25 april 2022

Persoonlijke ondersteuning gewenst bij financiële moeilijkheden

Ondernemers die als gevolg van corona in zwaar weer verkeren, hebben niet alleen behoefte aan financiële ondersteuning, maar vooral (ook) aan persoonlijk hulp om de crisis te boven te komen. Dat blijkt uit onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van ondernemers, dat Motivaction in opdracht van MKB-Nederland in het kader van het programma ‘Zwaar weer’ heeft uitgevoerd.

In het onderzoek geeft meer dan de helft (52 procent) van de 354 ondervraagden aan in meer of mindere mate in zwaar weer te verkeren. Het gaat om ondernemers die de negatieve impact van corona op hun bedrijfsvoering ervaren of aangeven zwaarder te zijn geraakt dan andere bedrijven. Ondernemers die het moeilijk hebben, zoeken advies en ondersteuning in eerste instantie in hun directe netwerk. Daarbij zijn eigen medewerkers, het persoonlijke sociale netwerk en de accountant belangrijk, zo laat het onderzoek zien. In de coronaperiode klopten zij ook vaker voor hulp aan bij overheidsinstanties en hun bank.

Leden van brancheorganisaties vonden makkelijker de weg

Ondernemers in zwaar weer hebben gedurende de coronapandemie vaak moeite gehad om in het enorme aanbod de voor hen relevantie informatie te vinden. Leden van brancheorganisaties blijken daarin beter hun weg te vinden en beter te weten bij wie ze kunnen aankloppen. Zij hebben bovendien vaker een breder netwerk dat ze intensiever gebruiken.

Brancheorganisaties als ProVoet helpen ondernemers met het beter vindbaar maken van relevante informatie. Bijvoorbeeld door het grote aanbod aan informatie terug te brengen tot relevante en behapbare proporties. Ondernemers hebben ook behoefte aan sparren met lotgenoten. Brancheorganisaties kunnen ondernemers bij elkaar brengen op inhoudelijke en praktische thema's en netwerkbijeenkomsten bieden. MKB-Nederland trekt hierin graag samen op met brancheorganisaties. 

Ondernemers in zwaar weer blijken vooral (ook) behoefte te hebben aan iemand die hen persoonlijk bijstaat, zoals een sparring partner of een luisterend oor. Ze hebben minder behoefte aan advies hoe ze hun bedrijf moeten runnen, maar meer aan ondersteuning in de positie die ze daarin zelf moeten of kunnen innemen.

Programma 'Zwaar weer'

Het onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van ondernemers is gedaan in het kader van het programma Zwaar weer, dat MKB-Nederland in opdracht van het ministerie van EZK en in samenwerking met de KvK en het Ondernemersklankbord (OKB). Bij het OKB kunnen ondernemers terecht die het moeilijk hebben of failliet dreigen te gaan. De ervaren adviseurs bij het OKB zijn oud-ondernemers, managers en inhoudelijk specialisten, die op vrijwillige basis hun expertise delen, een luisterend oor bieden en onafhankelijk advies geven. Ondernemers kunnen persoonlijke ondersteuning krijgen in klankbordtrajecten van een halfjaar. Dit jaar is dat nog geheel gratis in verband met de coronasituatie.

Ga naar ondernemersklankbord

Financieel inzicht met de Toekomstcheck

Voor ondernemers met financiële problemen biedt het Zwaar weer-programma detoekomstcheck.nl, waar ProVoet zich ook bij heeft aangesloten. Met deze online tool krijgen zij snel inzicht in de liquiditeit van hun bedrijf, nu en de komende twaalf maanden. Zo wordt ook duidelijk hoe het betalen van de uitgestelde belastingen (vanaf oktober aanstaande) hierin past.  

In deze infographic ziet u de belangrijkste conclusies van het Motivaction-onderzoek.

Ga naar de Toekomstcheck