Overslaan en naar de inhoud gaan

24 april 2020

Waar zet ProVoet zich voor in ten tijde van corona?

De coronacrisis sloeg bij ProVoet in als een bom. De gevolgen voor de leden zijn bepaald niet mals, zowel op emotioneel als op economisch vlak. Ook het stafbureau van ProVoet kreeg vanaf 15 maart jongsleden te maken met een ongebruikelijke situatie. Er werd direct een crisisteam samengesteld. “Je bent nog maar met één ding bezig: opkomen voor de belangen van je leden. Je probeert er uit alle macht te zijn voor je pedicures. Zichtbaar te zijn in je lobbyactiviteiten, duidelijk te zijn in je communicatie. We beseffen als geen ander wat deze tijd betekent en leven allemaal met de leden mee. Voor een crisis als deze lag geen draaiboek klaar, maar we doen er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om ze te ondersteunen. Dát mag je verwachten van een brancheorganisatie!” aldus directeur Ron Verschuren.

Een overzicht van de geleverde en reeds lopende inspanningen van ProVoet, ten tijde van corona:

 • ProVoet stelde direct een corona-nieuwsrubriek beschikbaar met bijbehorende FAQ op de website. Daarnaast werd een 'besloten' Facebookgroep over ProVoet in tijde van corona opgericht. Dagelijks wordt nieuws gedeeld, aanvullend worden er extra nieuwsbrieven verstuurd en in de rubriek Voetenwerk in de Podopost verschijnt extra informatie over ProVoet tijdens corona. Ook op de consumentenwebsite van ProVoet houden we jouw cliënten op de hoogte.
 • Herhaaldelijk wordt de vertaalslag gemaakt van de landelijke maatregelen, die in persconferenties worden gecommuniceerd, naar praktisch en dwingend advies voor de pedicures en medisch pedicures. Verantwoordelijkheid wordt daarbij niet geschuwd. Al vóór de door het kabinet opgelegde sluiting adviseerde ProVoet om de praktijk te sluiten. De veiligheid van onze leden én cliënten staat vanaf het eerste moment op plaats 1!
 • Het directe contact met de overheid wordt dagelijks warm gehouden en de lobbyactiviteiten om extra financiële noodmaatregelen voor de leden af te dwingen gaan gewoon door. Er wordt nog altijd herhaaldelijk bezwaar gemaakt tegen de minimale vaste lasten eis van 4.000 euro (in het geval van de TOGS) en de minimale urennorm van 1.225 uur (in het geval van de Tozo). De eis van 'het bedrijf aan huis' (in het geval van de TOGS) is op aandringen van ProVoet al versoepeld.
 • ProVoet heeft zich met succes hard gemaakt voor de uitvoer van medisch noodzakelijke voetzorg door de medisch pedicure. Ook medisch noodzakelijke voetzorg bij personen met DM en reuma, door de pedicure met aantekening DV/RV, mag tijdens de periode van verplichte sluiting plaatsvinden. 
 • ProVoet heeft zich met succes hard gemaakt voor de versoepeling van de werkwijze rond indicatiestelling 'medisch noodzakelijke voetzorg'. In het geval van niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg mag dit zelfstandig worden uitgevoerd en is een schriftelijke doorverwijzing van de huisarts meestal niet meer noodzakelijk.
 • Er moest met spoed een bijbehorend wegingskader en triage-document worden opgesteld om zelfstandig te kunnen indiceren én te kunnen bepalen of de voetzorg medisch noodzakelijk is.
 • Ook volgde er snel een aanvulling op het Bedrijfshandboek van de pedicure en medisch pedicure, waarin staat aan welke hygiënevoorschriften de medisch pedicure zich dient te houden tijdens de uitvoer van medisch noodzakelijke voetzorg.
 • ProVoet maakte twee Covid-19 protocollen, voor praktijkwerkzaamheden en ambulante werkzaamheden, die als sectorplan zijn ingediend bij de overheid om straks weer veilig te kunnen werken in een 1,5 meter samenleving.
 • Het contact met het RIVM is hierbij belangrijken om bepaalde openstaande vragen uit de hierboven genoemde protocollen te verifiëren, zodat de informatie in de twee protocollen altijd gefundeerd is. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, passen wij de protocollen uiteraard aan.
 • ProVoet deed samen met alle andere zorgverleners, werkzaam binnen de voetzorg, een dringend beroep op de zorgverzekeraars om gezamenlijk op te trekken bij de huidige corona-crisis. Hierbij wordt gevraagd om passende noodmaatregelen die het mogelijk maken om de voetzorg nu en in de toekomst overeind te houden. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) kwam met een oplossing, al moet gezegd worden dat deze slechts voor een heel klein deel van onze leden interessant is. Onze leden maken het meest gebruik van de Tozo en TOGS.
 • Om te voorkomen dat werkzame medisch pedicures geen handhavingsdocument kunnen aantonen bij mogelijke gemeentecontroles, hebben we de situatie in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) afgestemd en juridisch uitgezocht. Met ons handhavingsdocument voor de leden tot gevolg, wat ze bij controle kunnen laten zien. Kom je toch in de problemen? Meld je bij ProVoet!
 • ProVoet komt op voor haar leden en schakelt direct met specifieke gemeenten die de regels voor de Tozo niet goed toepassen, waardoor deze leden in de problemen komen met de Tozo-aanvraag.
 • Na de meeste recente persconferentie op 21 april jl. startte wij een lobby richting de overheid, om medisch pedicures eerder dan 20 mei 2020 hun werkzaamheden te laten hervatten. 
 • ProVoet kwam op voor haar leden naar aanleiding van een oplopend meningsverschil met de NVvP, die ten tijde van corona twijfelen aan de kunde van onze leden en het beleid van onze brancheorganisatie. Daar waar wij juist nú nauw contact onderhouden met andere, relevante (branche)organisaties om samen op te trekken, kwam aan de samenwerking met de NVvP voorlopig een einde.
 • Via de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukten wij de positie van de pedicure en de medisch pedicure.  De commissie VWS verzamelt alle bijdragen, bundelt ze en publiceert ze op deze website (Tweedekamer.nl). Kamerleden uit de commissie lezen de bijdragen en kunnen die gebruiken in de debatten over de coronamaatregelen.
 • ProVoet paste haar reclamespot aan, omdat het gratis zendtijd kreeg aangeboden van de STER. Deze wordt inmiddels op landelijke televisie uitgezonden.
 • Er wordt herhaaldelijk contact gezocht met de (landelijke) media om de lobbyactiviteiten kracht bij te zetten. Onder andere consumentenprogramma Radar pikte de zorgen van ProVoet-leden op.
 • Provoet startte een mini-campagne voor onze leden én hun cliënten. Leden kunnen tijdens de verplichte sluiting een vijftal social-media posts delen om zo het contact met de cliënten warm te houden. Momenteel werken wij ook nog aan aanvullende middelen die straks bij opening ingezet kunnen worden.
   
 • En tot slot, laten we vooral onze ledenservice niet vergeten te noemen. Om hun veiligheid te kunnen garanderen werken ook zij thuis en moesten wij helaas de telefoonlijnen sluiten. Toch doen zij dagelijks keihard hun best om alle vragen van onze leden die gesteld worden via info@provoet.nl te beantwoorden en loopt de wachttijd niet verder op dan maximaal twee werkdagen.