Overslaan en naar de inhoud gaan

06 januari 2021

Wat ProVoet tijdens de crisis voor haar leden doet

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor onze leden bepaald niet mals, zowel op emotioneel als op economisch vlak. Ook het stafbureau van ProVoet kreeg afgelopen jaar te maken met een ongebruikelijke en nieuwe situatie. Er werd direct een crisisteam samengesteld, dat vandaag de dag (zeker tijdens de tweede lockdown) nog volop actief is.

“Tijdens de crisis verschuiven alle prioriteiten en blijft één belangrijke hoofdtaak overeind: het direct opkomen voor de corona-gerelateerde belangen van je leden. Je probeert er uit alle macht te zijn voor de pedicures en medisch pedicures. Zichtbaar te zijn in je lobbyactiviteiten, duidelijk te zijn in je communicatie. We beseffen als geen ander wat deze tijd betekent en leven allemaal met de leden mee. Voor een crisis als deze lag geen draaiboek klaar, maar we doen er alles aan wat binnen onze mogelijkheden ligt om de leden te ondersteunen. Dat mag je verwachten van een brancheorganisatie!” aldus directeur Ron Verschuren.

NL Leert Door

Een overzicht met voorbeelden van geleverde en reeds lopende inspanningen van ProVoet, ten tijde van de coronacrisis:

 • ProVoet stelde een corona-nieuwsrubriek beschikbaar met bijbehorende FAQ, op de website. Daarnaast werd een 'besloten' Facebookgroep over ProVoet in tijde van corona opgericht. Meer dan gebruikelijk wordt op deze plekken nieuws gedeeld en aanvullend worden er extra nieuwsbrieven verstuurd. In de rubriek 'Voetenwerk' in de Podopost verschijnt extra informatie over ProVoet tijdens corona. Ook op de consumentenwebsite van ProVoet houden we jouw cliënten op de hoogte.
 • ProVoet lobbyt doorlopend richting de overheid om duidelijk te maken dat de gehele branche veilig aan de slag kan blijven tijdens een lockdown. Wij gebruiken onder andere de covid19-protocollen om dit aan te tonen. Wij vinden het dan ook jammer dat, ook tijdens de tweede lockdown, slechts medisch noodzakelijke voetzorg door mag gaan.
 • Continu maken wij de vertaalslag van de landelijke maatregelen, die in persconferenties worden gecommuniceerd, naar praktisch en dwingend advies voor de pedicures en medisch pedicures. Onze branche is juridisch complex in dit geval, wat vaak resulteert in een behoorlijke 'puzzel'. Juridisch behoren al onze leden tot de contactberoepen uiterlijke verzorging, maar medisch noodzakelijke voetzorg kreeg na een flink lobby-traject in het voorjaar van 2020 toch doorgang. Verantwoordelijkheid nemen wordt hierbij niet geschuwd. De veiligheid van onze leden én cliënten staat vanaf het eerste moment op plaats één!
 • Het directe contact met de overheid wordt dagelijks warm gehouden en de lobbyactiviteiten om extra financiële noodmaatregelen voor de leden af te dwingen vinden doorlopend plaats. Zo werd de eis van 'het bedrijf aan huis' (in het geval van de TOGS, later vervangen door de TVL) op aandringen van ProVoet al versoepeld. Momenteel ligt Tozo-3 onder vuur, door de beperkende partnertoets.
 • ProVoet heeft zich met succes hard gemaakt voor de uitvoer van medisch noodzakelijke voetzorg door de pedicure en medisch pedicure, tijdens lockdowns. Het bleek een lastige strijd. Tevens is dit een mooie en veelbelovende stap voor de toekomst.
 • ProVoet heeft zich met succes hard gemaakt voor de versoepeling van de werkwijze rond indicatiestelling 'medisch noodzakelijke voetzorg'. In het geval van niet-gecontracteerde medisch noodzakelijke voetzorg mag dit zelfstandig worden uitgevoerd en is een schriftelijke doorverwijzing van de huisarts niet meer noodzakelijk.
 • Het wegingskader en triage-document werden opgesteld om zelfstandig te kunnen indiceren en te kunnen bepalen of de voetzorg medisch noodzakelijk is.
 • Ook volgde er een aanvulling op het Bedrijfshandboek van de pedicure en medisch pedicure, waarin staat aan welke hygiënevoorschriften de medisch pedicure zich dient te houden tijdens de uitvoer van medisch noodzakelijke voetzorg.
 • ProVoet maakte twee Covid-19 protocollen, voor praktijkwerkzaamheden en ambulante werkzaamheden, die als sectorplan zijn ingediend bij de overheid om veilig te werken in een 1,5 meter samenleving.
 • Het contact met het RIVM is doorlopend belangrijk, zodat de informatie in de twee protocollen altijd gefundeerd is. Als er nieuwe informatie beschikbaar is, passen wij de protocollen uiteraard aan.
 • ProVoet deed samen met alle andere zorgverleners, werkzaam binnen de voetzorg, een dringend beroep op de zorgverzekeraars om gezamenlijk op te trekken bij de huidige coronacrisis. Hierbij werd gevraagd om passende noodmaatregelen die het mogelijk maken om de voetzorg nu en in de toekomst overeind te houden. 
 • Om te voorkomen dat werkzame pedicures geen handhavingsdocument kunnen aantonen bij mogelijke gemeentecontroles, hebben we de situatie in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid en het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) afgestemd en juridisch uitgezocht. Kom je toch in de problemen? Meld je direct bij ProVoet!
 • ProVoet komt op voor haar leden en schakelt direct met specifieke gemeenten die de regels voor de Tozo niet goed toepassen, waardoor deze leden in de problemen komen met de Tozo-aanvraag.
 • Nadat het vaccinatieschema bekend werd gemaakt, startten wij een lobby richting de overheid, om pedicures voorrang te geven. Wij beseffen dat dit een heel lastig punt is voor de overheid en het slagen van zo'n lobby een kleine kans met zich meebrengt. Overigens is het natuurlijk altijd jouw eigen keuze of je wel of niet gevaccineerd wilt worden.
 • ProVoet kwam op voor haar leden naar aanleiding van een oplopend meningsverschil met de NVvP, die ten tijde van corona twijfelden aan de kunde van onze leden en het beleid van onze brancheorganisatie. Daar waar wij juist nú nauw contact onderhouden met andere, relevante (branche)organisaties, liep de samenwerking met de NVvP helaas tot een tijdelijke breuk. Inmiddels zijn de brancheorganisaties weer on speaking terms.
 • Via de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport benadrukten wij de positie van de pedicure en de medisch pedicure.  De commissie VWS verzamelt alle bijdragen, bundelt ze en publiceert ze op deze website (Tweedekamer.nl). Kamerleden uit de commissie lezen de bijdragen en kunnen die gebruiken in de debatten over de coronamaatregelen.
 • ProVoet paste haar reclamespot aan, omdat het gratis zendtijd kreeg aangeboden van de STER. Deze werd in het voorjaar van 2020 op landelijke televisie uitgezonden. In het najaar besloot ProVoet alleen nog in te zetten op radio, om kosten te besparen. Als we op tijd hadden geweten dat er een tweede lockdown aankwam, hadden we deze reclamespot niet uitgezonden.
 • Er wordt herhaaldelijk contact gezocht met de (landelijke en regionale) media om de lobbyactiviteiten kracht bij te zetten. Onder andere consumentenprogramma Radar pikte de zorgen van ProVoet-leden op.
 • Provoet startte een aantal mini-campagne's voor onze leden én hun cliënten. Leden kunnen tijdens de verplichte sluiting bijvoorbeeld social-media posts delen om zo het contact met de cliënten warm te houden. 
   
 • En tot slot, laten we vooral onze ledenservice niet vergeten te noemen. Zij doen dagelijks keihard hun best om alle ledenvragen te beantwoorden. De wachttijd voor het beantwoorden van ledenvragen loopt tijdens de gehele crisis zelden verder op dan maximaal twee werkdagen. Een hele prestatie, gezien de piekmomenten die er soms zijn.