Overslaan en naar de inhoud gaan

12 februari 2021

Steunmaatregelen kabinet in beweging

Opnieuw een klein lichtpuntje in coronatijd. De financiёle steunmaatregelen blijven in beweging en de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL), kent een positieve wijziging voor de kleine ondernemer. De minimale vaste lasten-eis is verder naar beneden bijgesteld en staat nu op 1.500 euro, verspreid over een kwartaal.
Ondanks het goede nieuws blijft ProVoet lobbyen en aanschuiven tijdens overleggen met de betrokken ministeries. Zo vinden wij nog altijd dat de partnertoets van de Tozo verwijderd zou moeten worden.

Gebruik de coronacalculator voor jouw situatie

TVL
De TVL regeling loopt tot en met eind juni 2021. De verlengde TVL regeling is opgedeeld in 3 periodes van 3 maanden. Bedrijven die aan de voorwaarden van de TVL voldoen, moeten voor iedere periode een nieuwe aanvraag doen bij RVO.nl.
Ondernemers die minimaal 30% omzetverlies hebben door de coronacrisis kunnen een tegemoetkoming krijgen. Het minimale subsidiebedrag is 1.500 euro, en kan oplopen tot 330.000 euro belastingvrij over 3 maanden. In het 1e kwartaal van 2021 kunnen alle bedrijven met minimaal 30% omzetverlies de verlengde TVL-subsidie aanvragen. Het subsidiepercentage is 85%. 
Er zijn voorwaarden voor het ontvangen van TVL van toepassing. Zo dient de vestiging los te staan van de privéwoning en een eigen opgang of toegang te hebben. Bovendien moet het bedrijf minimaal 1.500 euro aan vaste lasten hebben. Aanvragen van de verlengde TVL Q1 2021-regeling kan vanaf half februari 2021 bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Maak gebruik van de adviestool TVL

Tozo
De Tozo 3 is helaas nog niet verder aangepast. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is in het leven geroepen om zelfstandigen (inclusief zzp'ers) inkomensondersteuning te bieden om te zorgen dat ze in hun levensonderhoud kunnen voorzien. De regeling is onder de naam Tozo 3 verlengd van 1 oktober tot 1 april 2021. De uitkering voor levensonderhoud (max. 1.500 euro netto per maand) vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat je totale inkomen als gevolg van de coronacrisis onder het bijstandsniveau is gekomen. Aanvragen doe je bij je woongemeente en kan vanaf de 1e van de maand waarvan je de ondersteuning aanvraagt. 

Kijk hier of je in aanmerking komt voor de Tozo

TONK: ondersteuning noodzakelijke kosten
De Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor mensen die als gevolg van het coronavirus veel minder inkomsten hebben en hun (woon)lasten niet meer kunnen betalen. De regeling is ook bedoeld voor ondernemers. TONK is een vergoeding voor noodzakelijke kosten zoals woonlasten en hoef je niet terug te betalen. Woonlasten zijn huur, aflossing hypotheek, hypotheekrente en kosten voor nutsvoorzieningen, gas, water, licht. De regeling loopt via gemeenten. De TONK gaat met terugwerkende kracht gelden van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021. Het kabinet reserveert hiervoor 130 miljoen euro. De verwachting is dat gemeenten vanaf 1 maart 2021 hun TONK-loketten openen.