Overslaan en naar de inhoud gaan

16 maart 2020

ProVoet vraagt overheid om financiële maatregelen

Dit bericht is ingehaald door de actualiteit, klik hieronder voor recente informatie:

Klik hier voor de belangrijkste maatregel voor onze leden, de Tozo

Klik hier voor alle andere maatregelen vanuit het kabinet

Het kabinet kondigde vergaande maatregelen aan om het coronavirus in te dammen, met het advies vanuit ProVoet om pedicurepraktijken te sluiten tot gevolg. ProVoet doet momenteel al het mogelijke om de financiële zorgen van haar leden te benadrukken en vraagt om passende ondersteunende maatregelen vanuit de overheid. We behartigen de belangen van onze leden (onder andere) via ondernemersorganisatie VNO-NCW en staan zo direct in contact met de ministeries. Daarnaast onderhoudt het crisisteam van ProVoet nauw contact met relevante partijen als het RIVM en andere brancheorganisaties als de NVvP.

VNO-NCW en MKB-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen, te bereiken op telefoonnummer 0800-2117. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe je moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het coronaloket is ook op deze website te bereiken. Daarnaast heeft VNO-NCW een overzichtelijke webpagina in het leven geroepen, met informatie over coronavirus voor ondernemers. 

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)
Zelfstandigen kunnen in (tijdelijke) financiële problemen komen die het voortbestaan van hun bedrijf bedreigen. In bepaalde gevallen kunnen zij dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). De gemeente voert deze regeling uit en  beslist over het recht op ondersteuning en de hoogte van de uitkering. 

Ik ben zzp’er en zit in de problemen doordat mijn opdrachten wegvallen. Wat zijn mijn mogelijkheden?
Als zzp’er kun je geen gebruikmaken van de werktijdverkortingsregeling. Dat komt doordat de regeling alleen van toepassing is voor medewerkers in loondienstverband. Je hebt wel alternatieven. Als je acuut in de problemen komt, kun je bij je woongemeente een inkomensaanvulling of lening aanvragen op grond van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Houd daarbij wel rekening met een afhandeltermijn. Je kunt in dit traject de hulp inroepen van Ondernemersklankbord.

Zzp’ers kunnen ook gebruikmaken van de BMKB als zij een rechtspersoon bezitten zoals eenmanszaken, V.O.F.’s en B.V.’s.

Daarnaast zijn er een aantal dingen die je zelf kunt doen als je in zwaar weer terechtkomt:

  • Kijk of er mogelijkheden zijn om veranderingen in je bedrijf door te voeren.
  • Wellicht kun je geld uit je bedrijf vrijmaken door uitstaande facturen te innen. Ook kun je factoring overwegen, een kredietvorm waarbij je relatief snel betaald krijgt.
  • Bekijk of externe financiering mogelijk is. Informeer altijd eerst bij je eigen bank naar de mogelijkheden (bijvoorbeeld rekening courant) voordat je overige financieringsvormen overweegt (zie ook de BMKB-regeling).

Let op! Je kunt er ook voor kiezen snel geld te lenen met een flitskrediet. Dan krijg je snel geld op je rekening, maar snelheid heeft zijn prijs. Lees hier meer over wat je kunt doen als je bedrijf in de schulden zit. We adviseren je daarom om hiermee zeer terughoudend te zijn!

Werktijdverkorting (wtv) voor ondernemers met personeel in loondienst
Ondernemers met personeel in loondienst én met verlies van werkuren vanwege het corona-virus, kunnen mogelijk werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale Zaken. Werknemers kunnen dan een beroep doen op een WW-uitkering. Na ontvangst van de vergunning voor werktijdverkorting moet de werkgever deze direct bij UWV melden. Daarna kan een WW-uitkering voor het personeel worden aangevraagd bij UWV.

UWV vergoedt achteraf dan de uren dat de werknemers niet werkten tijdens de vergunningsperiode, voor de uren waarvoor een vergunning is ontvangen. Als de werknemers aan de voorwaarden voldoen, maakt UWV de WW-uitkeringen aan de werkgever over. Deze betaalt dus minder loonkosten, terwijl de werknemers wel volledig in dienst blijven. Een vergunning is steeds zes weken geldig.

Werktijdverkorting is niet mogelijk voor oproepkrachten en uitzendkrachten.

Belastingen: uitstel van betaling of verlaging voorlopige aanslag
Om ervoor te zorgen dat ondernemers geen liquiditeitsproblemen krijgen, is er de mogelijkheid om bijzonder uitstel aan te vragen van betaling in de inkomsten-, vennootschaps-, omzet- en loonbelasting. Dit moet schriftelijk en gemotiveerd worden aangevraagd bij de Belastingdienst. Een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen blijft achterwege of wordt teruggedraaid. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen ook een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Kijk op de website van de Belastingdienst voor meer informatie.