Overslaan en naar de inhoud gaan

08 mei 2020

Samenwerking met podotherapeuten vanaf 11 mei weer ‘normaal’

Vanaf 11 mei 2020 hervatten onze leden hun werkzaamheden. Daarmee vervallen ook de gemaakte afspraken met de NVvP over het indiceren bij gecontracteerde voetzorg. Vanaf deze datum zijn de reguliere afspraken uit je contract weer van toepassing, die ook voor de coronacrisis al van kracht waren. Er zijn echter ook podotherapeuten die nog de tijdelijke afspraak willen verlengen. Overleg bij onduidelijkheden met je podotherapeut of de zorgroep in kwestie en maak eventueel aanvullende afspraken.

Ook de meeste zorggroepen geven aan dat er behandeld kan worden volgens de bestaande afspraken van vóór de corona-crisis. Mocht je door omstandigheden je werkzaamheden nog niet oppakken na 10 mei dan raden wij aan dit óók te melden bij de podotherapeut of zorggroep waarmee je samenwerkt. Goed onderling contact is belangrijk om gezamenlijk de voetzorg te kunnen continueren.

Update:
De NVvP stuurde op 8 mei een brief naar medisch pedicures. Hierin zijn geen extra eisen gesteld aan de herstelde situatie van bij gecontracteerde voetzorg, maar is slechts aanvullend advies gegeven op de triage-vragen die zichtbaar zijn in onze covid-19 protocollen. Je kunt dit advies overnemen, maar dit is uiteraard geen verplichting. Onze triage-vragen zijn rechtstreeks op de informatie van het RIVM gebaseerd, onze protocollen zijn dan ook voldoende dekkend en veilig.

Cliënten die tot een risicogroep behoren hebben een hoger risico om ernstig ziek te worden van een besmetting met het coronavirus. Een besmetting kunnen zij overal oplopen, ook als zij naar buiten gaan voor de boodschappen. Daarmee heeft ook deze groep een eigen verantwoordelijkheid met betrekking tot  het voorkomen van besmettingen. De overheid heeft voor deze groep extra maatregelen gesteld. 

Cliënten die tot de risicogroep behoren, hebben te maken met het volgende RIVM-advies: blijf zoveel mogelijk thuis en ga alleen naar buiten als het noodzakelijk is. Daarnaast moeten zij de huisarts bellen indien mogelijke klachten verergeren, of als medische hulp nodig is. Bijvoorbeeld bij hoge koorts of moeilijk ademhaling. 

Op het moment dat zij de pedicure of medisch pedicure bezoeken, is dus primair aan hen de vraag om zich af te vragen of zij dit moeten doen.