Overslaan en naar de inhoud gaan

14 december 2020

Nieuwe lockdown: pedicures moeten opnieuw sluiten

Waar we nadrukkelijk niet op hoopten is toch waarheid geworden: een nieuwe zware lockdown is een feit. Mark Rutte kondigde op maandagavond 14 december aan dat contactberoepen weer op slot gaan vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021. Pedicurepraktijken moeten dus helaas opnieuw sluiten. Voetbehandelingen gericht op uiterlijke verzorging zijn vanaf 15 december 2020 t/m 19 januari 2021 verboden.

Let op, dit bericht is ingehaald door de actualiteit:

Klik hier voor de huidige situatie

ProVoet vindt het verantwoord om medisch noodzakelijke voetzorg vanaf 15 december 'gewoon' door te laten gaan, net zoals dat afgelopen voorjaar het geval was. Hierover hebben we de ministeries opnieuw bericht en we hebben inmiddels de toezegging ontvangen. 

In deze lijst van de Rijksoverheid is bovenstaande toezegging niet zichtbaar. De overheid heeft ons inmiddels kenbaar gemaakt dat deze lijst niet uitputtend is en slechts ter illustratie geldt. De informatie van deze pagina kan voor onze branche dus kort worden samengevat tot:

  • pedicures die behandelen vanuit de Wlz en de Zorgverzekeringswet mogen voetzorg verlenen.

Overkoepelend geldt de door de overheid gestelde uitzonderingsregel betreft 'medisch noodzakelijke voetzorg'. Deze vermelding staat hier, op de website van de Rijksoverheid. Er wordt gesproken over 'een pedicure'. Ter verduidelijking, het gaat hier om: 

  • medisch pedicures
  • KRP-geregistreerde pedicures met aantekening DV/RV

Bekijk hier de regels over medisch noodzakelijke voetzorg

Lees ook het gezamenlijke standpunt (ProVoet en NVvP)

Dat medisch noodzakelijke voetzorg tijdens de eerste lockdown door mocht gaan, werd bereikt na hard lobbyen. We kregen daardoor een uitzondering in de 'Model noodverordening' van het Ministerie van Justitie en Veiligheid:

Het verrichten van uitsluitend medisch noodzakelijke voetzorg door medisch pedicures* valt niet onder ‘inrichtingen waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend’ (artikel 2.3 lid 1 onder g), noch onder het verbod op het uitoefenen van contactberoepen (artikel 2.4). Het verbod op het uitoefenen van contactberoepen geldt volgens het tweede lid niet voor zorgverleners die hun beroep uitoefenen, mits voor deze uitoefening een individuele medische indicatie bestaat en daarbij door de zorgverlener alle in verband met COVID-19 benodigde hygiënevereisten in acht worden genomen.

*De overheid spreekt van medisch pedicures, maar bovenstaande gold afgelopen voorjaar óók voor andere KRP-geregistreerden, dus ook voor pedicures met een aantekening DV/RV. (Inmiddels geldt dit ook voor pedicures die behandelen vanuit de Wlz.)

Huidige situatie medisch noodzakelijke voetzorg
Inmiddels is sinds 1 december jl. de tijdelijke coronawet van kracht. De coronawet vervangt de Model noodverordening, waarin de maatregelen sinds maart 2020 werden opgenomen. Deze nieuwe lockdown vroeg dus opnieuw om juridische bevestiging voor medisch pedicures én overige KRP-geregistreerden, om medisch noodzakelijke voetzorg te mogen verlenen. Inmiddels hebben we de toezegging van de overheid ontvangen en achten ook wij het verantwoord om tussen 15 december 2020 en 19 januari 2021 medisch noodzakelijke voetzorg te verlenen, volgens de regels van de lockdown van afgelopen voorjaar.

Bekijk hier de regels over medisch noodzakelijke voetzorg

Financiële steunpakket
Kom je financieel in de problemen? Het derde steunpakket voor bedrijven is op 1 oktober 2020 ingegaan en blijft zich aanscherpen. De meeste regelingen zijn verlengd tot juli 2021, met nieuwe voorwaarden. Meer weten over de NOW-regeling voor loonkosten, de Tozo 3, de tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor mkb'ers of de langere tijd voor het aflossen van een belastingschuld?

Ga naar de steunpakketten 

ProVoet heeft afgelopen maanden flink gelobbyd voor de positie van pedicures en medisch pedicures en blijft benadrukken wat het belang van voetzorg in crisistijden is, om zo de druk op de eerste- en tweedelijnszorg te doen afnemen. En ook op het gebied van 'veilig werken' hebben onze pedicures vergaand beschermd gehandeld, ten opzichte van andere contactberoepen en zelfs zorgberoepen. Iets dat ook voor de coronacrisis al de norm was. Daarom vinden we het jammer dat niet-medische noodzakelijke voetzorg niet geleverd mag worden.

Op 12 januari volgt een nieuwe persconferentie van Rutte en De Jonge over de voortgang van de lockdown en de situatie na 19 januari 2021.