24 juni 2021

Sectorplan pedicure in 1,5 meter samenleving: update protocollen

ProVoet en haar leden zijn midden in de 1,5 meter samenleving actief. In de twee bijgevoegde protocollen wordt zichtbaar aan welke voorwaarden pedicures en medisch pedicures zich in het (voorlopig) 'nieuwe normaal' dienen te houden, een protocol voor behandelingen in de pedicurepraktijk en een protocol voor ambulante pedicurewerkzaamheden ten tijde van Covid-19. 

Ook delen we  een bijlage (zie button hieronder) waarin wij de noodzaak van beschermingsmiddelen in onze branche benadrukken richting de overheid. Anderzijds biedt de bijlage een eventuele versoepeling om het gebrek aan bepaalde beschermingsmiddelen te kunnen opvangen ten tijde van corona. 

Update 28 november 2021: de protocollen zijn aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 26 november 2021. Op de eerste pagina van de protocollen staan de relevante aandachtspunten vermeld.

Protocol Covid-19 pedicurepraktijk 

Protocol Covid-19 ambulante werkzaamheden

Bijlage beschermingsmiddelen

Updates 2020

Update 28 april: in beide onderstaande protocollen is een wijziging toegevoegd op de laatste pagina bij punt (4). In de eerdere versie was er sprake van onduidelijkheid over het verplicht steriliseren aan de hand van 'autoclaveren'. Dit is niet het geval, autoclaveren is een optie.

Update 29 april: ProVoet werd geattendeerd op het feit dat alcohol niet goed is om de leiding van de spraymotor mee door te spoelen. Dit is aangepast in beide protocollen, hieronder vind je de meest recente versies. Overleg met je eigen leverancier welk middel je dient te gebruiken om de leidingen mee door te spoelen.

Update 1 mei: op verzoek van onze leden hebben we extra informatie toegevoegd over het gebruik van luchtreinigers. Uiteraard is alleen de versie van het protocol voor de pedicurepraktijk aangepast.

Update 7 mei: naar aanleiding van de persconferentie van het kabinet op 6 mei jl. zijn er een aantal aanpassingen gedaan in beide protocollen. Ook hebben we in een brief van de overheid nog wat aanvullende opmerkingen ontvangen en deze doorgevoerd in de nieuwe versies. Verder hebben Stipezo en de NMMV besloten zich terug te trekken en het op hun eigen manier aan te pakken. Jammer, maar we wensen ze natuurlijk veel succes!

Update 8 mei: er zijn nieuwe triage-vragen toegevoegd, die bovenaan beide protocollen staan en gelden voor zowel cliënt, de ondernemer zelf en eventuele medewerkers. Deze zijn rechtstreeks afkomstig van het RIVM en moeten uitsluiten of iemand corona heeft. Ook delen we bij deze update van de protocollen een bijlage (zie 3e button) waarin wij de noodzaak van beschermingsmiddelen in onze branche richting de overheid benadrukken. Anderzijds biedt de bijlage een eventuele versoepeling om het gebrek aan bepaalde beschermingsmiddelen te kunnen opvangen ten tijde van corona.

Update 8 juni: de protocollen blijven aan verandering onderhevig. Het virus en aanpalende zaken worden nog volop onderzocht, vandaar dat we een nieuwe update delen. Het gaat hier om een aantal versoepelingen. Zo is een pedaalemmerzak om de opvangschaal vooraf niet meer nodig. De spraymotor mag, door het vrijkomen van onderzoek van het RIVM, weer met normale verneveling worden gebruikt. Ook mag er duurzamer worden omgegaan met handschoenen.

Update 30 juni: de protocollen hebben een kleine update gehad, de triage-vragen zijn weer conform het RIVM.

Update 29 september: de protocollen hebben een kleine update gehad, de triage-vragen zijn weer conform het RIVM.

Update 15 oktober: de protocollen hebben een kleine update gehad. De registratieplicht is opgenomen en het advies om ook de cliënt te allen tijde een mondmasker te laten dragen is toegevoegd (het kabinet is momenteel bezig om van dit laatstgenoemde mondmasker-advies een plicht te maken).

Updates 2021

Update 10 maart: de protocollen hebben een kleine update gehad. De triagevragen bovenaan het document zijn licht aangepast, aan de meest recente situatie volgens de Rijksoverheid / Het RIVM. Ook is het advies om de cliënt te allen tijde een mondmasker te laten dragen anders verwoord. Dit is al langere tijd een verplichting. (deze wijziging was onopgemerkt gebleven en heeft daarom even op zich laten wachten).

Update 5 november 2021: de protocollen zijn aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 2 november 2021. Met ingang van 6 november 2021 is de mondmaskerplicht weer terug en adviseert de overheid dringend om anderhalve meter afstand te houden. In principe adviseert ProVoet om je aan de regelgeving uit het Bedrijfshandboek te houden en zijn de covid-19 protocollen niet van kracht. Wil je toch volgens de protocollen werken? Gebruik dan de meest recente, aangepaste versie. Let op: de gezondheidscheck (zes vragen) hebben we ook overeind gehouden in de protocollen, terwijl de overheid deze heeft laten vallen voor contactberoepen.

Update 28 november 2021: de protocollen zijn aangepast naar aanleiding van de persconferentie van 26 november 2021. Op de eerste pagina van de protocollen staan de relevante aandachtspunten vermeld.

ProVoet heeft deze protocollen, en bijlage, als sectorplan ingediend bij de overheid om in de nabije toekomst een veilige werksituatie voor pedicures en medisch pedicures te creëren in de 1,5 meter samenleving. Deze twee protocollen voor de voetzorg staan inmiddels ook op mijncoronaprotocol.nl. Deze website is een initiatief van VNO-NCW en MKB-Nederland, in samenwerking met de Rijksoverheid.

P.C.M. Stienstra-van Eeden vrijdag, april 24, 2020 - 14:26

Top, zeer overzichtelijk. Dank jullie wel

M.E. Draijer zaterdag, mei 9, 2020 - 11:51

Beste Provoet, in de bijlage "mondmaskers" wordt gesteld: "De pedicure en medisch pedicure draagt geen persoonlijke beschermmiddelen voor COVID-19. Zij
draagt deze omdat zij anders schadelijke stoffen – zoals schimmels of freesstof – zou inademen of in
haar ogen zou kunnen krijgen" Mijn vraag is, als wij deze persoonlijke beschermingsmiddelen alleen dragen tegen het freesstof, en het helpt niet tegen het virus, waarom moeten we dan,als we ambulant werken, buiten voor de deur van de klant gaan staan klungelen met desinfectie voor de handen, handschoenen, mondmasker. We houden 1,5 meter afstand bij het naar binnen gaan. Dan is het toch vroeg genoeg om de beschermingsmiddelen aan te doen vlak voor de behandeling? Graag uw antwoord Provoet.

W.T. Van den Berg vrijdag, april 24, 2020 - 14:37

Help!!! Als pedicure plus en zelf de medisch pedicures hebben toch geen mogelijkheden om een autoclaaf aan te schaffen. Betekend dit het einde van veel pedicures??? Of mag ik 47,50 per behandeling vragen aan de verzekeraar omdat ik een autoclaaf moet aanschaffen??

P. Smit vrijdag, april 24, 2020 - 20:14

Nee. Op de laatste pagina wordt het woord "of" gebruikt. Je hebt dus keuzes. En 1 daarvan kan het gebruik van een autoclaaf zijn.

C.M.M. Van de Loo zaterdag, april 25, 2020 - 08:09

Er staat OF, dus autoclaaf is geen verplichting.

N. Van Spijker zaterdag, april 25, 2020 - 12:44

Goed lezen - er staan ook andere opties vermeld

R. Van Rooijen zaterdag, april 25, 2020 - 13:03

Het lijkt mij logisch dat we de prijs verhogen, het kost ons meer aan materiaal en meer tijd. Dus laten we hier duidelijk over communiceren met de klant en met elkaar. (tijdelijke) prijsverhoging van 5,- tot 15,- al naar gelang er nodig is om uit te komen. Ik heb ooit een concept gezien waar je in een restaurant naar draagkracht mocht afrekenen met een indicatieprijs. Dat zouden we nu kunnen doen extra bedrag naar draagkracht tussen 5 en 15 euro extra?

S. Kroes-Smits zaterdag, april 25, 2020 - 17:11

Er staat wel degelijk dat we in de volgende situatie moeten steriliseren:
Op het moment dat een pedicure/medisch pedicure een ingegroeide nagel gaat behandelen, een wondje maakt of een
wondbehandeling uitvoert in een verlengde armconstructie, komen haar instrumenten/frezen in aanraking met de nietintacte huid. In die situatie dienen instrumenten na reiniging gesteriliseerd worden.

S. Kroes-Smits zaterdag, april 25, 2020 - 20:34

De huisartsen bij ons in de buurt laten hun instrumenten ophalen en dan worden ze weer gesteriliseerd terug gebracht. Er zijn dus kennelijk bedrijven die dit kunnen verzorgen. Ik ga eens informeren wat dat kost en of ik daar ook gebruik van kan maken. Ik wilde dit graag met jullie delen, wellicht is dit voor meerdere van ons een optie.

L.H.M. Borgeld zondag, april 26, 2020 - 23:39

Ultrasone/autoclaaf heb je als het goed is al standaard! Hoe reinig jij anders jouw instrumenten.

T.P. Verhoef vrijdag, mei 8, 2020 - 21:07

autoclaven zijn tegenwoordig goedkoper dan een heel goede pedicure motor. het is een investering waarover 28% belasting in mindering wordt gebracht , de btw aftrekbaar is en afschrijving in vijf jaren. en dan nog als kosten op te voeren is. Moet mogelijk zijn in een goedlopende pedicure bedrijf .

M.A. Hendriks-Herber vrijdag, mei 15, 2020 - 17:17

Geen autoclaaf, maar in 1983 leerde we dat we de instrumenten moesten uitkoken. Maar goed het verkoopt.

P.C. Van Rijswoud-Wemelsfelder vrijdag, april 24, 2020 - 14:39

Bedankt voor dit protocol. Helaas levert het mij een aantal problemen op. Zoals de alcohol 70% en de ultrasoon vloeistof van mij
die niet tegen virussen werken. Mijn mondkapjes heb ik weggegeven aan een huisartsenpraktijk. Dat wordt een probleem als ik iedere cliënt een masker moet geven. Ik kan ook mijn instrumenten niet steriliseren. Dus in principe kan ik dan niet werken. Ik begrijp dat er strenge regels moeten zijn maar dit is voor gewone voetverzorgings praktijk niet te doen.
Vriendelijk groet,
Petra van Rijswoud

A. Van Driel-van Buren zaterdag, april 25, 2020 - 13:23

de huidige richtlijnen zouden kunnen werken ware het niet dat momenteel een vermogen gevraagd wordt voor desinfectans, handschoenen en mondmaskers, als ze al te koop zijn, met werkelijk woekerprijzen. mijn cliëntenbestand bevat voor 60% mensen met een AOW en soms een klein pensioentje daarnaast waar ik dus onmogelijk 10 euro meer kan gaan vragen voor een behandeling en zie het dus somber in.

T.G. Scholtens zaterdag, april 25, 2020 - 13:44

Ik kan echt niet een dementerende/ verstandelijk beperkte mensen een mondkapje voordoen. Wel kan ik proberen of ze in bed willen liggen maar wat niet gaat, gaat niet. Verder deed ik al wat er staat en de mondkapjes voor clienten kan ook niet want we hebben zelf niet genoeg.

D.K. Roberts-Burkett dinsdag, april 28, 2020 - 14:11

Ik heb hetzelfde probleem Petra met levering van producten. Maskers, alcohol enz. We willen aan het werk maar kunnen straks niet omdat
we de middelen niet hebben. Ik ga ook geen oplichtingsprijzen betalen om vervolgens mijn clienten ook op te lichten! De overheid moet er
gewoon voor zorgen dat alles aanwezig is zodat wij kunnen werken.

S.P. Pippia woensdag, mei 6, 2020 - 13:41

helemaal mee eens

A. Akkermans-van de Steeg zaterdag, mei 9, 2020 - 13:07

Het onderstaande antwoord ontving ik op mijn mail aan het landelijk coördinatiecentrum hulpmiddelen.
We hebben uw vraag ontvangen. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen werkt hard aan het beschikbaar krijgen van de belangrijke producten. De inventarisatie van de behoefte verloopt via de ROAZ structuur. Binnen de ROAZ structuur zijn 11 PBM coördinatoren aangewezen. Op de website, zie link, vindt u de lijst met contactgegevens van de PBM ROAZ coördinatie per GGD/GHOR/VR regio, waarmee u contact kunt leggen voor knelpunten betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen in de betreffende regio.

A.M. Biemans-van Zetten donderdag, mei 14, 2020 - 20:32

Ik wil hier toch wel even op reageren..
Strenge regels zijn dit niet..Dit is gewoon volgens het protocoll te werken die iets is aangescherpt ivm het Corona en geldt ook voor een gewone voetverzorgingspraktijk zoals je het aangeeft.

J.E.W.M. Van Dijk vrijdag, april 24, 2020 - 14:45

Heel duidelijk ,ambulant werken moet lukken zo

A. Bogers zondag, mei 3, 2020 - 20:56

Hoe laat je de client liggen met ambulant pedicuren ,je kunt die mensen toch niet in de bank leggen

M. Haverkort-Meerloo vrijdag, april 24, 2020 - 14:58

Wat fijn dat er eigen niet veel veranderd aan de manier van werken. Het enige wat ik mij nog afvraag is hoe het zit met het mondkapje, na de behandeling. Waarom moet er weer 1 op tijdens het afrekenen??? Dit kan op afstand. In een gewone winkel, waar het veel drukker is, doen ze dat toch ook niet?

A.B. Bouman vrijdag, april 24, 2020 - 17:24

ik begrijp dat je het mondmasker constant moet ophouden vanaf dat client komt en weer buiten is.

Y. Boertjes-te Kiefte vrijdag, april 24, 2020 - 15:00

Heldere regels. Er zijn maar weinig aanpassingen nodig. En gelukkig geen standaard met zo,n groot stuk plexiglas!!! Kom maar op met de cliënten. Ik ben er klaar voor.
Ik wens iedereen weer veel plezier in ons vak en dat we weer veel mensen blij kunnen maken.
Hartelijke groet Yvonne

J. Guijt-van Delft vrijdag, april 24, 2020 - 19:30

Ik heb wel een spatscherm hangen, werkt perfect en voel mij daardoor een stuk beter beschermd.

H. De Klerk-Smedinga zaterdag, april 25, 2020 - 18:14

Zo is dat Yvonne. Dat we maar weer snel onze clienten kunnen en mogen helpen.

J. Beijaard-Verkerk donderdag, mei 7, 2020 - 09:43

Ik doe vanaf deze week ook de Medisch Noodzakelijke Voetzorg en heb ook een flexibel zeil tussen ons in hangen. Dit voelt voor mij prettig. Flexibel is erg fijn, want de behandelstoel gaat omhoog en omlaag en dan werkt dit doorzichtig zeil ook mee.

B.P.M.G.J. Adelaars-van Kessel vrijdag, april 24, 2020 - 15:18

Duidelijk.

M.A. Kuijl-Kok vrijdag, april 24, 2020 - 15:54

Als ik het goed heb begrepen, ben ik dus nu verplicht om een autoclaaf aan te schaffen.

M. Wobbes vrijdag, april 24, 2020 - 16:57

Ultra soon is prima.

R. Van Rooijen zaterdag, april 25, 2020 - 12:43

Kunnen we de instrumenten uitkoken in een pan?

M.J. Jetten-Kempeners vrijdag, april 24, 2020 - 16:05

Mooi geregeld. Voor mij verandert er niet veel. Paar kleine aanpassingen zowel in mijn praktijk als ambulant en werken maar ?

A.J.A. Jansen-Egbertsen vrijdag, april 24, 2020 - 16:07

Duidelijke richtlijnen.
Alleen de mondmaskers en de handschoenen zullen bij mij een probleem geven gedeelte aan de huisarts gegeven.
Ook ik heb geen autocraat tot mijn beschikking.

M. Wobbes vrijdag, april 24, 2020 - 16:10

Ik heb een scherm geplaatst tussen mij en cliënt. Ik werk geregeld met loep vanwege complexe behandeling. Met gezichtsmasker lukt het niet.

C. Lambregte-de Boer Sap vrijdag, april 24, 2020 - 20:21

Hi ik ben heel benieuwd wat voor scherm jij hebt geplaatst en hoe
Gr Corina

W.T. Van den Berg vrijdag, april 24, 2020 - 16:14

Hebben collega's die nu schrijven: "mooi geregeld, voor mij veranderd er niet zo veel" Al wel een autoclaaf in hen praktijk staan?? Provoet geeft aan dat besmette instrumenten gesteriliseerd moeten worden. Dit geld voor alle pedicures, Pedicure + en medisch pedicures.

C. Bakx-Wemelsfelder vrijdag, april 24, 2020 - 16:18

Natuurlijk ben ik blij dat Provoet dit plan heeft geschreven.
Het gebruik van desinfectiemiddelen en disposebles is tot daar aan toe. Want ook ik heb alles gedoneerd aan de zorg die het een aantal weken geleden zo hard nodig had. Nu enorme spijt daarvan. Waar ik mij echt zorgen over maak is de aanschaf van een autoclaaf voor de sterilisatie van semi-kritische instrumenten. Dat is geen sinecure.
Vanzelfsprekend werkt dit behoorlijke tariefsverhogingen in de hand.
Ik ben blij dat er overwegend positieve reacties staan, maar denk niet dat elke pedicure DV/medisch pedicure die zal hebben. En dan moet het RIVM dit ook nog goed gaan keuren. Ik ben benieuwd wat er van de overige branches wordt gevraagd.
Nee, een fijn weekend zal het voor mij niet worden.

C.C. Wiegman zaterdag, april 25, 2020 - 12:37

Laat je weekend er niet door bederven. Er staat namelijk niet dat je een autoclaaf moet aanschaffen! Er staat OF!!!!! reinig dmv de hierboven genoemde stappen en desinfecteer dmv autoclaveren. Als het middel dat jij in de ultrasoon gebruikt een CE-markering heeft is dat voldoende!

D.V.N. Theunisz vrijdag, april 24, 2020 - 16:27

is het een idee als de client zijn mondmasker en handschoenen (die hij heeft gekregen voorafgaand aan de behandeling) buiten weer uittrekt/afdoet? Ik zet desnoods een afsluitbare prullenbak buiten neer.

C.S. Baas vrijdag, april 24, 2020 - 17:39

Een duidelijk protocol.
Klopt het dat wij geen scherm hoeven te gebruiken in de praktijk?

C.H. Gijsbertsen vrijdag, april 24, 2020 - 17:52

Helder en redelijk op te volgen. Alleen het steriliseren van instrumentarium bij een overhoopt wondje gaat een probleem worden....ik heb geen autoclaaf/sterilisator. Volgens mij heeft het merendeel van de praktijken er geen. Blijft dit een harde eis?

C.H. Gijsbertsen vrijdag, april 24, 2020 - 18:44

Bij 4. wordt verwezen naar het recentelijk verschenen bedrijfshandboek pedicure/medisch pedicure. Ik heb deze niet gezien, heb ik iets gemist en waar kan ik het handboek vinden?

A. Koot vrijdag, april 24, 2020 - 17:57

Kwartier luchten met open raam en deur. Hoe doe ik dat straks in de winter? Praktijk in huis, enkel glas ramen. Duurt lang voordat het weer warm is. Word haast verplicht een luchtreiniger aan te schaffen.

A.B. Bouman vrijdag, april 24, 2020 - 17:57

er staat toch duidelijk geste
gesteriliseerd te worden bij wondje????

M.A. Kuijl-Kok vrijdag, april 24, 2020 - 18:02

Bij het maken van een wondje staat er nu toch echt dat je moet steriliseren i.p.v. desinfecteren. Als ik nu de aanschaf van een autoclaaf en de verdere prijsverhogingen van mondmaskers, alcohol enz. moet ik gaan doorberekenen aan mijn klanten dan kan ik straks 47,50 of hoger per behandeling gaan vragen.

A.B. Bouman vrijdag, april 24, 2020 - 18:02

bij punt 3 staat idd ultrasoon met de juiste reinigingsmiddel. verwarrend.

M. Pijnenborg vrijdag, april 24, 2020 - 18:11

autoclaaf is niet haalbaar en dit word het einde van veel/ cq alle pedicure praktijken
bedankt branche organisatie. en 1,50 m afstand op de behandelstoel door onze kwetsbare oudere in ligstand te zetten niet uitvoerbaar en onmenselijk ! laat iedereen een scherm plaatsen tussen cliënt en behandelaar dan kunnen de mensen normaal behandelt worden.

E.J.M. Van Eijck vrijdag, april 24, 2020 - 18:18

Mijn salon zit binnenin een groot zorgcentrumik kan daar geen raam open zetten en mijn deur komt uit oo een gang

M.A. Kuijl-Kok vrijdag, april 24, 2020 - 18:56

Weet iemand waar het bedrijfshandboek pedicure/ medisch pedicure te vinden is?

merijn.meivoge… vrijdag, april 24, 2020 - 20:26

Het bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure is de recent geschreven, herziene code van het voetverzorgingsbedrijf. Deze zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden. We hebben in deze protocollen alvast de relevante informatie opgenomen uit 'de nieuwe code'. 

D.K. Roberts-Burkett vrijdag, april 24, 2020 - 19:15

Dit is helaas niet te doen dus zonder autoclaaf. Dat kan al helemaal niet met ambulante werk! Veel clienten hebben schimmelnagels, af en toe heb je een wond, je weet niet of dat gebeurt, en dan heb je geen autoclaaf. Aanschaf kan niet, ik heb geen loon. Veel mensen onderschatten de ernst van wat er van ons gevraagd wordt. Hoeveel clienten wil je op een dag behandelen? Je moet behoorlijk extra schoonmaken nu en maskers zijn antiekelijk duur geworden of helemaal niet meer te krijgen. Nee, dit is geen goed nieuws.

A.B. Bouman zaterdag, april 25, 2020 - 10:11

volgens mij ga je op stap met meerdere stetjes instrumenten en ga je ze thuis in de ultrsoon doen.

J. Bakker vrijdag, april 24, 2020 - 19:23

Stoel in kiepstand, mag het ook rugleuning achterover. Vooral bij een likdoorn of ingroei. Anders moet je zelf ongeveer staan bij de behandeling en heb je weer geen 1,5 meter.
Dus lijkt mij beter rugleuning achterover.

W.I. De Vormer-Groen vrijdag, april 24, 2020 - 19:37

Sorry hoor, maar wordt er nu verwacht dat ik handschoenen in alle maten aanschaf voor mijn clienten? Draag zelf XS, ik kan u verzekeren dat bijna niermand die aankan. En hoe kom ik aan mondkapjes, die ik zelf al nauwelijks heb en dus moet gaan aanschaffen, als ik ze al kan kopen, voor een woekerprijs. Als ik dit zo lees ben ik voorlopig dus nog niet aan het werk. Een autoclaaf!! Ach kom op Provoet, in tegenstelling tot andere collega's die blijkbaar vinden dat er weinig veranderd, vind ik de oplossingen totaal niet helder en zeker niet werkbaar. Waarom niet achter een transparant scherm werken, zijn prima oplossingen voor te bedenken. Gemiste kans Provoet, waarom vragen jullie de leden niet of ze suggesties hebben? Wij zijn prima in staat om oplossingen aan te dragen. Nu gaat het mij zo veel geld kosten, als ik dit niet doorbereken aan de klant, kan ik net zo goed stoppen met werken.

T.M.J. Boumanns vrijdag, april 24, 2020 - 20:17

Mee eens!

D.P. Bilecky zaterdag, april 25, 2020 - 12:58

Sorry dit zie ik nog niet eens bij artsen ,en op de cohortafdeling.er wordt gezegd dat wij ons niet mogen vergelijken met tandartsen .maar we moeten wel werken als chirurgen.en met een tarief wat veel te laag ligt.

T.G. Scholtens zaterdag, april 25, 2020 - 13:48

Er staat OF!

J.M. Van Nimwegen-Kappers zondag, juni 7, 2020 - 10:06

Gewoon handschoenen aanschaffen in de maat XL. Past iedereen.

D.T. Stok-Weersing woensdag, oktober 14, 2020 - 21:32

IK heb mijn clienten vertelt dat ze alleen bij mij terecht kunnen als ze een mondkapje en handschoenen dragen. Daar waren eerst veel vragen over, maar ik heb ze uit gelegd waarom en ze vinden het allemaal prima. Als ze zelf niets bij zich hebben moeten ze voor € 1,00 deze bij mij kopen. Ik heb een doos handschoenen maat XL aangeschaft en goede, maar goedkopere mondkapjes voor de clienten. Zonder morren kopen ze deze bij bij en de volgende keer hebben ze zelf iets bij zich. Clienten die geholpen willen worden hebben hier wel begrip voor.

M. De Vries-Zwerver vrijdag, april 24, 2020 - 19:58

Het moet ook niet in het overdreven allemaal!! En haalbaar zijn. We waren toch al verplicht met de hygiëne goed om te gaan waarom nu weer veel meer extra erbij. De kapper en schoonheids specialisten kunnen dit ook niet op deze manier behappen...

I.G.C. Timmermans - Schmitz vrijdag, april 24, 2020 - 20:08

Is een autoclaaf of sterilisator echt verplicht? Zo lees ik het niet nl.
Is niet helemaal duidelijk

B. Van der Woude-Rumph vrijdag, april 24, 2020 - 20:18

Lezen er staat OF niet dat een autoclaaf VERPLICHT IS

N.C.S. Muijen-van Leeuwen vrijdag, april 24, 2020 - 23:57

Jawel, als je instrumentarium onverhoopt een wondje maakt of met (wond)vocht in aanraking komt, MOET je stereliseren dus autoclaaf.

C. Eikenhout vrijdag, april 24, 2020 - 20:19

Reactie over punt 3:
Er staat : Desinfectie in de ultrasoon OF
Bovengenoemde punten en daarna autoclaveren . Zoals ik het lees kun je er dus ook voor kiezen om te desinfecteren in de ultrasoon. Met het juist gekozen middel hiervoor uiteraard.

merijn.meivoge… zaterdag, april 25, 2020 - 11:45

Dit is inderdaad wat er staat. 

merijn.meivoge… vrijdag, april 24, 2020 - 20:32

Het bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure is de recent geschreven, herziene code van het voetverzorgingsbedrijf. Deze zal zo snel mogelijk gepubliceerd worden. We hebben in deze protocollen alvast de relevante informatie opgenomen uit 'de nieuwe code'.

E.M.W. Haaksman zaterdag, april 25, 2020 - 12:52

Het bedrijfshandboek voor de pedicure en medisch pedicure, waar in deze protocollen naar verwezen wordt, is de recent geschreven, herziene Code van het voetverzorgingsbedrijf. Deze moet nog gepubliceerd worden. We hebben in deze protocollen alvast de noodzakelijke informatie opgenomen uit 'het bedrijfshandboek'.

J. Korver vrijdag, april 24, 2020 - 20:43

Wat ik jammer vind is dat een hoop collega's niet goed lezen en veel commentaren leveren terwijl ProVoet enorm hun best doen om de protocollen zo in elkaar te zetten dat ze worden goedgekeurd en wij weer aan de slag mogen.

N.C.S. Muijen-van Leeuwen vrijdag, april 24, 2020 - 23:58

Mogen, maar dus niet kunnen.

J.A. Stegeman-Brinkman vrijdag, april 24, 2020 - 20:52

Ik heb transparant tafelzeil opgehangen aan het plafond wat precies tot op de stoel hangt. Uitsparing ingemaakt voor beide voeten. Zo heeft ieders zijn eigen kant. Lijkt mij een prima en goedkope oplossing.
Verder gewoon werken zoals altijd.

J.M.G. Van der Hulst vrijdag, april 24, 2020 - 20:59

Ook ik heb plexiglas tussen mij en client, werkt prima.

V.C.A.M. Van den Berk-de Groene zondag, april 26, 2020 - 10:42

Ook ik heb plexiglas tussen mij en de cliënt hangen. Het werkt prima en ook de cliënt vindt het fijn . Ik die de cliënt dan geen mondkapje om, ook gezien de tekorten

C. Lambregte-de Boer Sap zondag, april 26, 2020 - 11:49

Zou je mij een foto kunnen sturen van het hangende spatscherm, zodat ik een idee heb hoe je dat doet.
Ik vraag me nl een beetje af hoe laag je hem hebt hangend, aangezien wij soort van “onder” onze klant zitten. Als de klant dan hoest of iets dergelijks dan krijg je alsnog de volle laag
Gr Corina

I.M. Bressers-Rutten vrijdag, april 24, 2020 - 23:17

Plexiglas Aan een kledingrek met wieltjes gemonteerd, de cliënt is veilig en ik ook. Rol het makkelijk over de benen.
Maar waar kan ik toch aan mondkapjes komen tegen een normale prijs!! Zelfs pedicure groothandels hanteren woekerprijzen, het moest verboden zijn!!!

S. Versteeg zaterdag, april 25, 2020 - 01:40

Woeker prijzen komt omdat als ze een plekje in vrachtruim kunnen bemachtigen de hoofdprijs wordt gevraagd en de fabrikanten zien ook €€€€£.

N.C.S. Muijen-van Leeuwen zaterdag, april 25, 2020 - 00:13

Veel reactie hier snap ik niet. Hoe kun je zeggen dat er niet veel verandert? Houdt iedereen rekening met de 1,5 meter? Heb je weleens de rolmaat erbij gepakt? Enig idee hoe groot die afstand is? Ik heb het vanmiddag met mijn dochter eens uitgeprobeerd. Zelfs helemaal onderuitgezakt op de eetkamerstoel (waar de meeste van mijn klanten op zitten omdat ik enkel ambulant werk) komen we nog niet aan die afstand (en mijn dochter is 1.70m). De kleinere klanten kan ik dus op deze manier zowiezo niet behandelen. En als we het dan hebben over de langere klanten, dan zouden die op bed of op de bank liggend behandeld moeten worden. Wat zal dat doen voor mijn werkhouding en mijn rug, schouders en nek?
Waarom wordt er vanuit provoet eigenlijk niet duidelijk naar RIVM gecommuniceerd dat die 1,5m in veel gevallen niet haalbaar is. Of vinden we het de bedoeling om mooie punten op papier te zetten om vervolgens ons er in de praktijk niet aan te kunnen houden? Vind ik persoonlijk niet zo'n fijne gedachte.

M.H. Van Hartskamp zaterdag, april 25, 2020 - 09:03

Ja, snap die reacties ook niet, dat er niet veel verandert.
Want voordat wij aan het werk kunnen, moeten we heel veel spullen aanschaffen om volgens het protocol te werken. Wat ik natuurlijk snap in deze situatie. We moeten veilig werken. Heb even verschillende sites bekeken en zie dat sommige spullen uitverkocht zijn of ergens anders er een heel behoorlijke prijs voor betaald moet worden. Tel deze kosten allemaal maar is op. Door 2 maanden stilstand werk geen inkomsten. En straks meer behandeltijd per cliënt omdat de pedicureafspraak paar keer uitgesteld is, voor dezelfde prijs. Want je kunt de prijs niet in één keer zo verhogen i.v.m. extra behandeltijd en extra aanpassingen i.v.m. coronavirus. Dus ik snap die reacties ook niet. En denk er ook anders over.

M.H. Van Hartskamp zaterdag, april 25, 2020 - 09:15

Had hierop gereageerd, reactie is geplaatst stond er, maar zie hier niks.

M. Haverkort-Meerloo zaterdag, april 25, 2020 - 00:56

Klopt, ik kon mijn reactie niet meer wijzigen. Maar vind het toch gek om af te rekenen met een mondkapje op. Dan kun je helemaal genoeg afstand houden en je bent een stuk beter te verstaan.

S. Versteeg zaterdag, april 25, 2020 - 01:36

Ik ben van menig dat heelveel pedicure pratijken moeten sluiten ivm sterilseren . Volstaat uikoken ook. Ipv autoclaaf. Er wordt geen rekening gehouden dat praktijken niet zoveel ruimte heeft om de stoel in het midden te zetten. Die al meer dan 20jr volgens de oude normen voldoet en goedgekeurd zijn. Aparte reinigingsruimte die smetteloos is. En dat we geen clienten meer overhouden ivm de absurde prijsverhoging aan consument en dv. De zorgverzekeraar gaat echt niets meer uitbetalen .

H.W.C. Van Bree - van Geest zaterdag, april 25, 2020 - 08:39

Er staat ook iets over organen , werken we ook niet mee toch .

C.H. Gijsbertsen zaterdag, april 25, 2020 - 09:29

Bedankt voor je reactie. Kan ik hieruit concluderen dat de autoclaaf in de nieuwe code ook verplicht wordt bij 'bloed verontreinigd' instrumentarium? Graag krijg ik hier duidelijkheid over aangezien ik evt kan overwegen een investering te doen als dit een blijvende maatregel is of de evt opening per 20 mei uit te stellen als het een tijdelijke maatregel is. Ik kan als herstartend pedicure deze investering niet voor een tijdelijke oplossing dragen.
Het moet mij van het hart dat ik in deze de communicatie niet op alle fronten verhelderend vindt en dat verwacht ik wel van een brancheorganisatie.

A. Akkermans-van de Steeg zaterdag, april 25, 2020 - 09:31

Ook ik heb het nieuwe proctocol met verbazing gelezen. Waarom zijn de adviezen anders dan de richtlijn van het rivm voor zorgprofessional buiten het ziekenhuis. Als je kijkt voor medewerkers in de thuiszorg zijn er andere adviezen voor gebruik van PBM en handhygiëne dan het protocol van Provoet. Handreiniging en handdesinfectie mogen daar niet na elkaar. Aankleden met PBM gebeurt binnen, cliënt krijgt geen handschoenen en masker.
Waarom is er niet gekozen voor een scherm tussen behandelaar en cliënt? Het rolrekje met plexiglas of folie werkt beter. Veel pedicures hebben de ruimte niet om de stoel plat te leggen. Ook veel cliënten hebben hierdoor last van duizeligheid.
Waarom kiezen jullie voor handschoenen en masker terwijl wij al bijna geen maskers kunnen krijgen. Laat staan als in het ov straks maskers ook verplicht worden. Ook het hebben van 6 maten handschoenen voor cliënten is van de zotte. Ook die zijn zeer schaars.... Wat ook nog eens een forse kostenverhoging geeft. Handschoenen normaal 12.99 nu 17,99 gebruik nu 5 per cliënt. maskers normaal 5,37 nu 39,00 twee per cliënt. schorten 8,20 nu 15,00 drie per cliënt. Als we ook dan al deze pbm extra moeten gebruiken hebben we geen PBM genoeg en verdienen we niks meer.
Ik snap ook niet waarom er nu een nieuw protocol gebruikt wordt die niemand nog kent. Ik zou dit voorlopig maar in de ijskast zetten. We hebben onze handen nu al vol en onze kas is ook leeg. Een sterilisator is voor mij niet te betalen...

M.G.H. Jelsma-van Rixtel zaterdag, april 25, 2020 - 09:49

Ik vind dat de pedicure plus weer ondergewaardeerd wordt. Wij kennen allemaal de voeten van onze cliënten het best en als alleen Medisch pedicures eraan mogen werken worden zij weer overbelast en dat kan ons ook cliënten gaan kosten die bij hun blijven, in deze toch al moeilijke tijd. Waarom wordt ons werk als NIET medisch pedicure niet serieus genomen? Grrrrr

L.D. Wijkhuys zaterdag, april 25, 2020 - 09:51

Bedankt provoet, goed overzichtelijk. Het protocol is niet veel anders dan ik altijd al gewend ben om te werken. Dus dat gaat goedkomen. Wat zullen m'n klanten blij zijn als ik ze weer mag helpen! ?

M.H. Van Hartskamp zaterdag, april 25, 2020 - 09:59

Had gereageerd op een bericht van iemand hiervan, nu is het bericht van haar en de reactie van mij verdwenen. Hoe kan dit?

R. Miedema-de Koe zaterdag, april 25, 2020 - 10:01

Duidelijk. Ik mis alleen het 15 minuten ventileren van de praktijk tussen de behandelingen in. Zoals dit nu wel geadviseerd wordt te doen. Is dit niet meer noodzakelijk?

A. Akkermans-van de Steeg zaterdag, april 25, 2020 - 10:31

Ook ik heb met verbazing het nieuwe protocol gelezen. Als je het protocol vergelijkt net het protocol van het RIVM voor professionals buiten het ziekenhuis en dan met name de thuiszorg dan lees ik toch grote verschillen. https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg De thuiszorg medewerker kleedt zich aan bij binnenkomst en niet buiten. Ook worden er geen PBM’s gebruikt voor cliënten. Bij handhygiëne wordt geadviseerd om bij vuile handen te wassen met zeep en bij schone handen handalcohol te gebruiken maar niet allebei. Als de cliënt binnen is, dan moet de stoel in ligstand. Dit is in mijn praktijk niet mogelijk. Tevens geeft dit bij ouderen heel veel problemen, duizeligheid, rugklachten enz. Waarom wordt er niet gekozen voor een spatscherm op een rolrekje of aan het plafond?Het gebruik van 4 sets handschoenen en 3 schorten geeft veel problemen. Op het praktische vlak zijn de handschoenen, maskers, schorten en alcohol zeer slecht verkrijgbaar. Tevens zijn de prijzen ernorm gestegen. Handschoenen 200 st normaal 12.99 nu 17.95. Maskers 50 st 11R 5.37 nu 39.-. Schorten 100 st normaal 8.20 nu 15.-. Alcohol 5 liter normaal 12.95 nu 28.95. Als wij dan ook nog voor cliënten 6 maten handschoenen moeten kopen en mondmaskers dan creëer je zelf tekort.. Als er in het OV dan ook maskerplicht ingevoerd gaat worden is er niks meer te krijgen… Wat te denken van de kosten? In het protocol wordt een nieuwe richtlijn genoemd die nog niet is ingevoerd. Lijkt mij dat deze richtlijn die een sterilisator verplicht maakt, maar even in de ijskast moet. We hebben onze handen vol aan alle coronabehandelingen en de kas is voorlopig leeg!!!

J. Schilperoort zaterdag, april 25, 2020 - 10:55

En dan mogen we hopen als we een tariefsverhoging invoeren hoe het met ons klantenbestand gaat. En hoe zit het met de vergoeding van de podotherapeut, gaat deze ook omhoog dan!!!

merijn.meivoge… zaterdag, april 25, 2020 - 10:58

Deze conclusie is niet juist, er staat heel duidelijk het woord 'OF' bij vernoemd in de protocollen. Wij laten vast steken vallen in de communicatie in deze hectische tijd, dat beseffen we als geen ander, we doen ons best in ieder geval. Een goed weekend / fijne Koningsdag.

A.E.M. Groenendaal-de Bruijn zaterdag, april 25, 2020 - 11:09

Helder en duidelijk . Er verandert niet heel veel. Dank jullie wel Provoet ??

S.J.P. Leers-Schiffers zaterdag, april 25, 2020 - 11:11

Dit is voor mij allemaal duidelijk, maar hoe pak ik het aan bij echtparen die beide behandeld worden, mensen met een (geestelijke) beperking die onder begleiding komen of mensen met een allochtone achtergrond die een "tolk"meenemen. Mogen die wel,met mondkapje, in de praktijkruimte aanwezig zijn?

P.W.A. Van Elsdingen zaterdag, april 25, 2020 - 11:21

Helaas staat er bij punt 4) In die situatie (in geval van een wondje) dienen instrumenten na reiniging gesteriliseerd worden. Betekent dus dat een autoclaaf wel degelijk noodzakelijk is aangezien een wondje maken iedereen wel eens overkomt. Dure grap voor een kleine praktijk als de mijne.

J.H. Postema zaterdag, april 25, 2020 - 11:32

Heel duidelijk nu nog wachten over het spatscherm en ik vraag me nog af of wij ook onderarm hoesjes moeten dragen ? Voor de rest bij mij alles Corona proof en duidelijk en kan niet wachten dat we weer mogen beginnen

S.A. Beuving-Harmsma zaterdag, april 25, 2020 - 11:39

Zeer duidelijk allemaal. Autoclaaf gebruik ik al een aantal jaren. Verder weinig aanpassingen.

A. Akkermans-van de Steeg zaterdag, april 25, 2020 - 11:40

Mijn reactie komt door.

M.A.W. Bevers zaterdag, april 25, 2020 - 12:18

Prima.
Alleen de Mondkapjes?
Ze zijn door het RIVM niet verplicht, waarom dan iedere klant een mondkapje geven.
Ze zijn belachelijk duur, normaal €4 exl. Btw nu €48 exl. Dit is 12 keer duurder en dat op 2mnd tijd.
Ze zijn niet voorradig, en als ze dat wel zijn krijg je maar een doos met 50 stuks.
Op is op en dan moet ik maar zien hoe ik mij normaal kan beschermen zo als een pedicure dat doet.
Als een klant het prettig vindt om een mondkapje te dragen, mag dat van mij maar zorg er dan wel zelf voor.

N.C.S. Muijen-van Leeuwen zaterdag, april 25, 2020 - 12:30

Bij punt 4 staat toch echt dat er in de nieuwe code staat dat wanneer er een bijvoorbeeld een wondje gemaakt wordt, de instrumenten moeten worden gesteriliseerd.

C.H. Gijsbertsen zaterdag, april 25, 2020 - 13:43

Mijn opmerking is wellicht niet duidelijk geweest en dat jullie je best doen dat zie ik ook. Bedankt daarvoor. Toch blijft mijn opmerking staan:
bij 3 staat inderdaad 'OF' terwijl bij 4 alleen wordt gesproken over na reiniging steriliseren. Dat is mijns inziens verwarrend. Desinfecteren en steriliseren zijn 2 verschillende technieken. Desinfecteren is chemisch en steriliseren is dmv verhitting (in een autoclaaf).
Dus als er bij 4. toegevoegd wordt dat het desinfecteren is met ultrasoon met toegelaten middel (CE-markering; klasse IIB) dan klopt het volgens mij. Dat scheelt een groot deel van de beroepsgroep veel hoofdbrekens over het aanschaffen van een autoclaaf.
Fijn weekend en mooie Koningsdag.

M.A. Kuijl-Kok zondag, april 26, 2020 - 15:41

Bij punt drie staat heel duidelijk het woordje of, dit is duidelijk. Maar waarom staat er dan bij punt vier dat semi kritisch instrumentarium (bijv. na het maken van een wondje) gesteriliseerd dient te worden?

N.C.S. Muijen-van Leeuwen zaterdag, april 25, 2020 - 12:35

Dat staat inderdaad bij punt 3. Maar bij punt 4 staat kortgezegd dat er na het maken van wondjes gesteriliseerd dient te worden.

R. Van Rooijen zaterdag, april 25, 2020 - 12:39

Ik vind sommige punten toch nog onduidelijk en mis ook de onderbouwing waarom. Zo staat er 15 min. luchten, maar ik heb een afzuigsysteem met behoorlijk volume. Enerzijds denk ik dan 15 min. luchten hoeft dan niet? En aan de andere kant denk ik blijven die aerosolen dan niet juist langer in de lucht?
Ipv autoclaaf denk ik dat we de instrumenten ook kunnen koken of stomen in een pan op het vuur? Oplossing voor anderen??

R.H.C. Ots zaterdag, april 25, 2020 - 12:41

Dan mag mijn administratief medewerker ook niet meer bij mij werken? We hebben geen aperte ruimte.

R. Van Rooijen zaterdag, april 25, 2020 - 12:42

U werkt nu dus, wat is uw ervaring als de klant een masker op moet, laten ze die op of krijgen ze het benauwd en zetten ze het af?

A. Van der Mark dinsdag, april 28, 2020 - 16:36

Ik begrijp dus dat u werkt in uw praktijk. Mag ik vragen waarvoor u niet uw praktijk gesloten hebt volgens de richtlijnen van het RIVM? Het stuit mij vreselijk tegen de borst als ik lees dat mensen met een stuk plastic toch aan het werk gaan terwijl er nog een verbod ligt vanuit de RIVM en ook ProVoet is daar nog steeds helder in. De protocollen gelden voor na 20 mei!

E.M.W. Haaksman zaterdag, april 25, 2020 - 12:49

Welk reinigingsmiddel is volgens de nieuwe richtlijnen voor het reinigen en desinfecteren van instrumenten? Het zou staan in de recent geschreven bedrijfshandboek voor pedicure en medisch pedicure, maar de nieuwe "code" is nog niet uitgegeven.

G. Telgen-Knol zaterdag, april 25, 2020 - 12:52

Instrumenten 20 minuten in een snelkookpan heeft hetzelfde effect als een autoclaaf, is allicht goedkoper

A.I. Ungureanu zaterdag, april 25, 2020 - 12:56

Heldere communicatie! Dank daarvoor!
Goed lezend begrijp ik:
dat als je de klant de handen laat wassen dit het geven van handschoenen overbodig maakt! Virologen zeggen ook telkens dat het wassen van handen beter is als handschoenen!
Ik hoop dat de eis van een mondkapje voor iedere klant vervangen gaat worden door een plexiglas afscherming want mondkapjes zijn niet alleen schaars maar ook onbetaalbaar! Ik heb de vraag gesteld (per mail) of ProVoet net als bij de fysiotherapeuten gaat regelen dat wij als medisch (of plus/plus) pedicures ook in de landelijke verdeling van beschermingsmaterialen (GG&GD) opgenomen gaan worden. Hoop dat hieraan gewerkt wordt? Er worden nu woekerprijzen gevraagd van 10 x tot 100X de normale pre-corona prijzen!

A.I. Ungureanu zaterdag, april 25, 2020 - 13:01

Heldere communicatie! Dank daarvoor!
Goed lezend begrijp ik:
dat als je de klant de handen laat wassen dit het geven van handschoenen overbodig maakt! Virologen zeggen ook telkens dat het wassen van handen beter is als handschoenen!
Ik hoop dat de eis van een mondkapje voor iedere klant vervangen gaat worden door een plexiglas afscherming want mondkapjes zijn niet alleen schaars maar ook onbetaalbaar! Ik heb de vraag gesteld (per mail) of ProVoet net als bij de fysiotherapeuten gaat regelen dat wij als medisch (of plus/plus) pedicures ook in de landelijke verdeling van beschermingsmaterialen (GG&GD) opgenomen gaan worden. Hoop dat hieraan gewerkt wordt? Er worden nu woekerprijzen gevraagd van 10 x tot 100X de normale pre-corona prijzen!

H. Barning - de Wit zaterdag, april 25, 2020 - 14:06

Iemand een goed idee waar er een bescherm-scherm cq spat/kuchscherm verkrijgbaar is en hoe deze wordt bevestigd tussen behandelaar en client? Alle crea ideën welkom, stay safe!

E.J. Koskamp vrijdag, oktober 2, 2020 - 22:52

Afgelopen zomer heb ik een hygiënescherm aangeschaft via Virupa in Aalten. Heeft wieltjes en werkt prima. Foto van het scherm op mijn fb pagina Pedicurepraktijk IJzerlo.

S.A. Beuving-Harmsma zaterdag, april 25, 2020 - 14:39

Als er nu richtlijnen boven stond was het makkelijker nu staat er protocollen en daar MOET je je aan houden.

Samen met een collega aan het brainstormen over de afstand. Er zijn veel mensen waarbij je de stoel niet kan kantelen of niet zo lang zijn.
Hoe pakken jullie dan die 1,5 meter aan? en ook hoe doe je dit ambulant?
Zou een gezichtsbescherming dan voldoen.
(Kappers staan straks dichterbij)

Pedicure motor doorspoelen met 70% alcohol mag niet volgens de beschrijving van de motor , deze gaat dan stuk. De vloeistof die in mijn motor gaat zit ook alcohol in. Is dit dan voldoende??

M.A.W. Bevers zaterdag, april 25, 2020 - 14:56

De mondkapjes, daar zijn inderdaad niet genoeg van, laat staan de bespottelijke prijzen wat ze er nu voor vragen.
En het is niet verplicht om ze te dragen (RIVM)
Als de klant dat wil, prima maar dan moet de klant er zelf voor zorgen.

J.J.M. Scheepens zaterdag, april 25, 2020 - 15:20

Eens! Gezien alle extra investeringen die nu gedaan moeten worden in verband met de coronamaatregelen, alsook dat er meer tijd nodig is tussen de behandelingen door om te ventileren, dat je een mondkapje maar maximaal 3 uur achtereen mag dragen ... Dit laatste is overigens ook voor je eigen veiligheid en voor het behoud van het zuurstofgehalte in je eigen bloed! Deze uitleg mis ik in de informatie, maar dit is wetenschappelijk bewezen. Zoals ik het protocol lees, is een autoclaaf niet verplicht, maar het lijkt me wel verstandig. Je probeert altijd om een wondje te voorkomen, maar soms ontkom je er niet aan. In dat geval is dus een autoclaaf wel het enige middel om zo veilig mogelijk te sterilliseren. In dat kader is het dus eigenlijk wel een must om zo'n apparaat aan te schaffen voor wie het nog niet heeft. En nog niet alle PBM's zijn leverbaar, dus de inkomingsderving is toch al daar. Anderzijds heeft de klant een aantal maanden geen geld uit hoeven geven aan zijn of haar pedicure, en ik denk dat als je uitlegt dat ook inkoopsprijzen duurder zijn geworden, dat veel mensen het wel zullen begrijpen. Dat ze het leuk vinden dat is een ander verhaal, vast niet, maar wij als pedicures vinden het ook niet leuk. En sommige producten zijn gewoon met 100 of 150% gestegen qua inkoopsprijs. Daar kun je dan als pedicure toch niet meer tegenaan werken en je tarief niet verhogen? Dan kun je net zo goed je praktijk sluiten. Ik zou het alleen maar onprofessioneel vinden als we niet gezamenlijk met de tarieven omhoog gaan. Een bedrag van minimaal 10 Euro per behandeling vind ik normaal. Tegen de tijd dat er misschien een vaccin is uitgevonden, kun je altijd nog beslissen om prijzen te verlagen, maar laten we ook niet vergeten dat de verplichte AOV voor ondernemers eraan zit te komen van ca. 150 tot 200 Euro per maand. Derhalve zou ik dat dan nu al incalculeren en met de tarieven omhoog gaan en ik hoop dat ProVoet dit ook zal onderschrijven. Verplichten kan ProVoet niet in deze, maar sturing geven kan wel lijkt me. Als ik de reacties hieronder lees, dan denk ik dat dat nodig is. Daarnaast, we hebben wel een vak waar vanuit de maatschappij altijd behoefte zal blijven bestaan, maar we lopen zelf ook extra risico. Het geld moet ergens vandaan komen en ja, dus bij de klant!

E.A.T. Bruinenberg zondag, mei 10, 2020 - 20:35

Ik wil hier even op reageren
Dat je prijs wat wil verhogen is logisch mondkapjes kosten nu 58,00 50 stuks incl btw is 1,20 per stuk .
1000 handschoenen kosten nu 150 euro incl btw
Schorten 1000 stuks 150,00 incl btw
Alcohol 5 ltr is iets verhoogd maar nog genoeg voorradig
Ik denk als je per client rond de 5,00 verhoogt en dit kan uitleggen is dat vast geen probleem... maar 10 tot 15 euro gaat mij echt tever.
Als je straks pensioen geld moet betalen voor opbouw pensioen dan kun je niet verrekenen naar je klant. Dat is jouw toekomst en jouw opbouw, dat moeten alle werknemers.
Ik ben erg benieuwd hoeveel klanten je over gaat houden als je 5,00-15,00 per behandeling gaat bijvragen.
Ik ben bang dat ze gaan informeren bij je collega's wat het daar nou kost.
Weet je hoe ik het gaat doen... ik verplicht mijn klanten niet dat ze nu veel meer moeten gaan betalen.
Ik zet een pot neer met daarbij een brief met uitleg dure inkoop bescherming materialen en vraag of ze een eigen bijdrage willen doneren of pinnen voor aankoop beschermings materiaal.
Ik denk dat je klant dan meer trots op je zal zijn dan dat je de behandeling met 30 tot 40% te verhoogt

O. Heijkoop-Vogelzang vrijdag, mei 15, 2020 - 18:34

Ik heb de prijs met €5,00 vergoogd en op één iemand na had iedereen daar alle begrip voor aangezien ik heel veel ouderen heb wil ik niet meer vragen zolang ik daarmee uitkom. Groet Olga

A.M. Ripken-Ophuijzen zaterdag, april 25, 2020 - 15:21

Bij afronden behandeling:
het komt bij mij vreemd over dat na de behandeling eerst de handschoenen en schort verwijderd moeten worden om vervolgens pas (met de handen) de pedaalemmerzak en de dental towel te verwijderen.

R. Van Rooijen zaterdag, april 25, 2020 - 17:14

Ik mis de onderbouwing van de maatregelen, dan zouden we in sommige gevallen zelf een keuze kunnen maken? Zou met een scherm tussen klant en pedicure onze 'normale' mondmaskers volstaan? Behalve de schaarste en dure maskers zal een klant een masker denkelijk benauwd vinden (ze zijn het niet gewend). En ik vind het ook niet duidelijk, ik begrijp uit de info dat de instrumenten gesteriliseerd moeten worden en als het dan toch een keuze is, blijft er dan extra risico dat het virus dat uit het bloed op je instrument gekomen is toch een ander kan besmetten? Want is dat bloed nou ook besmettelijk of verspreid het zich alleen via hoesten/praten/kuchen? Zouden er misschien wat meer reacties vanuit Provoet kunnen komen op de opmerkingen en vragen? Of volgt er aanvullende info komende week?

D.J.P. Cillekens zaterdag, april 25, 2020 - 18:43

Het stukje voor de behandeling plaats de behandelstoel in kantel- of ligstand om de 1.5 meter afstand te kunnen bewaren staat er haaks op de richtlijnen van het RIVM die adviseren namelijk of 1.5 meter afstand of persoonlijke beschermingsmiddelen op orde hebben en juist dragen. ik heb vandaag gemeten en als ik een persoon heb die ik niet helemaal plat kan gaan liggen wat voor sommige ook beangstigend kan zijn omdat ze niet zien wat er gebeurd aan hun voeten kom ik dus niet aan de voeten wil ik die 1.5 meter hanteren. ik vind dit vrij verwarrend de rest super fijn en duidelijk opgesteld.

K. Van den Brom-de Jong zaterdag, april 25, 2020 - 19:31

De regels die de provoet in deze protocollen heeft staan kan ik me niet in vinden. Waarom zoveel moeite met beschermingsmiddelen aan doen bij de klant en een stoel plat zetten terwijl de mondhygiënist en de tandarts gewoon boven de mond van de klant hangen. Vindt het hier toch echt wel te ver gaan. Een scherm lijkt mij dan een betere optie. Daarnaast is er een zwaar te kort aan hulpmiddelen.
Het steriliseren bij semi-kritisch instrumentarium wat moet gaan gebeuren volgens het nieuwe Bedrijfshandboek (punt 4 en niet 3) is ook een dingetje. Een autoclaaf is toch echt niet betaalbaar voor de meeste pedicures. en al helemaal nu niet.

L. Bosman zondag, april 26, 2020 - 04:18

Oké het is een duidelijk protocol. Echter vind ik dat er nog wel wat kanttekeningen zijn. Ik snap dat wij allemaal moeten nadenken over een 1.5 meter maatschappij, maar daar moeten wij wel ons gezond verstand bij gebruiken en realistisch bij blijven.
Wat gaan wij onze klanten aandoen, letterlijk en figuurlijk.
Zij moeten hun handen wassen en daarna handschoenen aan doen. Dit lijkt mij overbodig. Handschoenen geven in deze schijnveiligheid. Het virus gaat niet door de huid. En dat zou dus betekenen dat je als praktijk alle maten handschoenen moet hebben.... onnodige maatregel.
Mondkapje opzetten. Zou kunnen, alleen in deze tijd van te korte lijkt het mij niet handig. En wij hebben al een kapje op dus het besmettingsgevaar heb je al gehalveerd.
En dan de rugleuning laten zaken. Is natuurlijk ook zo'n maatregel. Wat als dit niet kan? Behandel je dan niet? Wij hebben al onze beschermmiddelen aan/voor, dus laten wij ons gezonde verstand gebruiken. Protocollen zijn goed, maar wel haalbare en realistische.
Ik denk dat in het protocol moet aanhalen wat wij allemaal al doen en ons er weer op attenderen wat hygiënisch werken is. Dus werk hygiënisch, gebruik gezond verstand en hou op met schijnveiligheid. Want daar wordt niemand beter van.

M. van Eijk zondag, april 26, 2020 - 09:04

Goed idee. Hoor er graag meer van

W. Steeman-Wagenaar dinsdag, april 28, 2020 - 15:47

Dat is een prima optie! Wie weet zijn er zelfs collega pedicures met grotere praktijken waar men gebruik van kan maken.

M. Wobbes zondag, april 26, 2020 - 09:58

Bij https://www.perlaplast-kunststofshop.nl in s heerenberg. Er zitten al gaatjes in en als je een handige man hebt kan die hem voor je aan het plafond bevestigen. Ik heb een meter bij een meter en 3mm plaat. Omdat een lange levertijd is heeft mijn man hem gehaald. Je kunt nog kijken bij gamma etc. maar bij ons was alles uit verkocht.

A.I. Ungureanu zondag, april 26, 2020 - 13:08

ik zal je met plezier een foto sturen. mijn email is adrianaungureanu@hotmail.com

R.M. van der Steen zondag, april 26, 2020 - 21:33

Ik heb een scherm gemaakt van folie waar ze ramen van maken voor in bungalowtenten. Het voordeel is dat dit vouwt als je de stoel omhoog doet en het is heel veel lichter. Op een gewone huishoudnaaimachine kan er een tunnel of lussen aan naaien om het op te hangen aan een stang.

H. Chlod maandag, april 27, 2020 - 15:57

ik heb staande, verrijdbare, plexiglas beschermwanden besteld voor 2 behandelstoelen. Bij Solits, voor € 95.00 per stuk excl.BTW

H.J. Claassen dinsdag, april 28, 2020 - 00:49

Als ik het protocol lees voor het ambulant pedicuren vraag ik mijzelf af of de mensen die deze hebben opgesteld enig idee hebben hoe het er echt aan toe gaat en hoeveel je al moet meenemen om veilig te kunnen werken.
Ik werk uitsluitend ambulant en ik kan uit ervaring zeggen dat er "zelfs in verzorgingshuizen en woongemeenschappen" heel vaak geen aparte ruimte is om te kunnen behandelen laat staan dat je de mogelijkheid hebt om je handen te wassen zonder daarvoor naar het toilet te moeten. Wat ik hiermee wil zeggen is dat er te vaak wordt uitgegaan van de ideale situatie die er in veel gevallen gewoon niet is. 1,5 meter afstand bewaren door de cliënt te laten liggen is ook al zo'n onzinnig iets. Ik neem echt geen zware pedicurestoel mee en als je het geluk hebt dat je een aparte ruimte kunt gebruiken staat daar ook geen bed waar je cliënt op kan liggen. Ik houdt mij aan het bestaande protocol dat al meer dan voldoende is en laat verder alle extra (minimaal 3 paar handschoenen, 2 mondkapjes meerdere dental towels en twee keer handenwassen en desinfecteren per cliënt) achterwege. Dit gaat ten koste van je huid en je omzet.

M. De Roode donderdag, mei 14, 2020 - 16:06

Hier ben ik het helemaal mee eens. Ik denk er over om alleen een setje spullen per klant mee te nemen zodat ik alleen mijn instrumenten mee terug hoef te nemen. Ook mijn koffer laat ik denk ik thuis net als mijn beensteun en lamp. zoals het protocol nu beschrijft is niet realiseerbaar in de praktijk. ben benieuwd naar ambulant werkende pedicures die al gestart zijn en wat hun ervaringen zijn, Als je al volledig uitgedost bij iemand aan moet bellen zullen de buren ook schrikken..

J. Van Rootselaar-van Drumpt dinsdag, april 28, 2020 - 10:37

In het protocol staat de vraag :
• is de cliënt in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?
Deze vraag is niet compleet.
Want iemand kan 2 weken gelden of langer geleden in contact zijn geweest of juist vorige week. En daar zit wel degelijk verschil.
Graag zie ik een duidelijker toevoeging bij de eerder gestelde vraag.

D.K. Roberts-Burkett dinsdag, april 28, 2020 - 11:00

Ik heb twee types vloeistof die worden gebruikt in het ziekenhuis. Die doden bacterie, schimmels en virussen. Autoclaaf is dus niet nodig.

C.E. Stil dinsdag, april 28, 2020 - 12:54

ultrasoon is echt iets anders dan een autoclaaf, helaas ook in aanschafprijs

M. Geerking dinsdag, april 28, 2020 - 12:53

Waar halen we in vredesnaam een IIR FFP3 masker vandaan terwijl deze wereldwijd nergens meer te krijgen is? En dan nog wel voor Pedicure EN klant.

A. Kroos dinsdag, april 28, 2020 - 14:46

Beste Provoet,
Bedankt voor de duidelijkheid die jullie vandaag 28 april hebben gegeven over het desinfecteren en steriliseren.
Dit neemt veel onrust en onduidelijkheid weg.
Fijn dat we ook in deze tijd kunnen leren van onze communicatie en wat we er van kunnen verwachten als reacties.
ook wij als leden leren hiervan

S. Versteeg dinsdag, april 28, 2020 - 15:18

Dank je wel . Dat jullie die regel hebben weggehaald. De doorstart komt weer in zicht . Nog niet alle zorgen zijn weg . Hopelijk krijg ontvang daar nog info over, Nogmaals bedankt.

B. Kloosterhuis dinsdag, april 28, 2020 - 17:57

Dank jullie voor deze heldere hanteerbare uitleg/protocol.
Hier kunnen we weer veilig mee aan de slag

C.E.C. de Ruiter dinsdag, april 28, 2020 - 18:01

Steriliseren kun je thuis ook met een snelkookpan, in mijn opleiding verwees een van mijn opleiders hiernaar. Je kunt diverse artikelen vinden op internet hierover.
Bijv. op https://www.microbiologie.info/Autoclaaf%20en%20droogsterilisator.html

C.E.C. de Ruiter dinsdag, april 28, 2020 - 18:05

Je kunt ook steriliseren in een snelkookpan. Op internet staan diverse artikelen hierover. In mijn opleiding verwees een van mijn opleiders hiernaar.
Zie bijv op microbiologie.info (autoclaaf en droogsterilisator)

M. Vlootman dinsdag, april 28, 2020 - 18:07

Dat zou ik ook graag zo willen doen. ( Na de ultrasoon). Hoelang zou het dan moeten koken? En is het daarna nog nodig de materialen in de alcohol 80% te doen? Beste mensen van ProVoet: willen jullie hier alsjeblieft een antwoord op geven?

J. Van Rootselaar-van Drumpt dinsdag, april 28, 2020 - 22:47

In het begin van het protocol staat :
• is de cliënt in contact geweest met iemand die COVID-19 heeft?
Naar mijn idee is de vraag op deze manier net compleet.
Mogelijk is de cliënt twee weken of langer in contact geweest of deze week?
Dan zou is ook een tijdslimiet bij moeten staan.

D.W. Bos woensdag, april 29, 2020 - 12:45

Heeft iemand een tip waar ik nog mondkapjes kan bestellen zonder woekerprijzen?

M. Venema woensdag, april 29, 2020 - 14:29

helemaal mee eens, regels zijn toch voor iedereen het zelfde?
zou graag een reactie van provoet hierop willen
ook zou ik graag van provoet willen horen waarom wij nog steeds niet in aanmerking komen voor de 4000,- euro regeling, vindt dat de organisatie wel een klein beetje meer voor ons als leden mag opkomen, merk er namelijk weinig van.
zijn wel goed in regeltjes bedenken.

J.M.G. Van der Hulst donderdag, mei 7, 2020 - 08:03

In al die tijd heb ik 3, medisch geïndiceerde klienten, op verzoek van huisarts achter mijn plexischerm, met beide mondkapje en handschoenen en ook ik nog bril, kunnen behandelen.
Daarna en daarvoor alle geldende regels nageleefd.
Geheel volgens de RIVM..

M. Wobbes maandag, mei 11, 2020 - 14:30

Ook ik heb gewerkt met scherm tussen mij en klant. De medisch noodzakelijke zorg. Doorverwijzing huisarts of podo.

G.J. Abbink-Clermons donderdag, april 30, 2020 - 12:10

Ik heb een vraag wat betreft de schorten : zijn dat schorten met mouwen of zonder mouwen?

A.M. Ramsteijn-Pont donderdag, april 30, 2020 - 13:06

Wat is het merk en de naam van deze vloeistoffen? Zelf gebruik ik Podisan in de ultrasoon en daarna gaat alles in de 80% alkohol. Podisan is echter niet virusdodend.

L.P.M. Nelis-Lepelaars donderdag, april 30, 2020 - 13:38

helemaal eens !!

G.G.M. Groenendijk donderdag, april 30, 2020 - 14:51

Mag ik ook een foto ontvangen? gabi.groenendijk@hotmail.com Alvast bedankt!

E.C.M.J.F. Brans - van der Looij woensdag, mei 6, 2020 - 20:34

mag ik ook een foto ontvangen a.u.b. elly-pedicure@home.nl

A.M. Eliëns donderdag, april 30, 2020 - 15:44

Ik wil toch even reageren op de protocollen. Ik heb vanmorgen naar de "RIVM briefing aan de 2e kamer"gekeken. De protocollen gaan veel verder dan wat het RIVM adviseert. In de zorg hoeven alleen mensen die zorgcontact hebben met cliënten en waarbij het vermoeden van corona is of waarbij corona is vastgesteld mondbescherming te dragen. Dit zou niets te maken hebben met tekort aan materiaal. Persoonlijk vind ik dat preventieve maatregelen met direct cliëntencontact toch belangrijk is.
Met wat het RIVM voorschrijft vind ik, dat wat er in het protocol staat, wel erg ver gaan.

C.B.M.L. Kuiper-van den Bergh donderdag, april 30, 2020 - 22:57

Als jij , alsmede de klant een mondkapje draagt en de stoel leuning dusdanig afstelt, zodat er 1.5 m afstand is dan heb je geen plexi nodig. Een virus blijft echt niet hangen achter een scherm...gaar erook over en naast...en wat te denken aan dat ding schoon te maken....?? Nog méé r werk.

A.M. Lem-de Bruin donderdag, april 30, 2020 - 23:04

Beseffen de pedicures die werken wel dat er een boete op staat van 4000 euro en de cliënt 400 euro boete kan krijgen.

A.M. Lem-de Bruin donderdag, april 30, 2020 - 23:05

Beseffen de pedicures die werken wel dat er een boete op staat van 4000 euro en de cliënt 400 euro boete kan krijgen.

B.J. Ter Keurst-Baan vrijdag, mei 1, 2020 - 13:22

Het RIVM en VWS hebben groen licht gegeven om de podotherapeutische zorg stapsgewijs weer op te schalen op basis van een aangepast triage stappenplan. Het is van groot belang dat de uitgestelde podotherapeutische zorg voor reguliere patiënten weer opgestart wordt. Met behulp van het triage stappenplan kunnen podotherapeuten de zorg die zij noodzakelijk achten op een veilige en verantwoorde manier verlenen. Dit stappenplan kwam tot stand in goede samenwerking met Paramedisch Platform Nederland (PPN) en Stichting Keurmerk Fysiotherapie (SKF).

De Mediche zorg die Pedicures verlenen was toch niet wezenlijk verschillend van die van de podotherapeuten volgens het hoger beroep aan het Hof Arnhem ?
Als de pedicures niet open mogen lijkt me dat rechtsongelijkheid ?
Volgens mij tijd om weer op te staan als Provoet om de associatie met nagel
stylistes in de prullenbak te stoppen en het zorg aspect te benadrukken.

A.I. Ungureanu vrijdag, mei 1, 2020 - 17:59

zal je per email mijn oplossing sturen. Bij Solits is ook verrijdbare oplossing te koop voor € 99,-!

G.A.J. Schmitz vrijdag, mei 1, 2020 - 20:37

Mee eens! Zeker als de financiële crisis zich over een paar maanden erin gaat hakken.

J. Lauwers zaterdag, oktober 3, 2020 - 07:37

Ja en als je failliet gaat kunnen ze ook niet meer komen. We zullen toch een buffer moeten opbouwen voor situaties die nu zich voordoen . De overheid kan niet eeuwig sponseren .

S.H.T. Derks-Wetjens vrijdag, mei 1, 2020 - 21:19

Helemaal mee eens!
Na de behandeling stapt de klant can de stoel en dan??
Bril mondkapje en je verstand gebruiken. Geen zieke kklant en toelaten in je praktijk lijkt mij toch voldoende?

M. Vlootman vrijdag, mei 1, 2020 - 22:01

Maar wat is een goede, haalbare optie i p v de autoclaaf? Of misschien in bijvoorbeeld een gezondheidscentrum een gezamenlijke autoclaaf gebruiken? Hogedrukpan? Ik ben er nog niet zeker van. Lees wat af/ zoek veel op op internet. Ik hoop dat er duidelijk in de protocollen komt te staan welke goede manieren van steriliseren gebruikt kunnen worden. We willen toch ook dat we door de verzekering goed gedekt zijn!

A. Bogers zondag, mei 3, 2020 - 21:04

En moet Ik mijn motor uit de koffer halen aangezien Ik mijn koffer niet open mag laten staan.

I.C. Derogee-Welter dinsdag, mei 5, 2020 - 12:36

Als je geen sterilisator of autoclaaf hebt kan je dan je instrumenten niet uitkoken, ouderwets mischien?

C.E. Willemse woensdag, mei 6, 2020 - 22:50

Zou er een constructie te bedenken zijn, waarbij pedicures via de brancheorganisatie de vlgs. eigen branchecode noodzakelijke beschermingsmiddelen om het vak te kunnen uitoefenen tijdelijk (zolang de schaarste duurt) kunnen inkopen bij het centraal inkoopportaal van de overheid? Daar worden normale prijzen gehanteerd en de overheid heeft weliswaar aangegeven dat zorgberoepen daar kunnen aankloppen en wij vallen nog steeds onder de cosmetische beroepen, maar als onze code nu voorschrijft dat wij die beschermingsmiddelen moeten gebruiken, covid 19 of niet. Het zou toch te gek zijn dat we het werk niet kunnen hervatten door de schaarste op de markt terwijl de overheid aangeeft genoeg op voorraad te hebben voor de beroepen die die beschermingsmiddelen nodig hebben!
C.E. Willemse

R. Van Rooijen woensdag, mei 6, 2020 - 23:49

Vraag wij mogen open, maar onze klanten boven de 70 worden nog steeds geacht binnen te blijven? Kan ik die dan wel uitnodigen voor een behandeling? Hoe ziet Provoet dit?

J. Nanere vrijdag, mei 8, 2020 - 23:26

Goedendag allemaal , met een beetje handigheid ... ( Okay kep een man met gouden handjes én een creatieve geest ) Kledingrek IKEA ( op wieltjes en bij bouwmarkt kuch bescherming =dunner dan plexiglas ,( bij ah hangt het ook bij de kassa's en infobalie) heeft hij afgewerkt ( rondom) met schuif afwerking materiaal . Ziet er goed uit en makkelijk schoonmaken , kosten €30.00 totaal . ( Even ter info morgen middag integreert hij een opzet systeem ...zo dat ik het makkelijker kan instellen ,ter hoogte van de knieën daarboven komt het te hangen . Protocol behandeling praktijk COVID - 19 heeft hij groot ,A4 formaat uitgeprint en geplastificeerd ( had afwerk lijst over ... Vanboven er op geschoven ..vis draad om de uiteinden gedaan hangt ...als ik aan het werk ga. Bij mijn voordeur ? heeeelllll weinig kosten ... misschien heeft iemand iets aan deze informatie. Succes

J.M. Moonen zondag, mei 10, 2020 - 09:13

Passen de benen er goed onder als je die omhoog zet?

R.M.G. van Onna-Jansen vrijdag, mei 8, 2020 - 23:54

Ik ben blij weer wat voor de mensen te kunnen betekenen ,maar de woekerprijzen voor de mondkapjes ,ook bij de pedicure groothandel vind ik bespottelijk en zou het rijk moeten verbieden!! Zitten mensen al krapper wordt ze nog eens extra het vel over de oren getrokken. Nu moet ik als pedicure ze gaan dragen terwijl ik ook werk in de thuiszorg en we 14 mensen per dag zien op veel kortere afstand (gebitsverzorging wassen aankleden) en ons wordt verboden mondkapjes te dragen, ik snap het ff niet , help
wie kan mij dit even uitleggen???

M.E. Draijer zaterdag, mei 9, 2020 - 10:10

In de bijlage over mondmaskers, staat het volgende: "De pedicure en medisch pedicure draagt geen persoonlijke beschermmiddelen voor COVID-19. Zij
draagt deze omdat zij anders schadelijke stoffen – zoals schimmels of freesstof – zou inademen of in
haar ogen zou kunnen krijgen." Als wij de persoonlijke beschermmiddelen niet dragen tegen COVID-19, waarom moeten wij deze dan al buiten (misschien in storm en regen, rommelen in je tasje voor de deur) aan doen? Als het alleen ter bescherming is tegen freesstof, dan is het toch vroeg genoeg om voor aanvang van de behandeling deze aan te doen?

A. Akkermans-van de Steeg zaterdag, mei 9, 2020 - 13:09

Dit zijn de regio coördinatoren:
https://ggdghor.nl/wp-content/uploads/2020/04/Contactgegevens-ROAZ-PBM-

J.M. Moonen zondag, mei 10, 2020 - 09:16

Ik bedoel die plexie van Sollits.

E.A.T. Bruinenberg zondag, mei 10, 2020 - 20:20

Deze vloeistof heet Sekusept plus. Is vloeibaar in een fles en verdun je doodt alle virussen en schimmels. Gebruiken ze ook in ziekenhuizen als voorweek badje. Daar doen poliklinieken en afdelingen hun instrumenten in voordat het naar de sterilisatie gaat.
Je hebt het ook in poedervorm
Ik gebruik het in mijn desinfectans bak op mijn werktafel en gooi mijn instrumenten na gebruik direct in de oplossing sekssept en in het in mijn ultrasoon.
Dubbel op dus

M. Wobbes maandag, mei 11, 2020 - 14:26

Sekusept mag niet in de ultra soon, mag als inactiveringsvloeistof gebruikt worden. Allclean mag in de ultrasoon en dood ook alles.

M.A.A. Van Benthem maandag, mei 11, 2020 - 19:50

Ik zet de instrumenten in een grote waterkoker.

S. Sievers vrijdag, mei 15, 2020 - 18:33

Ik denk dat het als ondernemer niet belangrijk is of mijn klant trots op mij is, maar tevreden over de behandeling, en pensioenopbouw moet wel degelijk berekend worden in het tarief het zijn kosten !!!!!!! Wanneer je in de supermarkt iets koopt , en deze voor zijn medewerkers een pensioen opbouw verzorgd, waar denk je dat dat geld vandaan komt? uit de zak van de supermarktmanager???? Alle kosten die je maakt voor je onderneming dus ook pensioenopbouw moet je verrekenen in het tarief.

J.J.M. Scheepens dinsdag, juni 9, 2020 - 23:55

Mevrouw of meneer Bruinenberg, inmiddels een paar weken later kan ik u en anderen laten weten, dat bijna al mijn cliënten er het volste begrip voor hebben. Er zijn er een paar weggebleven of naar een collega gegaan, maar hier in het dorp wordt ook veel gepraat en dus komen er ook weer oude klanten terug, omdat ik me wel aan de normen houd. Daarnaast ook veel nieuwe klanten, omdat het "gerucht" gaat, dat ik me wel aan de regels houd in tegenstelling tot andere collega's. Dat zal ook te maken hebben met het feit dat ik al 22 jaar in het vak zit en inmiddels een naam op heb gebouwd, maar ik ben alleen maar dankbaar dat er sensibele mensen en nadenkende mensen in mijn praktijk komen. Die enkeling die voor de 'nagelknipper' kiest die aan huis komt voor 18 Euro, met slechts 1 set instrumenten alle bejaarden afstruint, die zal het denk ik in the end verliezen van de professional en niet overeind kunnen blijven. Maar goed, dat is dan het probleem van de zogenaamde 'collega'.

R.C. Van Dijk maandag, juni 22, 2020 - 10:10

Ik denk dat als je van het vak Pedicure een serieuze zaak maakt, het wel degelijk nodig is dat je ALLE (extra/bijkomende) kosten die je maakt om het vak uit te kunnen oefenen moet meetellen in het bepalen van je tarieven. Dus als je nu in je tarief GEEN bedrag voor opbouw voor pensioen of betaling van een AOV hebt meegerekend en je gaat vanaf nu wel doen, dan zou je je tarief daarop aan moeten passen. Zolang iedereen alleen maar kijkt wat zijn concurrenten doen zal het altijd een beroep blijven dat niet helemaal serieus wordt genomen. Ik zie om mij heen nog veel te veel collega's die volledig of voor een groot deel afhankelijk zijn van hun praktijkinkomsten. Het zou dan toch ook volstrekt aannemelijk zijn dat zij óók een AOV en pensioenopbouw hebben. Of zouden al die ZZP-ers straks overgeleverd zijn aan de bijstand; zoals nu blijkt in deze crisis ?! Mijn advies: Zoek op internet een model op voor 'kostprijsberekening' en vul eens in welke bedragen je allemaal uitgeeft (of al hebt gegeven, denk daarbij aan inventaris maar óók aan je opleiding) voor je praktijk. Zoek dan ook eens op wat een AOV zou kosten en hoeveel je jaarlijks opzij zou moeten leggen om straks een fatsoenlijk pensioen(tje) te hebben. NB Alle bedragen die je WEL uitgeeft maar NIET meetelt in die berekening komen dus voor jouw eigen rekening. Daarmee VERLAAG je dus je eigen loon.

J. Lauwers zaterdag, oktober 3, 2020 - 07:32

Ik wil er ook even op reageren. Als je de opleiding doet heb je ondernemersvaardigheden. Het is logisch dat alle onkosten die je maakt doorberekend worden aan de client. Als je dat niet snapt kun je beter voor een baas gaan werken want dan ga je het niet redden.

A.M.W. Jacobs-Janssen donderdag, oktober 8, 2020 - 19:49

Als ik de prijzen van de materialen bekijk denk ik dat je eens moet shoppen. Kijk eens bij 2 wins. Ik heb de helft betaald voor de handschoenen en dat was ook in coronatijd.

M.E.A. Meer-Rouwenhorst zaterdag, mei 16, 2020 - 05:09

Mee eens
Ik vind het een onduidelijke warboel worden.
Prima om zo veilig en schoon mogelijk te werken, maar veel dingen slan als een tang op een varken. Zeker daar er vanuit het rivm gezegd wordt dat in contactberoepen mondkapjes niet verplicht zijn...... ik zal nooit zonder werken, maar ik vind de verschillen tussen protocollen Provoet en de adviezen rivm erg groot en verwarrend

A.M. van Noort dinsdag, mei 26, 2020 - 17:53

Ik ben benieuwd of u een reactie van Provoet heeft ontvangen. Ik ben namelijk dezelfde mening toegedaan. We moeten absoluut veilig en met gezond verstand werken, maar de regels van het RIVM zijn zó anders dan de regels van Provoet. Ik voel het als overdreven zoals wij, ambulant pedicures, te werk zouden moeten gaan.
Graag ontvang ik een reactie hierop.

M.G.H. Jelsma-van Rixtel dinsdag, juni 2, 2020 - 15:40

Ik verbaas mij over het feit dat wij met al onze protocollen om de ouderen te beschermen zo goed beschermt zijn en de kappers bij mij in het verzorgingshuis alleen een faceshield dragen...??? Ook de kwetsbare oudere cliënt geen mondmasker en werken zeker binnen 1.5 m.......
Wie kan dit uitleggen....? Pfffff
Ik loop bijna in een maanpak door het pand om cliënten op te halen en dan werken de kappers zo en de zorg etc.ook onbeschermd. Ik doe hier nu dus ook wat water bij de wijn hoor.

M.C. de Vos donderdag, juni 18, 2020 - 13:57

idd. iedereen ga vrij uit heb ik het idee, alleen wij niet. Dus wij hebben altijd niet goed genoeg gewerkt, ........ als corona er niet was, was er niets aan de hand hoe wij werkten...

E.G. Porton-Uil maandag, juni 8, 2020 - 17:23

Bedoel je dan tangetjes en scharen en dergelijke in een waterkoeling met water koken? Hoe lang dan? Wel heel handig bedacht:)

V.V. Van den Top-Merezhko maandag, oktober 5, 2020 - 08:18

???

E.G. Porton-Uil maandag, juni 8, 2020 - 17:24

Waterkoker bedoel ik

E.G. Porton-Uil maandag, juni 8, 2020 - 17:24

Waterkoker*

A.M.W. Jacobs-Janssen dinsdag, juni 9, 2020 - 12:38

Goede middag, ik heb me afgelopen week een uvc sterilisator aangeschaft. Deze is prijstechnisch een heel stuk interessanter en zou volgens onderzoek ook 99,9 % van virussen, en bacterien doden. Hier desinfecteer is tevens mijn mondmasker in. Gaat prima en heb je er al gauw uit want de prijzen van de mondmaskers rijzen ook de pan uit. Ik heb er een goed gevoel bij. Groetjes Annemie

J.J.M. Scheepens dinsdag, juni 9, 2020 - 23:50

Dank, ik ben het helemaal met u eens. Als je pensioenkosten niet meeneemt in je tarief dan ben je m.i. verkeerd bezig met ondernemen. Tenzij je een pensioenverzekering hebt, maar voor een eenmanszaak is deze veelal niet te betalen tot nu toe....

J.M. Van Nimwegen-Kappers woensdag, juni 17, 2020 - 16:52

Inmiddels, ik schrijf dit op 17-06-2020, mogen de bewoners 2 personen ontvangen, mits te voren bekent is gemaakt wie en wanneer.
MAAR..... MONDMASKERS ZIJN NIET MEER NODIG!!
Waarvan akte.
Bij de kapper geen mondmasker, schoonheidsspecialiste evenmin en de fysio heeft gevraagd of ik wilde dat hij een mondmasker op zette.
Dit was allemaal 1 week geleden.

J.M. Van Nimwegen-Kappers woensdag, juni 17, 2020 - 16:53

Er ontbreekt een stukje tekst; De Bewoners van een verzorgingshuis.

M.C. de Vos donderdag, juni 18, 2020 - 13:55

soms denk ik hebben wij al die jaren dan zooo verkeerd gewerkt? Als er geen corona was geweest hadden we gewoon zo door kunnen gaan toch. Dus soms snap ik het niet allemaal. Denk dat we heel erg aan het doorslaan zijn. GA is in zhuis of ha kijken, ...daar komen meer zieken dan bij ons.

L. Bussink-ter Maat donderdag, juni 18, 2020 - 17:56

Gebruiken jullie al voetenbadjes?