicure om persoonlijke redenen besluit om geen medisch noodzakelijke voetzorg en/of spoedzorg uit te voeren dan dient dit indien van toepassing in overleg te gaan met de gecontracteerde podotherapeut en/of zorggroep.

Overleg met podotherapeut, huisarts of specialist
Onder medisch noodzakelijke voetzorg verstaat ProVoet het volgende: instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Overige medische behandelingen dienen in overleg met podotherapeut, huisarts of specialist plaats te vinden en mogen in het geval van spoed óók door een medisch pedicure worden uitgevoerd. Let wel op: je hebt een schriftelijke doorverwijzing nodig om te mogen behandelen.

Uitzondering op 'contactberoep' vanwege medische noodzaak
Tijdens de persconferentie van het kabinet op maandagavond 23 maart werd er gesproken over ‘contactberoepen’, wat bij ProVoet en haar leden tot verwarring leidde. Onze beroepsgroep werd namelijk niet concreet benoemd in de uitvoering van de maatregelen, waardoor de medische noodzakelijke voetbehandelingen in een ‘grijs gebied’ bleven hangen.

Voetbehandelingen uiterlijke verzorging verboden
ProVoet scherpte haar advies direct na bovengenoemde persconferentie aan: voetbehandelingen die onder uiterlijke verzorging vallen zijn tot en met 20 mei 2020 bij de wet verboden. Dit blijft ongewijzigd.

*In dit bericht spreken we over medisch pedicure, maar bovenstaande geldt óók voor andere KRP-geregistreerden, dus ook pedicures met een aantekening DV/RV.