Overslaan en naar de inhoud gaan

17 november 2020

Ook persconferentie 17 november geen gevolgen voor pedicures

Dinsdagavond 17 november hielden Mark Rutte en Hugo de Jonge opnieuw een persconferentie ten behoeve van Covid-19. De landelijke maatregelen van 3 november jl. werden opnieuw onder de loep genomen. Voor onze branche heeft ook deze persconferentie geen verdere gevolgen voor de werkzaamheden, ten opzichte van de vorige situatie. Contactberoepen blijven gewoon open.

Het advies om ook de cliënt te allen tijde een mondmasker te laten dragen is op 15 oktober jl. toegevoegd aan de Covid-19 protocollen van ProVoet. Het kabinet is momenteel bezig om van het mondmasker-advies bij contactberoepen een plicht te maken. Waarschijnlijk gaat deze plicht gelden op 1 december 2020, wanneer de Coronawet van kracht gaat. Een pedicure kan ook zélf haar huisregels aanscherpen en daarin opnemen dat het dragen van een mondkapje verplicht is.

ProVoet en lobbyactiviteiten

Achter de schermen doet ProVoet er alles aan om de positie van de pedicure en medisch pedicure te beschermen en op te komen voor jullie belangen. Zowel richting VNO-NCW, de relevante ministeries als de politieke partijen.

Dagelijks maken wij het belang van voetzorg in crisistijden duidelijk, om zo onder andere de druk op de eerste- en tweedelijnszorg te doen afnemen. Op het gebied van 'veilig werken' handelen onze pedicures en medisch pedicures vergaand beschermd, ten opzichte van andere contactberoepen en zelfs zorgberoepen (zie: de covid-19 protocollen van ProVoet). Wij zijn dan ook van mening dat een eventuele toekomstige sluiting van pedicurepraktijken niet noodzakelijk is.