14 december 2020

Wegingskader 'medisch noodzakelijke voetzorg'

De pedicure of medisch pedicure bepaalt vanuit haar professionaliteit, visie en competenties of voetzorg, ten tijde van COVID-19 én binnen de gestelde kaders van de overheid en ProVoet (zie hieronder), medisch noodzakelijk is.

Wanneer is er sprake van medisch noodzakelijke voetzorg?

 1. Een ingroeiende nagel of traumanagel die zonder behandeling risico heeft op ontsteken.
 2. Een likdoorn die zonder behandeling dreigt te gaan ontsteken.
 3. Eelt of kloven waarbij zonder behandeling verhoogd risico is op onderhuidse bloedingen of ulcus.
 4. Open kloven bij personen met risicovoeten (diabetes mellitus, vaatlijden, reumatische aandoeningen, kanker, neurologische aandoeningen).
 5. Een achterliggende aandoening* waarbij het risico op complicaties aanwezig is als er geen behandeling zal plaatsvinden. 
 6. Een hypertrofische nagel die als gevolg van extreme dikte in de huid drukt en zonder behandeling zal leiden tot een ontsteking. 
 7. Voetzorg bij personen met diabetes mellitus en zorgprofiel 3 en 4: in tegenstelling tot de eerste lockdown is het in het geval van gecontracteerde voetzorg niet noodzakelijk dat de podotherapeut een schriftelijke indicatie voor fysieke zorg aan de medisch pedicure afgeeft. De gebruikelijke werkwijze is van toepassing, waarbij de medisch pedicure werkt volgens het door de podotherapeut opgestelde persoonlijke behandelplan.

*Diabetes mellitus, reumatische aandoening, kanker, hart- en vaatziekten, neurologische aandoening, longaandoening, bloedstollingsproblematiek, wondgenezingsproblematiek, verstoorde immuniteit.

Algemene uitgangspunten wegingskader:

 1. De pedicure bepaalt aan de hand van professionele afweging/triage of een instrumentele behandeling medisch noodzakelijk is.
 2. Alleen de medisch noodzakelijke voetzorg wordt uitgevoerd. Er wordt geen cosmetische voetzorg uitgevoerd.
 3. Als een instrumentele behandeling niet noodzakelijk is geeft de pedicure telefonisch advies aan de cliënt.
 4. Bij twijfel of er sprake is van medisch noodzakelijke voetzorg wordt contact opgenomen met de hoofdbehandelaar. 
 5. Indien er sprake is van een contra-indicatie, zoals bijvoorbeeld een ontsteking, is een verwijzing van de behandelend arts noodzakelijk.
 6. Indien de pedicure heeft besloten om geen werkzaamheden uit te voeren gedurende de corona-crisis, dan zorgt zij voor waarneming zodat de continuïteit van de behandeling niet in gevaar komt. De behandeling kan worden overgenomen door een collega pedicure of, bij gecontracteerde voetzorg, door de podotherapeut.

Cliëntgerelateerde factoren:

 • Is de cliënt in staat om zelfzorg toe te passen zoals bijvoorbeeld het dagelijks inspecteren van de voeten?
 • Is er verhoogd risico dat de cliënt besmet kan raken met het COVID-19 virus? Bijvoorbeeld bij ouderen en personen met risicovoeten ten gevolge van ziekten en aandoeningen.
 • Is de cliënt in staat om complicaties aan de voeten te herkennen en tijdig contact op te nemen met pedicure? 

Het belangrijkste uitgangspunt van het wegingskader is dat door het uitvoeren van medisch noodzakelijke voetzorg complicaties bij de cliënt kunnen worden voorkomen, waardoor de eerste- en tweedelijnszorg niet extra worden belast.

M.A. Kuijl-Kok donderdag, april 9, 2020 - 15:58

Graag zou ik willen weten wat er precies bedoeld wordt met het tweede punt bij cliëntgerelateerde factoren. Als ambulante pedicure kom ik bijna uitsluitend bij cliënten boven de 7o, met risicovoeten en waarbij sprake is van een verhoogd risico op een besmetting met het COVID-19 virus. Ik zou hier iets meer duidelijkheid over willen krijgen hoe ik hier mee om moet gaan.

merijn.meivoge… vrijdag, april 10, 2020 - 08:50

Je werkt met personen die een verhoogd risico hebben om COVID-19 te krijgen. Je zal dan ook per cliënt moeten afvragen of het verantwoord is om de medisch noodzakelijke voetzorg uit te voeren.  Gebruik hiervoor het wegingskader en het stappenplan triage, te vinden op deze website.
De vraag is of als er geen voetzorg zal plaatsvinden dit leidt tot onomkeerbare complicaties. Als het antwoord nee is, dan geen voetzorg verlenen. 

M.A. Kuijl-Kok donderdag, april 9, 2020 - 18:28

Ter verduidelijking en aanvulling op mijn bovenstaande bericht: mijn praktijk is tot op heden nog steeds dicht en ik zou graag meer duidelijkheid willen voordat ik medisch noodzakelijke voetzorg ga verlenen.

M.A. Kuijl-Kok vrijdag, april 10, 2020 - 09:14

Bedankt voor de reactie. Ik zal zeker altijd eerst gebruik gaan maken van het wegingskader en het stappenplan voordat ik naar een cliënt toe zal gaan.

E.T. Kiljan vrijdag, april 17, 2020 - 18:29

Klopt het dat alleen de medisch pedicure dit mag en niet de pedicure ++? Als ik het goed begrijp heb ik altijd mijn klanten mogen behandelen, hoe moeilijk hun voeten ook waren maar nu niet? Dat is best krom

W. Steeman-Wagenaar vrijdag, mei 1, 2020 - 18:46

Dit geldt ook voor DV/RV

C.J.M. Braam-Dams dinsdag, april 21, 2020 - 17:43

Helaas een bekende reactie van "onze" Provoetorganisatie. Blijkbaar zijn ze er alleen voor de medisch pedicure. Kijk maar naar de inhoud van de tv-reclames.

C.F. Van Nuland-Brok woensdag, april 22, 2020 - 19:19

Ook ik werk als pedicuren en kan mij helemaal vinden in de twee boven genoemde reactie’s. Ik ben dan geen medisch pedicuren maar werk net zo goed volgens dezelfde hygiënische richtlijnen en behandel ook moeilijke voeten. Dus hoe zit het dan met ons????? Niet medisch pedicures.
Maar vooral hoe zit het met onze klanten die last hebben van hun voeten maar niet naar een medisch pedicure hoeven?

S. Vermeulen donderdag, april 30, 2020 - 20:54

Fysiotherapeuten nu ook al aan de slag, waar blijf je Provoet? wij werken sinds de opleiding met mondkapjes en alle bescherming. De klanten worden ongeduldig en mensen hebben last, niet zo gek natuurlijk.

C.G.M. Polman zaterdag, mei 2, 2020 - 11:38

In het triage plan staat dat we een kort verslag van de behandeling moeten vastleggen maar moet dit in een apart bestand of kun je dit op de anamnese kaart invullen? En ben je dan ingedekt dat je medisch noodzakelijke voetzorg verleend?

N.J. Jongen maandag, mei 4, 2020 - 11:00

Mag ik als medisch pedicure nu klanten behandelen die voor de corancrisis niet bij de medisch pedicure kwamen maar nu via de huisarts worden getsuurd wel behandelen?

A. Postma-Chermin dinsdag, december 15, 2020 - 09:45

pedicure.elva@kpnmail.nl

S. Lodder-Lenters dinsdag, januari 12, 2021 - 19:44

kan iedere cliënt die klachten heeft bv een pijnlijke likdoorn kans op ingegroeide nagel enz. geholpen worden door de pedicure zonder verwijzing .

I.A. Van Gorp-van Sleeuwen zaterdag, januari 16, 2021 - 09:50

Dit staat te lezen bij provoet dat het mag. Bij de eerste lock down niet. Nu wel als het maar zo is dat het niet kan wachten. Medisch noodzakelijk is.

M.J.P. Pyka-Raemakers vrijdag, januari 15, 2021 - 09:36

Graag alle reacties

I.A. Van Gorp-van Sleeuwen zaterdag, januari 16, 2021 - 09:47

Wat ik altijd doe is het bij de podotherapeut melden als ik ze daar toch moet declareren. Daar is een aparte ruimte voor open gelaten. In provoet zorg in elk geval wel. Zo niet dan meld ik het via de mail. Op de klantenkaart meld ik het altijd ook voor mij zelf.

I. Rademaker-Meijer donderdag, februari 18, 2021 - 09:36

Beste ProVoet, graag zou ik willen weten dat wanneer een cliënt een licht verstandelijke beperking heeft (verder geen diabetes of andere aandoeningen), en zelf niet in staat is om zelf de nagels/voeten te verzorgen, of het dan is toegestaan om een medisch noodzakelijke behandeling uit te voeren. Alvast dank voor uw reactie.

I. Rademaker-Meijer donderdag, februari 18, 2021 - 09:55

P.s. Er is geen sprake van een dreigende ontsteking.