Overslaan en naar de inhoud gaan

18 november 2021

Sluiting 18.00 uur geldt meestal niet voor pedicures

De sluiting van contactberoepen na 18.00 uur geldt in veel gevallen niet voor pedicures. Na de persconferentie van 12 november 2021 vroeg ProVoet de overheid om duidelijkheid en kreeg dit in de vorm van het volgende antwoord van het ministerie van VWS: pedicures en medisch pedicures mogen wél na 18.00 uur werken als de behandelingen vallen onder de zorgkaders van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze pedicurebehandelingen zijn uitgezonderd van de vervroegde sluitingstijd, die in ieder geval geldt tot 4 december 2021. Hieronder leggen wij uit wat dit concreet betekent.

De Wkkgz hanteert de volgende vereisten voor onze branche:

  • Je valt onder de Wkkgz als je handelingen verricht als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz);
  • Je valt onder de Wkkgz als je een medisch pedicurebehandeling uitvoert;
  • Je valt onder de Wkkgz als individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen ten gevolge van de behandeling;
  • Je valt onder de Wkkgz als je cosmetische zorg verricht waarbij er door gebruik van middelen kans is op schade voor de gezondheid van de cliënt. 

Het grootste deel van de pedicurebehandelingen valt onder deze voorwaarden. Behandelingen als lakken, het aanbrengen van crèmes, masseren en reinigen vanzelfsprekend niet. Deze moeten dan ook vóór 18.00 uur plaats vinden.

Bekijk de Wkkgz zelftest

ProVoet en de Wkkgz
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Het doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg door van de klachten te leren.

Het was lange tijd niet duidelijk of deze wet van toepassing zou zijn voor de pedicure en medisch pedicure. Inmiddels is duidelijk dat vanaf 1 januari 2017 alle zorgverleners, waaronder zzp'ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg, aan de eisen van de Wkkgz moeten voldoen. Dat geldt ook voor zzp'ers die cosmetische zorg aanbieden. Dat is ook de reden dat de Wkkgz wordt genoemd in onze Beroepscode.