Overslaan en naar de inhoud gaan

18 maart 2020

Waar moet je op letten als je toch behandelingen uitvoert?

Vanzelfsprekend is het momenteel erg belangrijk om uiterst zorgvuldig te werk te gaan, indien je tóch medisch noodzakelijke en spoedeisende behandelingen uitvoert in je pedicurepraktijk. 
Wie mogen er nog behandelen?
Hieronder volgt een overzicht met belangrijke aandachtspunten waar je in ieder geval op moet letten.
 

 • Werk uitsluitend één op één.
 • Neem vooraf altijd contact op met je cliënt om vast te stellen of er geen corona-ziekteverschijnselen aanwezig zijn. Vraag hierbij specifiek naar koorts met daarbij luchtwegklachten zoals hoesten, keelpijn, kortademigheid en longontsteking. Vraag ook of eventuele huisgenoten deze klachten hebben.
 • Plan afspraken ruim uit elkaar zodat er genoeg tijd is voor grondige reiniging tussen de behandelingen.
 • Zowel de cliënt als de behandelaar wassen de handen bij binnenkomst.
 • Draag continu een mondmasker eventueel aangevuld met een veiligheidsbril en zorg ervoor dat je meer dan één meter uit elkaar zit.
 • Indien wenselijk kun je gebruik maken van disposable mouwovertrekken. 
 • Laat de cliënt eventueel ook een mondmasker dragen, indien de voorraad dat toelaat.
 • Probeer niet of zo min mogelijk te frezen.*
 • Reinig en desinfecteer na de behandeling de volledige behandelstoel inclusief de armleuningen.
 • Reinig en desinfecteer tevens alle oppervlakken die door de cliënt zijn aangeraakt zoals bijvoorbeeld deurknoppen en de pinautomaat.
 • Was je handen direct na vertrek van de cliënt.
 • Ventileer na elke behandeling de behandelruimte minimaal een kwartier, met zowel deur als raam open.
 • Zorg ervoor dat er hooguit één a twee mensen in de wachtruimte zitten en laat ze ver genoeg uit elkaar zitten. Verwijder tijdschriften uit de wachtruimte.

Welke algemene hygiënemaatregelen kan ik toepassen in mijn pedicurepraktijk om verspreiding van het coronavirus te voorkomen?

 • Was je handen regelmatig met water en zeep.
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes.
 • Schud geen handen.

Welke extra maatregelen kan ik nemen in mijn pedicurepraktijk?

 • De toetsen van de pinautomaat herhaaldelijk reinigen en desinfecteren.
 • De toetsen, muis en het beeldscherm van de computer veelvuldig reinigen.
 • De deurklinken herhaaldelijk reinigen en desinfecteren.
 • De balie waar mensen op leunen en stoelen waarop ze zitten (nog los van de behandelstoel) herhaaldelijk reinigen en desinfecteren.
 • Laat cliënten niet contant betalen.

Het advies is om momenteel zo veel mogelijk handmatig te werken. Indien je toch gebruik moet maken van je freesmotor, bijvoorbeeld bij een hele diepe clavus, en je beschikt niet over een pedicuremotor met stofafzuiging, dan adviseren wij je om de verneveling minimaal aan te zetten. Pedicuremotoren met aerosolen (nattechniek) hebben een risico op snelle verspreiding van het virus via de verneveling.
Dat wil echter niet zeggen dat er geen gevaar is bij het gebruik van stofafzuiging. Ook bij stofafzuiging kunnen er virusdeeltjes door de lucht verspreid worden en moet derhalve ook het frezen met de droogtechniek zo veel mogelijk worden vermeden. Na de behandeling dient het stofzakje te worden verwijderd en te worden verpakt in een disposable zakje waarna het kan worden weggegooid. Draag tijdens deze handeling handschoenen, een beschermbril, mondmasker en schort. Deponeer ook deze disposables na verwijdering in een afgesloten prullenbak.  Het stofzakje mag niet worden hergebruikt. 

Heb je gebruik gemaakt van de sprayfunctie? Spoel de leiding dan na gebruik door met een voor dit doel geschikte reinigingsvloeistof. Het reservoir dient te worden geleegd. Draag tijdens deze handelingen handschoenen, een beschermbril, mondmasker en schort. Deponeer deze disposables na gebruik in een afgesloten prullenbak. Leeg je prullenbak na de behandeling(en) en zorg dat de vuilniszak goed is afgesloten.