Overslaan en naar de inhoud gaan

26 november 2021

Vervroegde sluiting geldt niet voor behandelingen vanuit Wkkgz

De persconferentie van 26 november 2021 resulteerde opnieuw in maatregelen voor de pedicurebranche. Eerder al moesten pedicures hun werkzaamheden om 18.00 uur stoppen, vanaf zondag 28 november 2021 geldt 17.00 uur.
Let op: pedicures en medisch pedicures mogen wél na 17.00 uur werken als de behandeling valt onder de zorgkaders van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze pedicurebehandelingen zijn uitgezonderd van de vervroegde sluitingstijd, die in ieder geval tot 19 december 2021 van kracht is.

Tijdens de persconferentie werd gesproken over 'medische contactberoepen'. Pedicurebehandelingen volgens de Wkkgz vallen hieronder.

De Wkkgz hanteert de volgende vereisten voor onze branche:

 • Je valt onder de Wkkgz als je handelingen verricht als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet (Zvw) of Wet langdurige zorg (Wlz);
 • Je valt onder de Wkkgz als je een medisch pedicurebehandeling uitvoert;
 • Je valt onder de Wkkgz als individuele cliënten een aanmerkelijke kans op schade lopen ten gevolge van de behandeling, door het gebruik van apparatuur / instrumentarium.

Een groot deel van pedicurebehandelingen valt onder deze voorwaarden. Behandelingen gericht op uiterlijke verzorging en wellness (bijvoorbeeld lakken, masseren etc.), zijn niet toegestaan na 17.00 uur en moeten overdag plaatsvinden. 

Download handhavingsverklaring 

Bekijk de Wkkgz zelftest

Maatregelen voor pedicures en medisch pedicures, geldig vanaf 28 november 2021:

 • Pedicures en medisch pedicures werken tot max. 17.00 uur;
 • Pedicures en medisch pedicures mogen wél na 17.00 uur werken als de behandeling valt onder de zorgkaders van de Wkkgz;
 • Mondmaskerplicht cliënten tijdens totale cliëntcontact;
 • Houd (zoveel als mogelijk) anderhalve meter afstand.

Let op:

 • Er geldt geen registratieplicht;
 • Er is geen coronatoegangsbewijs (QR-code) nodig;
 • De gezondheidscheck (de zes vragen uit de covid-19 protocollen) is niet noodzakelijk;
 • De maatregel om thuis niet meer dan vier mensen per dag te ontvangen geldt niet voor werkzame pedicures, medisch pedicures en hun cliënten;
 • ProVoet adviseert dringend om te werken volgens de branchebrede covid-19 protocollen:

Covid-19 protocol praktijk

Covid-19 protocol ambulant

Natuurlijk ga je extra hygiënisch te werk:

 • Was je handen vaak;
 • Hoest en nies in je elleboog; 
 • Schud geen handen;
 • Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie;
 • Klachten? Blijf thuis en laat je direct testen. Ook als je gevaccineerd bent;
 • Als een persoon uit jouw huishouden besmet is dan gaat hij of zij in isolatie. Alle andere (gevaccineerde en ongevaccineerde) huisgenoten moeten in quarantaine.

ProVoet en de Wkkgz
Op 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) ingevoerd. Het doel van de Wkkgz is een transparante, laagdrempelige en oplossingsgerichte klachtenafhandeling. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een verbetering van de kwaliteit van de zorg door van de klachten te leren.

Het was lange tijd niet duidelijk of deze wet van toepassing zou zijn voor de pedicure en medisch pedicure. Inmiddels is duidelijk dat vanaf 1 januari 2017 álle zorgverleners, waaronder onder andere zzp'ers die zorg verlenen via de Zorgverzekeringswet en de Wet Langdurige Zorg, aan de eisen van de Wkkgz moeten voldoen. Dat is ook de reden dat de Wkkgz wordt genoemd in onze Beroepscode.