Overslaan en naar de inhoud gaan

17 maart 2020

Samenvatting ‘advies ProVoet’ inzake corona

‘Sluit de pedicurepraktijk en stop ambulante werkzaamheden tot en met 28 april 2020, met uitzondering van medisch noodzakelijke behandelingen van niet van corona verdachte patiënten’. Dat is het advies van ProVoet volgend op de landelijke corona-maatregelen, waarbij de uitzondering tot stand is gekomen na spoedoverleg met de NVvP. 
Deze uitzondering moet er voor zorgen dat de eerstelijns- en tweedelijnszorg niet onnodig wordt belast in deze lastige tijden. Wij snappen de onrust onder onze leden en roepen ook vooral op om samen met de podotherapeut te overleggen over het opvangen van spoedeisende behandelingen en twijfelgevallen.

Definitie ‘medisch noodzakelijke behandelingen’
Met medisch noodzakelijke behandelingen bedoelen wij de instrumentele behandelingen bij Sims 3 patiënten (zorgprofiel 4), in het geval van risico op of doorgemaakte pre-ulcera, ulcera en bij risico op ingegroeide teennagels. Dit is uiteraard alleen van toepassing op de groep patiënten waarvan de behandelingen tot op heden ook in overleg met de podotherapeut door de medisch pedicure worden uitgevoerd.

Definitie ‘niet van corona verdachte patiënten’
Met niet van corona verdachte patiënten bedoelen wij patiënten die geen klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn en eventueel koorts hebben. We roepen onze leden op om contact met mensen met bovenstaande klachten te allen tijde te mijden. 

Veiligheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid
Het bestuur van ProVoet vindt het van groot belang om als landelijke brancheverenging op te komen voor de veiligheid van haar leden. Daarnaast nemen wij waar mogelijk óók onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en adviseren wij noodzakelijke (spoed)zorg te blijven leveren, in overleg met de podotherapeuten.

Lees ook: ProVoet adviseert praktijk te sluiten